Dosar nr. 1018/111/2016 inregistrat la Tribunalul BihorTribunalul Bihor Adresa: Oradea, Str. Traian Lalescu nr. 1, cod 410174, jud. Bihor, Localitate: Bihor, Judet: Bihor Telefon: 359432753, Fax: 359432750, E-mail: tribunalulbihor@just.ro
Jurisprudenta Tribunalul Bihor


Partile din dosar si Calitatea acestora:
Apelant Inculpat - STANA OCTAVIAN
Apelant Inculpat - UIVAROŞAN COSMIN HORAŢIU DACIAN
Apelant Inculpat - SC UCHD MANAGEMENT RESOURCES SRL(DENUMIRE ANTERIOARĂ SC PROMETALIC SRL)
Intimat Inculpat - COZAC MARIUS LIVIIU
Apelant Parte civilă - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA- A.J.F.P.BIHOR
Reprezentant legal - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR
Apelant Parte civilă - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Apelant Inculpat - PROMETALIC SYSTEM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR TĂMĂŞAN OVIDIU

Date dosar nr. 1018/111/2016 (Apel):
Instanta: Curtea de Apel ORADEA Complet: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Stadiu procesual: Apel
Materie: Penal
Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Data inregistrarii dosarului: 2016-12-12
Data ultimei modificari: 2017-10-09

Date dosar nr. 1018/111/2016 (Fond):
Instanta: Tribunalul BIHOR Complet: Secţia Penală
Stadiu procesual: Fond
Materie: Penal
Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Data inregistrarii dosarului: 2016-03-08
Data ultimei modificari: 2016-12-24


Cai de atac:
Tip cale de atac: Apel
Parte declaratoare: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA- A.J.F.P.BIHOR,
Data Declarare: 2016-11-21

Tip cale de atac: Apel
Parte declaratoare: STANA OCTAVIAN,
Data Declarare: 2016-11-18

Tip cale de atac: Apel
Parte declaratoare: SC UCHD MANAGEMENT RESOURCES SRL(DENUMIRE ANTERIOARĂ SC PROMETALIC SRL), UIVAROŞAN COSMIN HORAŢIU DACIAN,
Data Declarare: 2016-11-16

Tip cale de atac: Apel
Parte declaratoare: PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR,
Data Declarare: 2016-11-14

Tip cale de atac: Contestaţie(NCPP)
Parte declaratoare: SC UCHD MANAGEMENT RESOURCES SRL(DENUMIRE ANTERIOARĂ SC PROMETALIC SRL), STANA OCTAVIAN, UIVAROŞAN COSMIN HORAŢIU DACIAN,
Data Declarare: 2016-04-28


