Jurisprudenta Tribunalul Giurgiu


Spete afisate: de la 1 la 20 din 70 pronuntate de Tribunalul Giurgiu


Liberare Conditionata. Criterii. Timp Executat.
Decizie nr. 154 din data de 27.03.2008 | Domeniu: Liberare conditionata
Principiul prezumtiei de nevinovatie, aplicabil in cazul judecarii plangerilor contraventionale. Eroarea tolerata a vitezei de circulatie, prevazuta de Norma de Metodologie Legala NML 021 - 05
Hotarare nr. 94 din data de 20.02.2008 | Domeniu: Contraventii. Inchisoare contraventionala
Litigiu de munca. Acordarea venitului in completare, egal cu diferenta dintre salariul mediu net pe economie pe ultimele trei luni inainte de concediere si nivelul indemnizatiei de somaj.
Sentinta civila nr. 463/LM/AS din data de 11.12.2007 | Domeniu: Contracte de munca


Legea 10/2001.Refuzul societatii comerciale detinatoare de a solutiona notificarea de restituire a imobilului

Sentinta civila nr. 265 din data de 01.11.2007 | Domeniu: Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)
Daune interese provenind din neexecutarea obligatiilor asumate prin promisiunea de vanzare-cumparare
Decizie nr. 135 din data de 12.03.2008 | Domeniu: Despagubiri, penalitati
Revizuire. Caracterul de inscrisuri noi si hotaratoare pentru dezlegarea pricinii.
Decizie nr. 82 din data de 13.02.2008 | Domeniu: Revizuire
Ordonanta presedintiala. Posibilitatea suspendarii judecarii cererii in considerarea formularii unei cereri de stramutare de catre partea parata.
Decizie nr. 104 din data de 27.03.2008 | Domeniu: Ordonanta Presedintiala
Contestatie la executare. Calitate procesuala activa in legatura cu calitatea de reprezentant legal al societatii comerciale contestatoare.
Decizie nr. 152 din data de 19.03.2008 | Domeniu: Contestatie la executare
Insolventa. Contestatie impotriva masurilor luate de lichidatorul judiciar.
Sentinta comerciala nr. 163 din data de 06.07.2007 | Domeniu: Faliment


Granituire Art 584 Cod civil - intinderea si aplicabilitatea sa. Inscrierea in cartea funciara garanteaza existenta dreptului real, dar nu si intinderea obiectului material asupra caruia acel drept exista.

Decizie nr. 23 din data de 27.02.2007 | Domeniu: Granituire
Legea nr. 10/2001 - cerere de restituire in natura a unei suprafete de teren amenajata ca parc central . Modalitate de solutionare prin aplicarea art. 10 alin. 2 din Legea 10/2001.
Sentinta civila nr. 257 din data de 19.10.2007 | Domeniu: Proprietate privata
Fondul funciar. Art. 129 al. 5 C. pr. civ. interpretarea corecta a acestui text de lege in calea de atac a recursului
Decizie nr. 190 din data de 21.03.2007 | Domeniu: Fondul funciar
Proces-verbal de contraventie. Prezumtia de legalitate. Sarcina probei. Prezumtia de nevinovatie.
Sentinta civila nr. 3489 din data de 30.05.2007 | Domeniu: Contraventii. Inchisoare contraventionala
Plangere contraventionala. Nemotivarea recursului.
Sentinta civila nr. 1659 din data de 03.05.2006 | Domeniu: Contraventii. Inchisoare contraventionala
Contestatie in anulare. Notiunea de greseala materiala.
Hotarare nr. 25 din data de 20.01.2006 | Domeniu: Contestatie in anulare
Intreruperea executarii pedepsei. Imprejurari speciale
Hotarare nr. 138 din data de 28.02.2008 | Domeniu: Cereri
Contopire pedepse. Competenta Materiala
Sentinta penala nr. 98 din data de 08.03.2007 | Domeniu: Competenta materiala


Contestatie la executare. Cazuri. Gresita incadrare juridica a faptei

Sentinta penala nr. 378 din data de 04.10.2007 | Domeniu: Contestatie la executare
Plangere impotriva rezolutiei sau Ordonantei procurorului de netrimitere in judecata. Competenta Materiala.
Sentinta penala nr. 297 din data de 06.08.2007 | Domeniu: Competenta materiala
Liberare Conditionata. Criterii. Natura si Gravitatea Infractiunii Savarsite.
Decizie nr. 103 din data de 06.03.2008 | Domeniu: Liberare conditionata

Spete afisate: de la 1 la 20 din 70 pronuntate de Tribunalul Giurgiu
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4  [Inainte]