Dosar nr. 338/111/2017 inregistrat la Tribunalul BihorTribunalul Bihor Adresa: Oradea, Str. Traian Lalescu nr. 1, cod 410174, jud. Bihor, Localitate: Bihor, Judet: Bihor Telefon: 359432753, Fax: 359432750, E-mail: tribunalulbihor@just.ro
Jurisprudenta Tribunalul Bihor


Partile din dosar si Calitatea acestora:
Intimat Inculpat - S.C. CERET EXIM S.R.L.
Apelant Inculpat - COSTIN ALEXANDRU IOSIF
Intimat Parte civilă - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ CLUJ - AJFP BIHOR
Reprezentant legal - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR
Parte civilă - STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Date dosar nr. 338/111/2017 (Apel):
Instanta: Curtea de Apel ORADEA Complet: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Stadiu procesual: Apel
Materie: Penal
Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Data inregistrarii dosarului: 2017-05-23
Data ultimei modificari: 2017-12-15

Date dosar nr. 338/111/2017 (Fond):
Instanta: Tribunalul BIHOR Complet: Secţia Penală
Stadiu procesual: Fond
Materie: Penal
Obiectul dosarului: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Data inregistrarii dosarului: 2017-01-20
Data ultimei modificari: 2017-05-23


Cai de atac:
Tip cale de atac: Apel
Parte declaratoare: COSTIN ALEXANDRU IOSIF,
Data Declarare: 2017-04-04

Tip cale de atac: Apel
Parte declaratoare: PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR,
Data Declarare: 2017-03-29


Sedinte de judecata:
 1. Data: 2017-11-15 Ora: 9:00
  Complet: C3A apel
  Solutie: Menţinerea pedepsei Pronuntata in data de 2017-11-15
  Solutia pe scurt: În baza art. 421 pct. (2) lit. a) Cod procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe langă Tribunalul Bihor şi de inculpatul COSTIN ALEXANDRU IOSIF împotriva sentinţei penale nr. 54 din 27 martie 2017 pronunţate de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 338/111/2017. Defiinţează, în parte, sentinţa atacată şi rejudecand: Reţine la individualizarea pedepsei aplicate inculpatului COSTIN ALEXANDRU IOSIF şi circumstan?a atenuantă judiciară prevăzută de art. 74 alin. (1) lit. a) Cod penal 1969. Men?ine pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului COSTIN ALEXANDRU IOSIF pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal 1969, art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal, precum şi dispoziţiile privind suspendarea condiţionată a executării acesteia pe durata unui termen de încercare de 5 ani. Înlătură dispozi?ia privind desemnarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bihor ca organ abilitat să aducă la îndeplinire măsurile asigurătorii. Menţine dispoziţia privind desemnarea ANAF – Direcţia generală executări silite cazuri speciale ca organ abilitat să aducă la îndeplinire măsurile asigurătorii luate în faza de judecată. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în apelurile parchetului şi al inculpatului răman în sarcina statului. Suma de 360 lei, reprezentand onorariu pentru avocatul din oficiu Golea Mircea (delegaţia nr. 3258/2017 emisă de Baroul Bihor) se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei.
  Tip solutie: Hotarare

 2. Data: 2017-10-31 Ora: 9:00
  Complet: C3A apel
  Solutie: Amană pronunţarea Pronuntata in data de 2017-10-31
  Solutia pe scurt: amană pronunţarea pentru data de 15.11.2017
  Tip solutie: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii

 3. Data: 2017-10-17 Ora: 9:00
  Complet: C3A apel
  Solutie: Amană pronunţarea Pronuntata in data de 2017-10-17
  Solutia pe scurt: S-a amanat pronun?area hotărarii pentru 31 octombrie 2017.
  Tip solutie: incheiereAmanareinitialaapronuntarii

