Dosar nr. 11340/63/2014 inregistrat la Tribunalul DoljTribunalul Dolj Adresa: Craiova, strada Brestei, nr. 12, Localitate: Craiova, Judet: Dolj Telefon: 0251/418.612, Fax: 0251/419.851, E-mail: tr-dolj@just.ro
Jurisprudenta Tribunalul Dolj


Partile din dosar si Calitatea acestora:
Creditor - D.G.R.F.P. CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ
Debitor - S.C. CREDIT GROUP S.R.L.
Debitor - S.C. CREDIT GROUP S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EXPERT COM SPRL
Intimat - ORC DOLJ
Creditor - ITM DOLJ

Date dosar nr. 11340/63/2014 (Fond):
Instanta: Tribunalul DOLJ Complet: Secţia a II-a Civilă
Stadiu procesual: Fond
Materie: Faliment
Obiectul dosarului: procedura insolvenţei
Data inregistrarii dosarului: 2014-08-26
Data ultimei modificari: 2017-01-09


Cai de atac:
Nu exista informatii.
Sedinte de judecata:
 1. Data: 2016-05-12 Ora: 09:00
  Complet: C3F
  Solutie: Admis Pronuntata in data de 2016-05-12
  Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar, cu sediul în EXPERT COM SPRL Craiova, str. Romania Muncitoare,nr. 55, et.l, jud. Dolj. în temeiul art.174 din Lg.85/2014; Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei CREDIT GROUP SRL, cu sediul Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr.78, bl. Bl, sc.l, ap.l, jud. Dolj, înreg. sub. J 16/1443/2007, CUI 22180280 şi radierea debitorului din registrul comerţului. în temeiul art. 180 din Lg. 85/2014; Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titularii de garanţii şi asociaţi. în temeiul art. 179 din Lg. 85/2014; Dispune notificarea prezentei sentinţe DGFP DOLJ, Oficiului Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Dolj, pentru efectuarea din oficiu a menţiunilor de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. In temeiul art. 39 alin. 4 din Lg. 85/2014 dispune eliberarea din fondul de lichidare aflat la dispoziţia U.N.P.I.R. a sumei de 3720 lei reprezentand onorariu lichidator judiciar şi a sumei de 148 reprezentand cheltuieli de procedură suportate din fonduri proprii. Cu apel în termen de 07 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Dolj. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 12 mai 2016.
  Tip solutie: Hotarare

 2. Data: 2016-03-31 Ora: 09:00
  Complet: C3F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-03-31
  Solutia pe scurt: Pentru repetarea procedurii de citarecu părţile.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 3. Data: 2016-02-25 Ora: 10:00
  Complet: C3F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-02-25
  Solutia pe scurt: Faţă de lipsa de procedură.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 4. Data: 2016-01-21 Ora: 10:00
  Complet: C3F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2016-01-21
  Solutia pe scurt: Pentru studierea înscrisurilor.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 5. Data: 2015-11-19 Ora: 10:00
  Complet: C3F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2015-11-19
  Solutia pe scurt: Pentru cand se citează creditorii prin BPI cu menţiunea că se va pune în discuţie cererea lichidatorului judiciar al debitoarei prin care a solicitat închiderea procedurii falimentului potrivit dispoziţiilor art. 174 din Legea 85/2014, ca urmare a lipsei bunurilor din patrimoniul debitoarei.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 6. Data: 2015-09-17 Ora: 10:00
  Complet: C3F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2015-09-17
  Solutia pe scurt: Pentru rămanerea definitivă a cererii de antrenare a răspunderii civile patrimonile.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 7. Data: 2015-05-07 Ora: 10:00
  Complet: C3F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2015-05-07
  Solutia pe scurt: Pentru soluţionarea cererii de antrenare a răspunderii civile patrimoniale.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 8. Data: 2015-03-05 Ora: 10:00
  Complet: C3F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2015-03-05
  Solutia pe scurt: Pentru soluţionarea cererii de antrenare a răspunderii civile patrimoniale.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 9. Data: 2015-02-12 Ora: 10:00
  Complet: C3F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2015-02-12
  Solutia pe scurt: Pentur depunerea taberlului definitiv al creanţelor.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 10. Data: 2015-01-15 Ora: 10:00
  Complet: C3F
  Solutie: Încheiere Pronuntata in data de 2015-01-15
  Solutia pe scurt: Admite cererea lichidatorului judiciar. Dispune majorarea termenelor stabilite prin Sentinţa nr. 1626/2014/06 noiembrie 2014 a Tribunalului Dolj, astfel: Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor 22.01.2015. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 12.02.2015 pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 05.03.2015. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către lichidator judiciar şi publicarea într-un ziar de largă circulaţie. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 16 februarie 2015, ora 10,00 la sediul Tribunalului Dolj şi convoacă creditorii debitorului. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15 ianuarie 2015.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 11. Data: 2014-11-06 Ora: 10:00
  Complet: C3F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-11-06
  Solutia pe scurt: Admite cererea creditoarei. În temeiul 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei CREDIT GROUP SRL, cu sediul Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr.78, bl. B1, sc.1, ap.1, jud. Dolj, înreg. sub. J 16/1443/2007, CUI 22180280. În temeiul art.73 din Legea nr.85/2014. Numeşte lichidator judiciar provizoriu EXPERT COM SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din lege, cu o retribuţie lunară de 1000 lei. În temeiul art.99 din Legea nr.85/2014. Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Dolj, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării din oficiu a cuvenitelor menţiunii ,în temeiul art.99 nr.85/2014 precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi În temeiul art. 74 din Lg. 85/2014; Pune în vedere debitoarei ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev. la art. 67 alin.1. Raportul prevăzut de art. 97 din Legea 85/2014 se va depune în termen de 40 de zile de la desemnarea lichidatorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor 22 decembrie 2014. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 15 ianuarie 2015. Fixează termenul pentru depunerea pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 5 februarie 2015. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către lichidator judiciar şi publicarea într-un ziar de largă circulaţie. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 19 ianuarie 2015. În temeiul art. 53 Legea 85/2014, dispune convocarea adunării generale a asociaţilor de către lichidatorul judiciar în termen de 10 de zile de la deschiderea procedurii, pentru desemnarea administratorului special In temeiul art.39 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului şi tuturor băncilor unde acesta are deschise conturi. Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Dolj. Pronunţată în şedinţa publică de la 6 noiembrie 2014.
  Tip solutie: Hotarare

 12. Data: 2014-10-02 Ora: 10:00
  Complet: C3F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-10-02
  Solutia pe scurt: Pentru repetarea procedurii cu părţile.
  Tip solutie: incheieredesedinta

✔ Urmareste dosar Ξ Printeaza Reclamatie date personale


Alte dosare inregistrate la Tribunalul Dolj, domeniul Faliment:

7180/63/2010 - procedura insolvenţei
8560/63/2014 - procedura insolvenţei – soc
11026/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
11441/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
2762/63/2009 - procedura insolvenţei
6569/63/2010 - procedura insolvenţei
4960/63/2010 - procedura insolvenţei
9310/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
13406/63/2010 - procedura insolvenţei – soc
11026/63/2013 - procedura insolvenţei – soc
13406/63/2013 - procedura insolvenţei – soc
8757/63/2017 - procedura insolvenţei
10690/63/2008 - procedura insolvenţei
3996/63/2014 - procedura insolvenţei – soc
7226/63/2011 - procedura insolvenţei – soc