Sedinte de judecata:
 1. Data: 2017-10-02 Ora: 12:00
  Complet: C1A apel
  Solutie: Admis apel Pronuntata in data de 2017-10-02
  Solutia pe scurt: În baza articolului 421 punctul 2 litera a din Codul de procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe langă Tribunalul Bihor, partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj - Napoca, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor şi inculpaţii Uivaroşan Cosmin Horaţiu Dacian, Prometalic System SRL (denumire anterioară SC UCHD Management Resources SRL, respectiv SC Prometalic SRL) şi Stana Octavian, împotriva sentinţei penale nr.190 din 7 noiembrie 2016, pronunţată de Tribunalul Bihor, pe care o desfiinţează în parte ?i în rejudecare: Înlătură dispoziţia instanţei de fond de re?inere a prevederilor art. 74 alin. 1 lit a Cod penal din 1969, în favoarea inculpatului Cozac Marius Liviu ?i majorează pedeapsa aplicată inculpatului Cozac Marius Liviu pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penală, de la 1 an închisoare la 1 an 8 luni închisoare. Men?ine dispozi?iile instan?ei de fond de aplicare a art. 81 Cod penal din 1969, pe durata unui termen de încercare de 3 ani 8 luni, conform art. 82 Cod penal din 1969. Înlătură dispozi?ia instan?ei de fond referitoare la încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Stana Octavian, precum ?i aplicarea dispozi?iilor art. 396 alin. 6 Cod procedură penală, art. 16 lit. h Cod procedură penală, art. 74/1 Cod penal din 1968 ?i art.10 din Legea nr. 241/2005, precum ?i art. 91 Cod penal din 1968, în ceea ce priveşte săvarşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev.de art. 9 alin. l lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969. În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală ?i art. 5 Cod penal, condamnă inculpatul Stana Octavian pentru săvarşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal 1969, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 71 al. 2 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c Cod penal din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. Înlătură dispozi?ia instan?ei de fond de aplicare a circumstan?ei atenuante judiciare prev. de art. 74 lit. b Cod penal din 1969 în favoarea inculpatului Stana Octavian pentru infrac?iunea prev. ?i ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 396 alin 10 Cod procedură penală ?i menţine pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b si c cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa functia şi a-si exercita profesia sau meseria de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii (administrator societate comerciala). În baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal din 1969 ?i art. 35 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal contope?te pedepsele de mai sus, inculpatul Stana Octavian urmand să execute în final 3 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II - a, b ?i c Cod penal din 1969, pe o durată de 2 ani cu titlu de pedeapsă complementară. În baza art. 71 al. 2 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c Cod penal din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art.861 Cod penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de 6 ani stabilit in condiţiile art 86/2 Cod penal din 1969. Pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune măsurilor de supraveghere prev.de art.86/3 Cod penal din 1969: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe langă Tribunalul Bihor; -să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86/4 Cod penal din 1969. În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare suspendă executarea pedepselor accesorii. Reformează dispozi?iile instan?ei de fond privind latura civilă a cauzei, în sensul că: Obligă, în solidar, inculpaţii Stana Octavian, Uivaroşan Cosmin Horaţiu şi SC Prometalic System SRL (denumire anterioară SC UCHD Management Resources SRL, respectiv SC Prometalic SRL) la plata obligaţiei fiscale principale, în cuantum de 421.304 lei şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii pană la data plăţii respectivului cuantum; Obligă inculpatul Stana Octavian la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente sumei de 97.387,26, reprezentand componente ale prejudiciului cauzat bugetului statului, datorate pană la momentul achitării obligaţiei fiscale principale (12 octombrie 2016); Obligă inculpatul Stana Octavian la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente sumei de 121.466 lei, aferente sumei de 10.057 lei, respectiv aferente sumei de 25.562,09, reprezentand componente ale prejudiciului cauzat bugetului statului, datorate pană la momentul achitării obligaţiilor fiscale principale. Obligă inculpatul Cozac Marius în solidar cu inculpatul Stana Octavian, la plata obligaţiei fiscale principale în cuantum de 188.754 lei şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii pană la data plăţii respectivului cuantum. Menţine restul dispoziţiilor hotărarii atacate. Conform articolului 275 alineat 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel răman în sarcina acestuia. Onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu, avocaţi Matea Remus şi Miheş Cristian, conform delegaţiilor pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 359 şi 362 din 20 ianuarie 2017 emise de Baroul Bihor în cuantum de cate 180 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 02 octombrie 2017.
  Tip solutie: Hotarare

 2. Data: 2017-09-26 Ora: 12:00
  Complet: C1A apel
  Solutie: Amană pronunţarea Pronuntata in data de 2017-09-26
  Solutia pe scurt: Amană pronun?area hotărarii pentru data de 2 octombrie 2017, orele 12:00.
  Tip solutie: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

 3. Data: 2017-09-19 Ora: 12:00
  Complet: C1A apel
  Solutie: Amană pronunţarea Pronuntata in data de 2017-09-19
  Solutia pe scurt: Amană pronunţarea hotărarii pentru data de 26 septembrie 2017, orele 12:00.
  Tip solutie: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

 4. Data: 2017-09-12 Ora: 9:00
  Complet: C1A apel
  Solutie: Amană pronunţarea Pronuntata in data de 2017-09-12
  Solutia pe scurt: Amană pronunţarea hotărarii pentru data de 19 septembrie 2017, orele 12:00.
  Tip solutie: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