 4. Data: 2017-09-05 Ora: 9:00
  Complet: C3A apel
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-09-05
  Solutia pe scurt: S-a admis cererea de amanare formulată de inculpatul apelant, care a solicitat termen în vederea pregătirii apărării şi a angajării unui avocat.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 5. Data: 2017-03-27 Ora: 09:00
  Complet: PI 1
  Solutie: Condamnare Pronuntata in data de 2017-03-27
  Solutia pe scurt: Constata ca potrivit art 5 Cod penal, cu aplicarea deciziei Curţii Constituţionale nr. 265/06.05.2014, codul penal de la 1968 , si forma nemodificata a Legii 241/2005 anterior intrarii in vigoare a legii 50/2013 constituie legi penale mai favorabile cu privire la inculpati Constată depăşirea termenului rezonabil al procesului penal, prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, ca urmare a duratei de ansamblu a procesului penal în faza de urmărire penală, durată disproportionat de mare faţă de complexitatea concretă a cauzei şi de comportamentul procesual loial al inculpatului şi, pe cale de consecintă, retine incidenta circumstantelor atenuante judiciare, prevăzute de art. 74 alin. (2) Cod penal 1969, la individualizarea pedepsei pentru infractiunea de evaziune fiscală comisă în formă continuată de inculpatul C A I. I.In baza art. 9 aliniatul 1, litera c din Legea 241/2005 coroborat cu art. 9, alin. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41, alin. 2 Cod Penal de la 1968 prin raportare la art. 5, alin. 1, Cod Penal., cu aplicarea art 74 alin 2 cod penal de la 1968 condamna pe inculpatul C A I, la pedeapsa de: 3 ani inchisoare si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II a, b si c cod penal de la 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat si dreptul de a ocupa functia si a-si exercita profesia sau meseria de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii (administrator societate comerciala), pedeapsa complementara În baza art. 71 al. 2 C. pen. de la 1969, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b si c C. pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. In baza art 81 cod penal de la 1968 dispune suspendarea conditionata a pedepsei pe durata unui termen de incercare de 5 ani stabilit potrivit art 82 cod penal de la 1968. In baza art 71 alin 5 cod penal de la 1968 pe durata suspendarii executarii pedepsei principale, se va suspenda executarea pedepsei accesorii. In baza art 83 cod penal de la 1968 , raportat la art 404 alin 3 cod procedura penala, atrage atentia inculpatului asupra revocarii beneficiului suspendarii conditionate II. In baza art 9 aliniatul 1, litera c din Legea 241/2005 coroborat cu art. 9, alin. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41, alin. 2 Cod Penal de la 1968 prin raportare la art. 5, alin. 1, Cod Penal; condamna pe inculpata S.C. C E S.R.L., avand sediul social declarat la pedeapsa de : 10 000 lei amenda penala. În baza art. 53 ind. 1 alin. 3 lit. a Cod penal 1968 dispune dizolvarea inculpatei cu titlu de pedeapsă complementară. Dispune comunicarea unei copii de pe dispozitivul hotărarii instanţei civile competente care va proceda la desemnarea lichidatorului avand în vedere că dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare potrivit legii In baza art 397 cod procedura penala, 1357,1381, 1382 1385, 1386 cod civil , admite in actiunea civila formulata de Ministerul Finantelor Publice si obliga in solidar inculpatii C A I si S.C. C E S.R.L.,la plata prejudiciului in cunatum de 574.001, 36 lei la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii în conformitate cu dispoziţiile art. 173 din Legea nr. 207/2015, cu titlu de daune materiale în favoarea părţii civile ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor si Ministerul Finatelor Publice Constata ca in faza de urmarire penala nu au fost luate masuri asiguratorii asupra bunurilor inculpatilor dat fiind lipsa acestora. In baza art 404 alin 4 lit c), 397 alin 2 cod procedura penala, raportat la art 11 din legea 241/2005, cu referire la art 249-254 cod procedura penala, dispune luarea masurilor asigurartorii asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor C A I si S.C. C E S.R.L., pana la concurenta sumei de 574.001, 36 lei. Executorie potrivit art 397 alin 4 cod procedura penala in ceea ce priveste luarea masurilor asiguratorii. Desemneaza ca organe abilitate sa aduca la indeplinire masurile asiguratorii potrivit art 251 cod procedura penala raportat la Ordinul 3744/ 23 decembrie 2015 Directia Generala A Finatelor Publice Bihor si ANAF –DIRECTIA GENERALA EXECUTARI SILITE CAZURI SPECIALE –SERVICIUL EXECUTARI CAZURI SPECIALE REGIONALA CLUJ –NAPOCA cu sediul in , din fondurile Ministerului Justitiei se va achita onorariul din oficiu in cuantum de 330 lei in favoarea av Dociu Elena potrivit delegatiei 531/2017, 360 lei in favoarea av Dociu Elena potrivit delegatiei nr 532/2017, 360 lei in favoarea av Chisbora Andra potrivit delegatiei nr.534/2017 In baza art 274 cod procedura penala obliga inculpatii la cate 1000 lei cheltuieli judidicare, fiecarea catre stat. In baza art 13 din legea 241/2005 privind evaziune fiscala, o copie de pe prezenta hotarare se comunica Registrului Comertului la data ramanerii definitive. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare . Pronuntata in sedinta publica din data de 27 martie 2017.
  Tip solutie: Hotarare

