Dosar nr. 12028/63/2014 inregistrat la Tribunalul DoljTribunalul Dolj Adresa: Craiova, strada Brestei, nr. 12, Localitate: Craiova, Judet: Dolj Telefon: 0251/418.612, Fax: 0251/419.851, E-mail: tr-dolj@just.ro
Jurisprudenta Tribunalul Dolj


Partile din dosar si Calitatea acestora:
Debitor - SC JEFLER SRL
Intimat - JUDECATORIA CRAIOVA
Lichidator - CII COZMA ELVIRA LUCIA
Creditor - AJFP DOLJ
Intimat - DGRFP CRAIOVA

Date dosar nr. 12028/63/2014 (Fond):
Instanta: Tribunalul DOLJ Complet: Secţia a II-a Civilă
Stadiu procesual: Fond
Materie: Faliment
Obiectul dosarului: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Data inregistrarii dosarului: 2014-09-17
Data ultimei modificari: 2017-01-10


Cai de atac:
Nu exista informatii.
Sedinte de judecata:
 1. Data: 2015-11-25 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Închis lichidarea (art. 119 din lege) Pronuntata in data de 2015-11-25
  Solutia pe scurt: Admite cererea lichidatorului judiciar . În temeiul art. 174 din Legea nr.85/2014, Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC JEFLER SRL Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. În temeiul art. 180 din Legea nr.85/2014, Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art. 179 din Legea nr.85/2014, Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, administratorului special, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Dolj, pentru efectuarea din oficiu a menţiunilor de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În temeiul art.39 al.4 din legea nr.85/2014 Încuviinţează plata către lichidatorul judiciar a sumei de 3000 lei reprezentand remuneraţia ,din fondul de lichidare aflat la dispoziţia U.N.P.I.R. –Filiala Dolj . Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Dolj. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25.11.2015
  Tip solutie: Hotarare

 2. Data: 2015-10-14 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2015-10-14
  Solutia pe scurt: Ac. termen la 25.11.2015 CIT creditorii prin BPI cu menţiunea închiderii procedurii.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 3. Data: 2015-06-17 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2015-06-17
  Solutia pe scurt: Ac. termen la 14.10.2015 pt.ca lichidatorul judiciar să depună raport de activitate.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 4. Data: 2015-03-25 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2015-03-25
  Solutia pe scurt: Ac. termen la 17 iunie.2015 pt. continuarea procedurii şi soluţionarea cererii de antrenare.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 5. Data: 2015-01-21 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2015-01-21
  Solutia pe scurt: Ac. termen la 25.03.2015 pt. continuarea procedurii şi soluţionarea cererii de antrenare.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 6. Data: 2014-11-19 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-11-19
  Solutia pe scurt: Ia act de raport şi tabelul definitiv. Ac. termen la 21.ianuarie 2015 pt. continuarea procedurii.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 7. Data: 2014-11-05 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-11-05
  Solutia pe scurt: Ia act de raport şi tabelul preliminar. Ac. termen la 19.11.2014 pt. tabel definitiv.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 8. Data: 2014-09-24 Ora: 09:00
  Complet: C5F
  Solutie: Admis Pronuntata in data de 2014-09-24
  Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea SC JEFLER SRL pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă . În temeiul art.71 alin 1 din Legea nr.85/2014 , Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei SC JEFLER SRL. În temeiul art.73 din Legea nr.85/2014 , Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe C.I.I COZMA ELVIRA LUCIA care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din Legea nr.85/2014 cu o retribuţie lunară provizorie de 1000 lei lunar. Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare În temeiul art.99 şi urm. din Legea nr.85/2014, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei, asociaţilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Dolj, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării din oficiu a menţiunilor, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Fixează termenul de depunere a opoziţiilor la încheierea de deschidere în termen de 10 zile de la publicarea notificării şi de soluţionare a opoziţiilor la data de 05.11.2014. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 29.10.2014. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 05.11.2014. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi întocmirea tabelului definitiv al creanţelor la 19.11.2014 Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitoarei de către lichidatorul judiciar, publicarea într-un ziar de largă circulaţie,precum şi în B.P.I. Raportul prevăzut de art.97 al.1 din Legea nr.85/2014 se va depune în termen de 40 de zile de la desemnarea lichidatorului judiciar . În temeiul art.53 al.1 din Legea nr.85/2014, Dispune convocarea adunării generale a asociaţilor de către lichidatorul judiciar, în termen de 10 de zile de la deschiderea procedurii, pentru desemnarea administratorului special. În temeiul art.151 din Legea nr.85/2014, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. In temeiul art.39 din Legea nr.85/2014, Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară la care aceasta are deschis cont, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului şi tuturor băncilor unde acesta are deschise conturi. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Dolj. Pronunţată în şedinţa publică de la 24..09.2014
  Tip solutie: incheierefinaladezinvestire

✔ Urmareste dosar Ξ Printeaza Reclamatie date personale


Alte dosare inregistrate la Tribunalul Dolj, domeniul Faliment:

7180/63/2010 - procedura insolvenţei
8560/63/2014 - procedura insolvenţei – soc
11026/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
11441/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
2762/63/2009 - procedura insolvenţei
6569/63/2010 - procedura insolvenţei
4960/63/2010 - procedura insolvenţei
9310/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
13406/63/2010 - procedura insolvenţei – soc
11026/63/2013 - procedura insolvenţei – soc
13406/63/2013 - procedura insolvenţei – soc
8757/63/2017 - procedura insolvenţei
10690/63/2008 - procedura insolvenţei
3996/63/2014 - procedura insolvenţei – soc
7226/63/2011 - procedura insolvenţei – soc