Jurisprudenta Faliment; Societati comerciale


Spete afisate: de la 1 la 15 din 15 din domeniul Faliment; Societati comerciale


Cerere de antrenare a raspunderii patrimoniale. Condi?ii pentru incidenta cazurilor prevazute de art.138 lit. a ?i c din Legea nr.85/2006. Stocuri nevandabile. Lipsa interesului personal al administratorului statutar in continuarea activita?ii societa?ii
Decizie nr. 565 din data de 23.06.2014 | Instanta: Curtea de Apel Iasi
Sechestru asigurator. Corelarea prevederilor art. 908 din Codul comercial cu dispozitiile art. 592 Cod procedura civila
Decizie nr. 436 din data de 20.09.2010 | Instanta: Curtea de Apel Iasi
Incheiere radiere societate comerciala pronuntata ulterior deschiderii procedurii insolventei reglementata prin Legea nr. 85/2006. Admite recurs, modificare incheiere in sensul respingerii cererii de radiere.
Decizie nr. 434R din data de 20.03.2007 | Instanta: Curtea de Apel Bucuresti


Incheiere radiere societate comerciala pronuntata ulterior deschiderii procedurii insolventei reglementata prin Legea nr. 85/2006. Admite recurs, modificare incheiere in sensul respingerii cererii de radiere.

Decizie nr. 434R din data de 20.03.2007 | Instanta: Curtea de Apel Bucuresti
Cerere de deschidere a procedurii insolven?ei. Fila CEC refuzata la plata din lipsa de disponibil. Caracterul acesteia de titlu executoriu. Certitudinea crean?ei analizata din perspectiva art. 662 din Noul Cod de procedura civila. Caracterul de procedura
Decizie nr. 178 din data de 14.07.2014 | Instanta: Curtea de Apel Iasi
ANGAJAREA RASPUNDERII SOLIDARE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE CU DEBITORUL DECLARAT INSOLVABIL IN CONDITIILE ART. 27 DIN O.G. 92 /2003
Decizie nr. 493 din data de 14.05.2009 | Instanta: Curtea de Apel Bacau
ANGAJAREA RASPUNDERII SOLIDARE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE CU DEBITORUL DECLARAT INSOLVABIL IN CONDITIILE ART. 27 DIN O.G. 92 /2003
Decizie nr. 493 din data de 14.05.2009 | Instanta: Curtea de Apel Bacau
Radiere societate comerciala. Consecinte sub aspectul calitatii societatii de subiect al procedurii insolventei.
Decizie nr. 381R din data de 13.03.2007 | Instanta: Curtea de Apel Bucuresti
Radiere societate comerciala. Consecinte sub aspectul calitatii societatii de subiect al procedurii insolventei.
Decizie nr. 381R din data de 13.03.2007 | Instanta: Curtea de Apel Bucuresti


ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER...

Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010 | Instanta: Curtea de Apel Bacau
ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER...
Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010 | Instanta: Curtea de Apel Bacau
Societate comerciala cu raspundere limitata. Asociat unic decedat. Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de mostenitorii avand impreuna cota de 1/2 parte din mostenire. Respingere
Decizie nr. 538 din data de 08.02.2011 | Instanta: Curtea de Apel Cluj
Cerere de deschidere a procedurii insolven?ei formulata de debitoare sub imperiul Legii nr. 85/2006. Inciden?a dispozi?iilor art. 348 din OUG nr. 91/2013, la momentul pronun?arii incheierii de judecatorul sindic. Efectele Deciziei Cur?ii Constitu?ionale
Decizie nr. 76 din data de 07.04.2014 | Instanta: Curtea de Apel Iasi
Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de...
Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011 | Instanta: Curtea de Apel Bacau
Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de...
Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011 | Instanta: Curtea de Apel Bacau

Spete afisate: de la 1 la 15 din 15 din domeniul Faliment; Societati comerciale