 6. Data: 2017-03-21 Ora: 09:00
  Complet: PI 1
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-03-21
  Solutia pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale, stabileşte termen de judecată la data de 27.03.2017, ora 9.0, sala7 subsol, complet PI1.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 7. Data: 2017-03-13 Ora: 09:00
  Complet: PI 1
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-03-13
  Solutia pe scurt: Raportat la cererea de amanare a inculpatului C A I potrivit dispozi?iilor art.356 alin. 3 CPP, se amană solu?ionarea cauzei pentru termenul din data de 21.03.2017, ora 9.00, sala 7 subsol.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 8. Data: 2017-02-20 Ora: 11:00
  Complet: PI 1
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2017-02-20
  Solutia pe scurt: În baza art. 346 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în dosar nr. 541 /P/2013 al PT BIHOR ORADEA , al administrarii probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, cu privire la inculpatii S.C. C E S.R.L., avand sediul social declarat trimis in judecata pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. articolul 9, aliniatul 1, litera c din Legea 241/2005 coroborat cu art. 9, alin. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41, alin. 2 Cod Penal anterior prin raportare la art. 5, alin. 1, Cod Penal;si C A I, trimis in judecata pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. articolul 9, aliniatul 1, litera c din Legea 241/2005 coroborat cu art. 9, alin. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41, alin. 2 Cod Penal anterior prin raportare la art. 5, alin. 1, Cod Penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatii S.C. C E S.R.L., avand sediul social declarat trimis in judecata pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. articolul 9, aliniatul 1, litera c din Legea 241/2005 coroborat cu art. 9, alin. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41, alin. 2 Cod Penal anterior prin raportare la art. 5, alin. 1, Cod Penal;si C A I, trimis in judecata pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. articolul 9, aliniatul 1, litera c din Legea 241/2005 coroborat cu art. 9, alin. 2 Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41, alin. 2 Cod Penal anterior prin raportare la art. 5, alin. 1, Cod Penal. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 20 .02.2017 Judecător de cameră preliminară,
  Tip solutie: Incheierecamerapreliminara

✔ Urmareste dosar Ξ Printeaza Reclamatie date personale


Alte dosare inregistrate la Tribunalul Bihor, domeniul Penal:

2120/111/2007 - prelungirea duratei arestării
6134/111/2010 - menţinere măsură de arestar
6691/111/2009 - prelungirea duratei arestării
2725/111/2008 - cerere de întrerupere a execu
2241/111/2009 - cerere de întrerupere a execu
2012/111/2007 - menţinere măsură de arestar
2177/111/2008 - menţinere măsură de arestar
815/111/2007 - luare de mită (art. 254 C.p.)
3049/111/2008 - contestaţie la executare (art
6607/111/2009 - cerere de contopire a execută
6607/111/2006 - cerere de întrerupere a execu
3581/111/2015 - plangere soluţii de neurmări
3581/111/2009 - cerere de întrerupere a execu
7051/111/2017 - contestaţia la executare (art
5461/111/2006 - talhărie (art.211 C.p.)