Jurisprudenta Tribunalul Brasov


Spete afisate: de la 1 la 20 din 605 pronuntate de Tribunalul Brasov


Inadmisibilitatea in contenciosul administrativ a actiunii privind angajarea raspunderii patrimoniale a unui fost functionar public
Sentinta civila nr. 364/CA din data de 12.03.2015 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Persoane juridice; Primari, primarii
Obligatia emiterii diplomei de licenta potrivit art. 38 din Ordinul nr. 2284/2007 al MEN pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de inva?amant superior, in termen de maximum 12 luni de la finalizarea studiilor. Respec
Sentinta civila nr. 351/CA din data de 11.03.2015 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Cadre didactice; Invatamant
Anulare hotarare AGA pentru neregularitatea convocarii. Comunicarea convocatorului fara respectarea prevederilor actului constitutiv al societatii. Nulitatea hotararii adoptate in cadrul unei sedinte nelegal convocate
Sentinta civila nr. 232/CA din data de 23.02.2015 | Domeniu: Activitati economice (infractiuni privind regimul lor); Faliment; Imprumuturi, credite, creditori


Lipsa calitatii de consumator in sensul art. 2 alin. 1 din L. nr. 193/2000 a garantilor ipotecari.

Sentinta civila nr. 139/C din data de 28.01.2015 | Domeniu: Bunuri si valori imobiliare; Contracte
Anulare decizie emisa de Decanul baroului de stabilire a onorariilor de succes
Sentinta civila nr. 711/CA din data de 25.05.2015 | Domeniu: Persoane juridice; Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.); Repunere in drepturi
Lipsa dovezii comunicarii hotararii arbitrale cu partile. Lipsa efectului executoriu al hotararii arbitrale
Sentinta civila nr. 7/c din data de 09.01.2015 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Faliment; Imprumuturi, credite, creditori
Achitarea integrala a CASS datorata anterior emiterii deciziei de compensare a obligatiilor fiscale. Nelegalitate. Procedura de restituire a sumelor achitate de contribuabili- conditii conform art. 117 C.proc.fiscala
Sentinta civila nr. 106/CA din data de 28.01.2015 | Domeniu: Asigurari auto si alte asigurari; Plati
Caracterul subsidiar al obligatiei persoanei responsabile de accident de despagubire a persoanei vatamate fata de dispozi?iile art. 26 alin. 1 din O. CSA 14/2011. Lipsa calitatii procesuale pasive a persoanei responsabile de accident
Sentinta civila nr. 215/C din data de 16.02.2015 | Domeniu: Circulatie rutiera; Despagubiri, penalitati
Inadmisibilitatea cererii de restituire a cautiunii
Rezolutie nr. 814/CA din data de 08.07.2015 | Domeniu: Cautiune


Inadmisibilitatea in contenciosul administrativ a actiunii privind angajarea raspunderii patrimoniale a unui fost functionar public

Sentinta civila nr. 364/CA din data de 12.03.2015 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.; Asistenta juridica
Prescriptia dreptului organului fiscal de a stabili obliga?ii fiscale in sarcina reclamantei. Nelegalitatea calcularii de catre organul fiscal de dobanzi ?i penalita?i la contribu?ia de asigurari sociale de sanatate. Inaplicabilitatea deciziei nr. 164/12.
Sentinta civila nr. 295/CA din data de 25.02.2015 | Domeniu: Asistenta si asigurari sociale; Plati
Constributie de asigurari sociale de sanatate.Nelegalitatea partiala a deciziei de impunere. Baza de calcul gresita in stabilirea obligatiei fiscale. Putere de lucru judecat. Caracterul legal al obligatiei de plata a contributiei de asigurari de sanatate
Sentinta civila nr. 263/CA din data de 23.02.2015 | Domeniu: Asistenta si asigurari sociale
Necompetenta generala a instantelor judecatoresti. Clauza compromisorie in favoarea tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Nulitate clauza
Sentinta civila nr. 166/C din data de 09.02.2015 | Domeniu: Organizare judecatoreasca
Anulare raport de investigare accident feroviar. Act administrativ. Vatamare a intereselor legitime, prin omisiunea paratului de a cuprinde in acesta concluziile referitoare la starea tehnica a locomotivei
Sentinta civila nr. 127/CA din data de 29.01.2015 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Circumstante si stari (atenuante si agravante)
Obligatia de restituire a contributiei de asigurari sociale de sanatate achitata de defunct in baza unui titlu de creanta fiscala anulat irevocabil
Sentinta civila nr. 2856/CA din data de 17.12.2014 | Domeniu: Asistenta si asigurari sociale
Comunicare de informatii publice. Obligarea autoritatii administrative la comunicarea certificatului de urbanism, autorizatiei de construire si a intregii documentatii care a stat la baza emiterii autorizatiei de construire
Sentinta civila nr. 468/CA din data de 09.04.2015 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Autorizare; Fondul funciar
Angajare de catre ordonatorul principal de credite a unei investitii care nu era necesara interesului public. Obligatia legala de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict
Sentinta civila nr. 64/CA din data de 22.01.2015 | Domeniu: Contracte


Anulare permis de conducere. Neindeplinirea conditiei prevazute de art. 114 alin. 1 lit. f din OUG nr. 195/2002 republicata in cazul unei sentinte penale prin care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei

Sentinta civila nr. 591/CA din data de 04.05.2015 | Domeniu: Circulatie rutiera; Raspundere civila delictuala
Admite exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Brasov,si declina competenta de solutionare a cererii formulate in favoarea Judecatoriei Brasov
Sentinta civila nr. 429/C din data de 11.06.2015 | Domeniu: Cereri
Inadmisibilitatea cererii de revizuire indreptata impotriva unei hotarari a instantei de recurs prin care nu s-a evocat fondul
Decizie nr. 99/R din data de 05.06.2015 | Domeniu: Cereri

Spete afisate: de la 1 la 20 din 605 pronuntate de Tribunalul Brasov
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]