Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj


Spete afisate: de la 1 la 20 din 374 pronuntate de Curtea de Apel Cluj


Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national. Indreptatire.
Decizie nr. 202/R din data de 22.01.2013 | Domeniu: Salarizare
Contestarea deciziei de imputare emisa urmare auditului Curtii de Conturi. Obligatia conducatorului unitatii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestatiei
Decizie nr. 3451 din data de 03.05.2012 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Salarizare
Actiune in granituire si revendicare. Imobile invecinate. Stabilirea liniei de hotar tinand seama de iesirea din indiviziune a partilor
Decizie nr. 441 din data de 02.02.2012 | Domeniu: Granituire; Revendicare (actiuni; bunuri; drepturi)


Actiune confesorie. Servitute de trecere cu piciorul. Teren aflat in coproprietate. Nechemarea in judecata a tuturor coproprietarilor fondului aservit. Respingere

Decizie nr. 440 din data de 02.02.2012 | Domeniu: Coproprietate si indiviziune; Servituti
Desfasurator de calcul al penalitatilor si dobanzilor emis de casa de asigurari de sanatate. Cerere de suspendare a executarii. Inadmisibilitate.
Decizie nr. 4273 din data de 01.11.2011 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Dobanzi
Contract de antrepriza. Conditii pentru eliminarea oricaror formalitati pentru a asigura executarea intocmai a obligatiilor asumate astfel incat simpla implinire a unor termene contractuale sa duca la desfiintarea contractului sau sa oblige la penali...
Decizie nr. 4197 din data de 31.10.2011 | Domeniu: Contracte; Despagubiri; penalitati
Cerere de suspendare a executarii actului fiscal. Conditii. Lipsa aparentei de legalitate a deciziei de impunere prin care in anul 2011 s-au stabilit obligatii de plata pentru anii 2003 si 2004
Decizie nr. 4157 din data de 28.10.2011 | Domeniu: Finante. Financiar. Implicatii ale Min. Finantelor; Suspendare a executarii
Societate comerciala radiata urmare inchiderii procedurii falimentului. Litigiu avand ca obiect restituirea unor sume de bani in temeiul Legii nr. 76/2002, aflat in rejudecare. Respingerea actiunii pentru lipsa capacitatii procesuale
Decizie nr. 4138 din data de 28.10.2011 | Domeniu: Persoane juridice; Societati comerciale
Cerere de suspendare a executarii hotararilor AGOA si AGEA. Lipsa dovedirii urgentei
Decizie nr. 3911 din data de 21.10.2011 | Domeniu: Salarizare; Societati comerciale; Suspendare a executarii


Cerere de aplicare a unei amenzi administrative pe zi de intarziere, pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor stabilite prin hotararea judecatoreasca irevocabila pronuntata in contencios administrativ. Calitate procesuala pasiva

Decizie nr. 3692 din data de 11.10.2011 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Amenzi
Antecontract de vanzare-cumparare. Rezolutiune pentru neexecutare in termenul stipulat ca "esential". Conditii. Repunere in situatia anterioara. Raportare la moneda euro. calculul penalitatilor de intarziere raportat la pretul transformat in lei
Decizie nr. 3687 din data de 11.10.2011 | Domeniu: Antecontracte; Rezolutiune
Contrabanda. Solutionarea laturii civile. Datoria vamala
Decizie nr. 1775 din data de 04.11.2011 | Domeniu: Activitati economice (infractiuni privind regimul lor); Vama
Proces penal. Parti. Problema raspunderii pentru fapta minorului. Furt calificat. Introducerea in cauza a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului
Decizie nr. 1703 din data de 26.10.2011 | Domeniu: Minori; Raspundere civila delictuala
Accident de circulatie. Moartea a trei persoane si vatamarea corporala a altor doua. Indivizibilitate pasiva. Incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata. Individualizarea pedepsei
Decizie nr. 1698 din data de 26.10.2011 | Domeniu: Circulatie rutiera; Uciderea din culpa
Rectificare de carte funciara. Sustinerea faptului ca registratorul nu a verificat valabilitatea actului in baza caruia s-a facut intabularea. Respingere
Decizie nr. 3459 din data de 06.10.2011 | Domeniu: Cadastru. Intabulare; Carte Funciara
Legea nr. 10/2001. Imobil preluat abuziv si instrainat ulterior. Indreptatirea fostului proprietar la despagubiri in conditiile legii speciale
Decizie nr. 3456 din data de 06.10.2011 | Domeniu: Despagubiri; penalitati; Nationalizare
Ordonanta presedintiala. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa conditiei urgentei
Decizie nr. 4794 din data de 21.11.2011 | Domeniu: Ordonanta Presedintiala; Pensii


Solutionarea actiunii pe un temei juridic, iar a apelului pe un alt temei juridic. Casare cu trimitere la instanta de apel, in vederea solutionarii cauzei in limitele investirii primei instante

Decizie nr. 4754 din data de 18.11.2011 | Domeniu: Carte Funciara; Religii. Culte (Parohii; Cimitire; Biserici)
Actiune avand ca obiect obligatie de a face, respectiv desfiintarea contructiei. Solutionare in cadrul actiunii in revendicare. Admiterea recursului si apelului si repsingerea actiunii
Decizie nr. 4743 din data de 17.11.2011 | Domeniu: Constructii; Revendicare (actiuni; bunuri; drepturi)
Calitate procesuala pasiva. Actiune intentata de angajat impotriva angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor retinute in plus cu titlu de contributii si impozit. Respingere pentru lipsa calitatii procesuale pasive
Decizie nr. 4724 din data de 16.11.2011 | Domeniu: Impozite si taxe; Raporturi de munca

Spete afisate: de la 1 la 20 din 374 pronuntate de Curtea de Apel Cluj
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]