Dosar nr. 10674/63/2013 inregistrat la Tribunalul DoljTribunalul Dolj Adresa: Craiova, strada Brestei, nr. 12, Localitate: Craiova, Judet: Dolj Telefon: 0251/418.612, Fax: 0251/419.851, E-mail: tr-dolj@just.ro
Jurisprudenta Tribunalul Dolj


Partile din dosar si Calitatea acestora:
Debitor - SC YELIP SRL
Lichidator - CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DURLĂ SORIN DANIEL
Intimat - JUDECĂTORIA CRAIOVA
Intimat - ORC DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ
Creditor - AJFP DOLJ
Creditor - PRIMĂRIA CRAIOVA DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE
Creditor - DGFP DO9LJ

Date dosar nr. 10674/63/2013 (Fond):
Instanta: Tribunalul DOLJ Complet: Secţia a II-a Civilă
Stadiu procesual: Fond
Materie: Faliment
Obiectul dosarului: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Data inregistrarii dosarului: 2013-06-17
Data ultimei modificari: 2017-01-15


Cai de atac:
Nu exista informatii.
Sedinte de judecata:
 1. Data: 2015-05-14 Ora: 10:30
  Complet: C4F
  Solutie: Închis lichidarea (art. 117 din lege) Pronuntata in data de 2015-05-14
  Solutia pe scurt: Admite cererea lichidatorului judiciar. În temeiul art.131 din Legea nr.85/2006; Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC YELIP SRL, cu sediul în Craiova, str. Nicolae Julea, nr. 12, bl. A54, sc.1, ap. 19, jud. Dolj. Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului. În temeiul art.136 din lege, Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură. În temeiul art.135 din lege, Dispune notificarea prezentei sentinţe debitoarei, creditorilor, DGRFP Craiova, Oficiului Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Dolj pentru efectuarea din oficiu a menţiunilor de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În temeiul art.4 din legea nr.85/2006, dispune eliberarea sumei de 1773 lei către lichidatorul judiciar, din fondul de lichidare aflat la dispoziţia UNPIR, sumă reprezentand cheltuieli de procedură avansate şi onorariu. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Dolj. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14.05.15.
  Tip solutie: Hotarare