 5. Data: 2017-07-14 Ora: 9:00
  Complet: C1A apel
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-07-14
  Solutia pe scurt: În vederea depunerii răspunsului la obiecţiuni, amană judecarea cauzei pentru data de 12 septembrie 2017.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 6. Data: 2017-06-20 Ora: 9:00
  Complet: C1A apel
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-06-20
  Solutia pe scurt: Pentru ca expertul să răspundă în scris la obiec?iunile formulate cu privire la raportul de expertiză financiar contabilă întocmit, amană judecarea cauzei pentru data de 14 iulie 2017, orele 09:00.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 7. Data: 2017-05-30 Ora: 9:00
  Complet: C1A apel
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-05-30
  Solutia pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă, amană judecarea cauzei pentru data de 20 iunie 2017.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 8. Data: 2017-04-06 Ora: 9:00
  Complet: C1A apel
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-04-06
  Solutia pe scurt: În vederea efectuării raportului de expertiză financiar - contabilă, amană judecarea cauzei pentru data de 30 mai 2017.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 9. Data: 2017-04-03 Ora: 9:00
  Complet: C1A apel
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-04-03
  Solutia pe scurt: În vederea citării doamnei expert cu men?iunea de a se prezenta la instanţă pentru a i se comunica obiectivul expertizei financiar - contabile încuviinţat de instanţa de control judiciar, amană judecarea cauzei pentru data de 6 aprilie 2017, orele 09:00, sala 1 subsol.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 10. Data: 2017-03-28 Ora: 9:00
  Complet: C1A apel
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-03-28
  Solutia pe scurt: În vederea emiterii unei adrese Biroului Local de Expertize de pe langă Tribunalul Bihor pentru a comunica instanţei o listă cu experţii financiar - contabili, amană judecarea cauzei pentru data de 3 aprilie 2017, orele 09.00.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 11. Data: 2017-03-07 Ora: 11:00
  Complet: C1A apel
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-03-07
  Solutia pe scurt: Pentru ca instanţa de control judiciar să se pronunţe cu privire la cererile de probaţiune formulate de apărătorul ales al inculpatului apelant Uivaroşan Cosmin, amană judecarea cauzei pentru data de 28 martie 2017.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 12. Data: 2017-02-23 Ora: 9:00
  Complet: C1A apel
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-02-23
  Solutia pe scurt: Faţă de cererea a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului apelant Stana Octavian, amană judecarea cauzei pentru data de 7 martie 2017.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 13. Data: 2017-02-14 Ora: 9:00
  Complet: C1A apel
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de
  Solutia pe scurt: Faţă de cererile de amanare a cauzei, amană judecarea cauzei pentru data de 23 februarie 2017.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 14. Data: 2017-02-08 Ora: 9:00
  Complet: C5A apel
  Solutie: Termen preschimbat Pronuntata in data de 2017-02-08
  Solutia pe scurt: Faţă de hotărarea nr. 5 din 17.01.2017 a Colegiului de conducere prin care s-a aprobat desfiinţarea completului de judecată C 5A Apel începand cu data de 19.01.2017, cauza a fost repartizată ciclic completului C 1A Apel şi s-a preschimbat termenul de judecată pentru data de 14 februarie 2017, orele 09:00.
  Tip solutie:

