Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov


Spete afisate: de la 1 la 20 din 1361 pronuntate de Curtea de Apel Brasov


Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului.
Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017 | Domeniu:
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului.
Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017 | Domeniu:
Insolventa. Anulare acte frauduloase.
Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017 | Domeniu:


Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca

Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017 | Domeniu:
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil.
Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017 | Domeniu:
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu.
Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017 | Domeniu:
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat,
Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017 | Domeniu:
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene.
Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017 | Domeniu:
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei.
Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017 | Domeniu:


Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs.

Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017 | Domeniu:
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie.
Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016 | Domeniu:
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice.
Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016 | Domeniu:
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002.
Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016 | Domeniu:
Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea.
Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016 | Domeniu:
Pierderea calitatii de asociat urmare a executarii silite a partilor sociale. Nulitatea absoluta a hotararilor AGA adoptate dupa transmiterea partilor sociale catre o terta persoana.
Decizie nr. 433/R din data de 25.10.2016 | Domeniu:
Interpretarea art. 155 din Legea nr. 31/1990. Reprezentarea in instanta a societatii pentru recuperarea prejudiciului cauzat. Excludere din societate.
Hotarare nr. 882/Ap din data de 21.06.2016 | Domeniu:
Autoritate de lucru judecat in materie civila invocata in raport de sentinta penala. Nulitate absoluta pentru frauda la lege.
Decizie nr. 1873/Ap din data de 13.12.2016 | Domeniu:


Inadmisibiliatatea recursului pentru ipoteza retinuta de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 19/2016 RIL. Exceptarea de la calea de atac a recursului art. 483 alin. 2 Noul Cod de procedura civila.

Decizie nr. 455/R din data de 08.11.2016 | Domeniu:
Modalitatea in care instanta de fond a interpretat proba intitulata „social report” intocmita de Adoption Center of Illinois al Family Resource Center la cererea D.G.A.S.P.C. B. este corecta.
Decizie nr. 1013/Ap din data de 08.07.2016 | Domeniu:
Litigii cu profesionisti - necompetenta functionala a sectiei civile - art. 286 si art. 28716 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006
Decizie nr. 984/Ap din data de 30.06.2016 | Domeniu:

Spete afisate: de la 1 la 20 din 1361 pronuntate de Curtea de Apel Brasov
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]