 2. Data: 2015-04-16 Ora: 10:30
  Complet: C4F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2015-04-16
  Solutia pe scurt: Ia act de raportul întocmit şi depus la dosar de administratorul judiciar CII DURLĂ SORIN DANIEL. Acordă termen la 16.04.2015 pentru continuarea procedurii. Dispune citarea creditorilor cu menţiunea că se va pune în discuţie cererea lichidatorului judiciar privind închiderea procedurii de insolvenţă întemeiată pe dispoziţiile art. 131 din Legea nr. 85/2006.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 3. Data: 2015-03-19 Ora: 10:30
  Complet: C4F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2015-03-19
  Solutia pe scurt: Ia act de raportul de activitate întocmit şi depus la dosar de lichidatorul judiciar CII DURLĂ SORIN DANIEL. Acordă termen la 16.04.2015 pentru continuarea procedurii, întocmirea şi depunerea de către lichidatorului judiciar a raportului final.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 4. Data: 2014-12-04 Ora: 10:30
  Complet: C4F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-12-04
  Solutia pe scurt: Acordă termen la data de 19.03.2015 pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor din averea debitoarei.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 5. Data: 2014-11-19 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-11-19
  Solutia pe scurt: Admite cererea de reexaminare.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 6. Data: 2014-11-05 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-11-05
  Solutia pe scurt: Faţă de lipsa de procedură Ac. termen la 19.11.2014 pt.soluţionarea cererii de reexaminare.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 7. Data: 2014-09-25 Ora: 10:30
  Complet: C4F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-09-25
  Solutia pe scurt: Ia act de raportul de activitate. În temeiul art. 187 alin. 2 lit. c Cod Pr. Civilă Dispune amendarea AJFP Dolj cu suma de 1000 lei. Cu drept de reexaminare în 15 zile de la comunicare. Acordă termen pentru continuarea procedurii la data de 04.12.2014.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 8. Data: 2014-05-15 Ora: 10:30
  Complet: C4F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-05-15
  Solutia pe scurt: Acordă termen la data de 25 septembrie 2014, pentru valorificarea bunurilor debitoarei.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 9. Data: 2014-01-30 Ora: 10:30
  Complet: C4F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-01-30
  Solutia pe scurt: Acordă termen la data de 15 mai 2014, pentru valorificarea bunurilor debitoarei.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 10. Data: 2013-10-10 Ora: 10:30
  Complet: C4F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2013-10-10
  Solutia pe scurt: Ia act de depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului. Dispune înregistrarea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor. Acordă termen la data de 30 ianuarie 2014, pentru continuarea procedurii.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 11. Data: 2013-09-26 Ora: 10:30
  Complet: C4F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2013-09-26
  Solutia pe scurt: Ia act de depunerea raportului de activitate. Dispune înregistrarea şi afişarea tabelului preliminar al creanţelor, urmand ca lichidatorul judiciar să facă dovada comunicării acestuia către debitoare. Acordă termen la data de 10 octombrie 2013, pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 12. Data: 2013-07-04 Ora: 10:30
  Complet: C4F
  Solutie: Admis Pronuntata in data de 2013-07-04T01:00:00
  Solutia pe scurt: Admite cererea debitoarei de deschidere a procedurii. În temeiul art. 32 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei SC YELIP SRL, cu sediul în Craiova, str. Nicolae Julea, nr. 12, bl. A 54, sc.1, ap.19, jud. Dolj. Pune în vedere debitoarei ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună actele şi informaţiile prevăzute de art. 28 alin. 1 din lege. În temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenţei, Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe CI Durlă Sorin Daniel, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o retribuţie provizorie de 700 lei lunar. În temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Dolj, în vederea efectuării din oficiu a menţiunii precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În notificarea transmisă creditorilor, aceştia vor fi informaţi cu privire la posibilitatea de a formula opoziţie la cererea de deschidere a procedurii în termen de 10 zile de la comunicarea notificării Fixează termenul de soluţionare a opoziţiilor la data de 26.09.2013 Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 19.08.2013. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 26.09.2013. Fixează termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 10.10.2013. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către lichidatorul judiciar şi publicarea într-un ziar de largă circulaţie . Raportul prev. de art. 59 se va depune în termen de 40 de zile de la data desemnării lichidatorului judiciar. În temeiul art.113 din lege, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. În temeiul art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 Dispune convocarea adunării generale a asociaţilor de către lichidatorul judiciar, în termen de 10 de zile de la deschiderea procedurii, pentru desemnarea administratorului special. În temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar la banca la care are deschis cont, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a obligaţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde aceasta are deschise conturi. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Dolj.
  Tip solutie: incheierefinaladezinvestire

 13. Data: 2013-06-20 Ora: 10:30
  Complet: C4F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2013-06-20T01:00:00
  Solutia pe scurt: Se citează societatea debitoare cu menţiunea de a preciza dacă solicită deschiderea procedurii generale sau simplificata, să depună lista creditorilor, a debitorilor, lista bunurilor, a transferurilor efectuate şi hotărarea asociaţilor cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei. Amană judecarea cauzei la data de 04 iulie 2013.
  Tip solutie: incheieredesedinta

✔ Urmareste dosar Ξ Printeaza Reclamatie date personale


Alte dosare inregistrate la Tribunalul Dolj, domeniul Faliment:

7180/63/2010 - procedura insolvenţei
8560/63/2014 - procedura insolvenţei – soc
11026/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
11441/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
2762/63/2009 - procedura insolvenţei
6569/63/2010 - procedura insolvenţei
4960/63/2010 - procedura insolvenţei
9310/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
13406/63/2010 - procedura insolvenţei – soc
11026/63/2013 - procedura insolvenţei – soc
13406/63/2013 - procedura insolvenţei – soc
8757/63/2017 - procedura insolvenţei
10690/63/2008 - procedura insolvenţei
3996/63/2014 - procedura insolvenţei – soc
7226/63/2011 - procedura insolvenţei – soc