Dosar nr. 8164/63/2014 inregistrat la Tribunalul DoljTribunalul Dolj Adresa: Craiova, strada Brestei, nr. 12, Localitate: Craiova, Judet: Dolj Telefon: 0251/418.612, Fax: 0251/419.851, E-mail: tr-dolj@just.ro
Jurisprudenta Tribunalul Dolj


Partile din dosar si Calitatea acestora:
Debitor - SC DENMAR MAG SRL
Lichidator - CII CAMPAN MARIA
Intimat - ORC DOLJ
Intimat - JUDECĂTORIA CRAIOVA
Creditor - AJFP DOLJ
Intimat - DGRFP DOLJ

Date dosar nr. 8164/63/2014 (Fond):
Instanta: Tribunalul DOLJ Complet: Secţia a II-a Civilă
Stadiu procesual: Fond
Materie: Faliment
Obiectul dosarului: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Data inregistrarii dosarului: 2014-05-28
Data ultimei modificari: 2017-01-11


Cai de atac:
Nu exista informatii.
Sedinte de judecata:
 1. Data: 2015-02-11 Ora: 10:00
  Complet: C10F
  Solutie: Admis Pronuntata in data de 2015-02-11
  Solutia pe scurt: Admite cererea lichidatorului judiciar CII Campan Maria. In temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 M privind procedura insolventei, Dispune inchiderea procedurii insolventei debitorului SC DENMAR MAG SRL cu sediul in Breasta, str. Dealului, nr. 5A, judet Dolj, cod de unic de inregistrare 27917316 si nr. de inregistrare la registrul comertului J16/59/2011. Dispune radierea debitorului din registrul comertului. In temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006 M privind procedura insolventei, Descarca lichidatorul judiciar de orice indatoriri si responsabilitati cu privire la procedura. In temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolventei, Dispune notificarea prezentei sentinte debitorului, creditorilor, administratorului social, DGRFP Craiova, Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj pentru efectuarea din oficiu a mentiunilor de inchidere a procedurii si de radiere, precum si publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa. In temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolventei, Dispune plata catre lichidator a sumei de 3000 lei din fondul de lichidare aflat la dispozitia UNPIR Filiala Dolj reprezentand onorariu si a sumei de 49 lei cheltuieli de procedura. Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea caii de atac se va depune la Tribunalul Dolj.
  Tip solutie: Hotarare

 2. Data: 2015-01-14 Ora: 12:30
  Complet: C10F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2015-01-14
  Solutia pe scurt: În temeiul art. 11 şi art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, Ia act de raportul depus de lichidatorul judiciar CII CAMPAN MARIA. În temeiul art. 74 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune înregistrarea la grefa tribunalului şi afişarea la uşa instanţei a unei copii de pe tabelul definitiv al creanţelor. Ia act că lichidatorul judiciar a formulat în temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenţei, cerere de închidere a procedurii. Dispune citarea creditorilor cu menţiunea că lichidatorul judiciar a formulat în temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenţei cerere de închidere a procedurii, motivată de lipsa bunurilor din patrimoniul debitorului şi de faptul că nu au fost identificate acte şi fapte care să impună formularea unei cereri de antrenare a răspunderii conform dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 şi dacă înţeleg să avanseze sumele necesare continuării procedurii. Amană judecarea cauzei la data de 11.02.2015, pentru continuarea procedurii.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 3. Data: 2014-12-03 Ora: 12:30
  Complet: C10F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-12-03
  Solutia pe scurt: Ia act de raportul prevazutde art.59 din Legea nr. 85/2006 depus de lichidatorul judiciar. Ia act de raportul de activitate depus de lichidatorul judiciar. Ia act ca a fost desemnat administrator special în persoana numitului Fortan Cristi Minel. Dispune înregistrarea tabelului preliminar al creanţelor la grefa tribunalului şi afişarea acestuia la uşa instanţei. Acorda termen la 14 ianuarie 2015 pentru definitivarea tabelului de creanţe.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 4. Data: 2014-10-08 Ora: 12:30
  Complet: C10F
  Solutie: Admis Pronuntata in data de 2014-10-08
  Solutia pe scurt: Admite cererea debitoarei de deschidere a procedurii. În temeiul art. 32 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei SC DENMAR MAG SRL cu sediul în Breasta, str. Dealului, nr. 5A, judeţ Dolj, CUI 27917316 şi nr. de înregistrare la registrul comerţului J16/59/2011. În temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenţei, Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe CII Campan Maria cu sediul în Craiova, bdul Carol I, bl. M6, sc. 2, ap. 23, jud. Dolj care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o retribuţie provizorie de 700 lei lunar. În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, Dispune dizolvarea debitoarei şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. În temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor şi oficiului Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Dolj, în vederea efectuării din oficiu a menţiunii precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 19.11.2014. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 03.12.2014. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 14.01.2015. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către lichidatorul judiciar şi publicarea într-un ziar de largă circulaţie. Raportul prev. de art. 59 se va depune în termen de 40 de zile de la data desemnării lichidatorului judiciar. În temeiul art. 113 din lege, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. În temeiul art. 3 pct. 26 din Legea nr. 85/2006, Dispune convocarea adunării generale a asociaţilor de către lichidatorul judiciar, în termen de 10 de zile de la deschiderea procedurii, pentru desemnarea administratorului special. În temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar la banca la care are deschis cont, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a obligaţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului şi tuturor băncilor unde acesta are deschise conturi. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Dolj. Pronunţată în şedinţa publică de la 08.10.2014.
  Tip solutie: incheierefinaladezinvestire

 5. Data: 2014-09-17 Ora: 12:30
  Complet: C10F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-09-17
  Solutia pe scurt: Amană cauza la 08.10.2014 avand în vedere procedura nelegal îndeplinită cu debitoarea care se va cita cu aceleaşi menţiuni.
  Tip solutie: incheieredesedinta

 6. Data: 2014-06-04 Ora: 12:30
  Complet: C10F
  Solutie: Amană cauza Pronuntata in data de 2014-06-04
  Solutia pe scurt: Amană cauza pentru ca debitoarea să achite diferenţa taxei de timbru în cuantum de 80 lei şi să depună la dosar înscrisurile prev. de art. 28 lit. j,k din Legea 85/2006.
  Tip solutie: incheieredesedinta

✔ Urmareste dosar Ξ Printeaza Reclamatie date personale


Alte dosare inregistrate la Tribunalul Dolj, domeniul Faliment:

7180/63/2010 - procedura insolvenţei
8560/63/2014 - procedura insolvenţei – soc
11026/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
11441/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
2762/63/2009 - procedura insolvenţei
6569/63/2010 - procedura insolvenţei
4960/63/2010 - procedura insolvenţei
9310/63/2012 - procedura insolvenţei – soc
13406/63/2010 - procedura insolvenţei – soc
11026/63/2013 - procedura insolvenţei – soc
13406/63/2013 - procedura insolvenţei – soc
8757/63/2017 - procedura insolvenţei
10690/63/2008 - procedura insolvenţei
3996/63/2014 - procedura insolvenţei – soc
7226/63/2011 - procedura insolvenţei – soc