 15. Data: 2016-11-07 Ora: 09:00
  Complet: PI 1
  Solutie: Condamnare Pronuntata in data de 2016-11-07
  Solutia pe scurt: DOSAR NR 1018/111/2016 MINUTA SENTINTEI PENALE In aplicarea art 5 cod penal , cu aplicarea Deciziei Cur?ii Constitutionale 265/06,05,2014, constata ca in ceea ce il priveste pe inculpatul So codul penal de la 1968-forma acestuia in vigoare inainte de Decizia Curtii Constitutionale nr. 573 din 3 mai 2011 , si forma nemodificata a Legii 241/2005, la data de 1 februarie 2014 constituie legi penale mai favorabile . In baza art 396 alin 6 cod procedura penala, rap la art 16 lit. h Cod procedura penala cu retinerea art. 741 Cod penal de la 1968- inainte de Decizia Curtii Constitutionale nr. 573 din 3 mai 2011 ,si art 10 din legea 241/2005, înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului SO , pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 C. pen. de la 1968, În temeiul art. 91 Cod penal de la 1968 va aplica inculpatului sanctiunea administrativa "amenda" în cuantum de 1000 lei si va dispune înscrierea ei în fisa de cazier judiciar. In baza art. 26 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. C si alin 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., art 396 alin 10 cod procedura penala,art 74 lit b) cod penal condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b si c cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si dreptul de a ocupa functia si a-si exercita profesia sau meseria de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii (administrator societate comerciala), pedeapsa complementara În baza art. 71 al. 2 C. pen. de la 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. In baza art 81 cod penal de la 1968 dispune suspendarea conditionata a pedepsei pe durata unui termen de incercare de 5 ani stabilit potrivit art 82 cod penal de la 1968. In baza art 71 alin 5 cod penal de la 1968 pe durata suspendarii executarii pedepsei principale, se va suspenda executarea pedepsei accesorii. In baza art 83 cod penal de la 1968 , raportat la art 404 alin 3 cod procedura penala, atrage atentia inculpatului asupra revocarii beneficiului suspendarii conditionate . In aplicarea art 5 cod penal , cu aplicarea Deciziei Cur?ii Constitutionale 265/06,05,2014, constata ca in ceea ce ii priveste pe inculpatii codul penal de la 1968 , si forma nemodificata a Legii 241/2005, la data de 1 februarie 2014 constituie legi penale mai favorabile . 2.In baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 C. pen, art 74 lit a) , art 396 alin 10 cod procedura penala, condamna pe inculpatul C ML , la pedeapsa de : 1 an inchisoare În baza art. 71 al. 2 C. pen. de la 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. In baza art 81 cod penal de la 1968 dispune suspendarea conditionata a pedepsei pe durata unui termen de incercare de 3 ani stabilit potrivit art 82 cod penal de la 1968. In baza art 71 alin 5 cod penal de la 1968 pe durata suspendarii executarii pedepsei principale, se va suspenda executarea pedepsei accesorii. In baza art 83 cod penal de la 1968 , raportat la art 404 alin 3 cod procedura penala, atrage atentia inculpatului asupra revocarii beneficiului suspendarii conditionate . 3.In baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1968 condamna pe inculpatul U C , fără antecedente penale la pedeapsa de: 2 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b si c cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si dreptul de a ocupa functia si a-si exercita profesia sau meseria de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii (administrator societate comerciala) În baza art. 71 al. 2 C. pen. de la 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. In baza art 81 cod penal de la 1968 dispune suspendarea conditionata a pedepsei pe durata unui termen de incercare de 4 ani stabilit potrivit art 82 cod penal de la 1968. In baza art 71 alin 5 cod penal de la 1968 pe durata suspendarii executarii pedepsei principale, se va suspenda executarea pedepsei accesorii. In baza art 83 cod penal de la 1968 , raportat la art 404 alin 3 cod procedura penala, atrage atentia inculpatului asupra revocarii beneficiului suspendarii conditionate . 4.In baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.de la 1968 condamna pe inculpata SC SRL, (denumiri anterioare ), la pedeapsa de 10 000 lei amenda penala. In baza art 998-999 cod civil, raportat la art 397 cod procedura penala, admite actiunea civila formulata de Ministerul Finantelor-Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca, in numelele statului si dispune obligarea inculpatiilor SCSRL, (, U C-H-D, si S Oc in solidar la plata prejudiciului in cuantum de 421.304 lei precum si obligatiilor fiscale accesorii , impreuna cu dobanzile si penalitatile pana la data platii , potrivit art 173, 119, 120 si 120 din cod procedura fiscala. In baza art 998-999 cod civil, raportat la art 397 cod procedura penala, admite actiunea civila formulata de Ministerul Finantelor-Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca, in numelele statului si dispune obligarea inculpatului C M la plata prejudiciului in cuantum de 188.754 lei precum si obligatilor fiscale accesorii , impreuna cu dobanzile si penalitatile pana la data platii , potrivit art 173, 119, 120 si 120 din cod procedura fiscala. In baza art 404 alin 4 lit c) cod procedura penala, raportat la art 11 din legea 241/2005, mentine masurile in totalitate masurile asiguratorii luate in faza de urmarire penala asupra bunurilor inculpatilor In baza art 274 alin. 1 cod pr. penală, obliga pe inculpati la plata a cate 2000 lei , cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului. In baza art 13 din Legea 241/2005, dispune comunicarea prezentei, hotarari dupa ramanerea definitiva la Oficiul Registrului Comertului. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica din data de 7 noiembrie 2016. PRESEDINTE
  Tip solutie: Hotarare

