Jurisprudenta Judecatoria Beclean


Spete afisate: de la 1 la 20 din 35 pronuntate de Judecatoria Beclean


Partaj bunuri comune
Sentinta civila nr. 716/2012 din data de 14.11.2012 | Domeniu: Partaj
Rezolutiune contract
Sentinta civila nr. 947/2012 din data de 14.11.2012 | Domeniu: Rezolutiune
Lipsa invocarii unor fapte si imprejurari noi necunoscute de instanta la data solutionarii cauzei si pe baza carora sa se poata dovedi netemeinicia hotararii de condamnare.
Sentinta penala nr. 48/2011 din data de 14.11.2012 | Domeniu: Revizuire


Incidenta disp. art. 1402 alin. 7 C.pr.pen., in situatia in care, in perioada de timp scursa in intervalul existent intre doua prelungiri ale masurii preventive prev. de art. 136 lit. "b" C.pr.pen., organul politiei judiciare nu a efectuat actele pro...

Sentinta penala nr. 78/2011 din data de 30.10.2012 | Domeniu: Plangeri prealabile
Titlu executoriu reprezentat de o ordonanta pronuntata in baza OUG 119/2007. Contestatoarea nu a uzat de calea de atac a cererii in anulare impotriva ordonantei care constituie titlul executoriu, unde ar fi avut posibilitatea sa invoce aspectele de f...
Sentinta civila nr. 889/2012 din data de 30.10.2012 | Domeniu: Contestatie la executare
ridicarea controlului judiciar formulata de petent-inculpat in dosarul avand ca obiect furt calificat
Sentinta penala nr. 97/2012 din data de 12.09.2012 | Domeniu: Furt
Pe rol, pronuntarea hotararii cauzei civile intentata de reclamanta M F in contradictoriu cu paratul Z A s. a., avand ca obiect granituire
Sentinta civila nr. 946/2012 din data de 12.09.2012 | Domeniu: Granituire
Aprecierea instantei de fond - in acord cu jurisprudenta CEDO, respectiv practica instantelor nationale - ca masura arestarii preventive este o masura de exceptie si ca aceasta trebuie luata doar in situatia in care niciuna dintre celelalte masuri ...
Sentinta penala nr. 66/2011 din data de 05.09.2012 | Domeniu: Liberare provizorie
Inaplicabilitatea disp. art. 260 alin. 2 Cod penal avand in vedere momentul recunoasterii vinovatiei martorului (cat priveste marturia mincinoasa), respectiv dupa pronuntarea hotararii de condamnare a inculpatului.
Sentinta penala nr. 72/2011 din data de 05.09.2012 | Domeniu: Marturie mincinoasa


Prescriptie - Actiune promovata in afara termenului de prescriptie de 3 ani prev. de art. 9 al. 2 din Decr. 167/1958R, calculat de la data la care reclamantul a luat la cunostinta despre act, cu consecinta admiterii exceptiei prescriptiei dreptului l...

Sentinta civila nr. 691/2012 din data de 05.09.2012 | Domeniu: Vanzari-Cumparari
Partaj judiciar
Sentinta civila nr. 134/2012 din data de 29.03.2012 | Domeniu: Partaj
Respingerea actiunii civile avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, ca urmare a lipsei calitatii de proprietar a promitentului vanzator
Sentinta civila nr. 1744/2010 din data de 23.03.2012 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
Respinge cererea formulata, in cauza nefiind facuta dovada indeplinirii conditiilor expres prev. de art. 235 si 239 Cod procedura civila.
Sentinta civila nr. 1323/2011 din data de 09.09.2011 | Domeniu: Executarea silita
Declinare de competenta avand in vedere ca parata are calitatea de autoritate publica, iar contractele incheiate de autoritatile publice sunt asimilate actelor administrative, competenta solutionarii cauzei revenind instantei de contencios administrativ
Sentinta civila nr. 1142/2011 din data de 09.09.2011 | Domeniu: Competenta materiala
Respingerea cererii formulata de catre petent ca fiind introdusa inainte de termenul legal
Sentinta penala nr. 137/2010 din data de 02.06.2011 | Domeniu: Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)
Admite actiunea formulata de reclamanta
Sentinta civila nr. 893/2011 din data de 02.06.2011 | Domeniu: Paternitate. Stabilire. Tagada
Respinge plangerea formulata de petent
Sentinta civila nr. 879/2011 din data de 02.06.2011 | Domeniu: Fondul funciar


Respinge plangerea contraventionala ca fiind nefondata, intrucat nu s-a facut dovada documentelor de insotire pentru lemnul transportat

Sentinta civila nr. 608/2011 din data de 02.06.2011 | Domeniu: Contraventii. Inchisoare contraventionala
Respinge actiunea in revendicare ca fiind promovata de o persoana fara calitate procesuala activa, nefiind facuta dovada dreptului de proprietate de catre reclamant.
Sentinta civila nr. 600/2011 din data de 02.06.2011 | Domeniu: Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)
Succesiune
Sentinta civila nr. 525/2011 din data de 25.02.2011 | Domeniu: Succesiuni, mosteniri

Spete afisate: de la 1 la 20 din 35 pronuntate de Judecatoria Beclean
 [Inapoi]  1 | 2  [Inainte]