 16. Data: 2016-11-01 Ora: 09:00
  Complet: PI 1
  Solutie: Amană pronunţarea Pronuntata in data de 2016-11-01
  Solutia pe scurt: Avand nevoie de timp pentru a delibera, acordă termen pentru pronunţare la data de 07.11.2016.
  Tip solutie: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

 17. Data: 2016-10-18 Ora: 09:00
  Complet: PI 1
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-10-18
  Solutia pe scurt: În vederea citării cu mandat de aducere a inculpatului Stana Octavian, amană cauza pentru termenul de judecată din data de 01.11.2016
  Tip solutie: incheieredesedinta

 18. Data: 2016-10-10 Ora: 09:00
  Complet: PI 1
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-10-10
  Solutia pe scurt: În vederea respectării art.6 din Convenţie, amană cauza pentru termenul de judecată din data de 18.10.2016, dată pentru cand se citează administratorul judiciar Tămşan Ovidiu, şi prin notă telefonică.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 19. Data: 2016-10-04 Ora: 09:00
  Complet: PI 1
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-10-04
  Solutia pe scurt: Raportat la lipsa unui apărător pentru inculpat, amana cauza pentru termenul de judecată din data de 10.10.2016, pentru emiterea unei adrese catre Baroul Bihor şi citarea cu mandat de aducere a inculpatului lipsă.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 20. Data: 2016-09-20 Ora: 09:00
  Complet: PI 1
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-09-20
  Solutia pe scurt: Raportat la cererea inculpaţilor, se amană cauza pentru termenul de judecată din data de 04.10.2016 în vederea angajării unui apărător ales şi a pregătirii apărării în cauză.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 21. Data: 2016-04-25 Ora: 09:00
  Complet: PI 1
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-04-25
  Solutia pe scurt: R O M Â N I A TRIBUNALUL BIHOR-ORADEA SECŢIA PENALĂ DOSAR NR.1018/111/2016 MINUTA INCHEIERII DE CAMERA PRELIMINARA NR.54/2016 In baza art 345 cod procedura penala, respinge cererile si exceptiile formulate de inculpatii S O ;U C-H-D,SC U M R SRL (denumire anterioară SC P SRL În baza art. 346 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în dosar nr. 368/P/2013 al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpaţii S O; U C-H-D, SC U M R SRL (denumire anterioară SC P SRL) C M-L. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii S O – domiciliat în cu privire la infractiunea de - evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 şi cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen. U C-H-D –, SC U M R SRL (denumire anterioară SC P SRL) – cu sediul în reprezentată prin administratorul judiciar T O-C, domiciliat în mun.; C M-L – ,evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 25.04.2016 Judecător de cameră preliminară, Marian Vlad Valentin
  Tip solutie: Incheierecamerapreliminara

 22. Data: 2016-04-19 Ora: 09:00
  Complet: PI 1
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de
  Solutia pe scurt: AMÂNĂ CAUZA PENTRU TERMENUL DE JUDECATĂ DIN 25.04.2016.
  Tip solutie: Incheierecamerapreliminara

 23. Data: 2016-04-05 Ora: 09:00
  Complet: PI 1
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-04-05
  Solutia pe scurt: Amană cauza în vederea acordării unui termen pentru formularea de cereri şi excepţii de către inculpaţi.
  Tip solutie: Incheierecamerapreliminara

✔ Urmareste dosar Ξ Printeaza Reclamatie date personale


Alte dosare inregistrate la Tribunalul Bihor, domeniul Penal:

5663/111/2008 - menţinere măsură de arestar
6725/111/2017 - infracţiuni de evaziune fisca
1751/111/2006 - înşelăciunea (art. 215 C.p.
4150/111/2014 - luarea măsurii arestării pre
1448/111/2016 - infracţiuni de evaziune fisca
135/111/2018 - confiscare specială (art.315
2133/111/2016 - infracţiuni de evaziune fisca
5391/111/2009 - propunere de arestare preventi
6755/111/2009 - menţinere măsură de arestar
5117/111/2006 - cerere de întrerupere a execu
4647/111/2008 - revocarea suspendării execut
5230/111/2014 - omorul calificat (art. 175 C.p
5397/111/2007 - talhărie (art.211 C.p.)
158/111/2018 - omorul (art.188 NCP) art.32 ra
5663/111/2009 - menţinere măsură de arestar