Jurisprudenta Judecatoria Patarlagele


Spete afisate: de la 21 la 40 din 45 pronuntate de Judecatoria Patarlagele


CIVIL. Constatare nulitate contract de donatie. Lipsa cauzelor de nulitate absoluta
Sentinta civila nr. din data de 26.03.2010 | Domeniu: Contracte
CIVIL. Actiune in constatare a calitatii de unic mostenitor testamentar. Caducitatea legatului
Sentinta civila nr. din data de 26.03.2010 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
CIVIL. Fond funciar. Completare anexa 39 in obste de mosneni. Existenta cererii de reconstituire a dreptului de propr. formulata in termen de catre reclamant. Admisibilitatea actiunii
Sentinta civila nr. din data de 26.03.2010 | Domeniu: Fondul funciar


Minori si familie. Partaj bunuri comune. Actiune in constatare negativa. Lipsa dreptului de proprietate comuna a sotilor asupra unui bun

Sentinta civila nr. din data de 26.03.2010 | Domeniu: Partaj
PENAL. Plangere impotriva actelor si masurilor procurorului. Analiza probatoriilor. Solutie de achitare pentru infractiunea de marturie mincinoasa, ca urmare a lipsei unui element constitutiv
Sentinta penala nr. din data de 26.03.2010 | Domeniu: Plangeri prealabile
INFRACTIUNI.Schimbare de incadrare juridica din infractiunea prev. de art.193/1, cu aplic. art.33 lit.a C.p., in infr. prev. de art.193/1 cu aplic. art.41/2 C.p. Unicitatea rezolutiei infractionale
Sentinta penala nr. din data de 15.02.2010 | Domeniu: Infractiuni
CIVIL. Intinderea dreptului de proprietate asupra terenului aferent constructiei instrainate sub imperiul Legii nr.58/1974. Nulitate absoluta pentru vanzarea lucrului altuia in conditiile existentei unui "concern fraudulos"
Sentinta civila nr. din data de 15.02.2010 | Domeniu: Proprietate privata
CIVIL. FOND FUNCIAR. Inscrierea in titlul de proprietate, in calitate de mostenitor, a unei persoane care nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile ce au fost proprietatea defunctului sau autor
Sentinta civila nr. din data de 15.02.2010 | Domeniu: Fondul funciar
Infractiuni.Art.181 C.P.Condamnare.Forta probanta a mijloacelor de proba indirecte. Principiul probei"dincolo de orice indoiala rezonabila"
Sentinta penala nr. din data de 30.12.2009 | Domeniu: Infractiuni


Contraventii.Prezumtia de nevinovatie a contravenientului si prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului verbal de contraventie

Sentinta civila nr. din data de 30.12.2009 | Domeniu: Contraventii. Inchisoare contraventionala
Contestatie la titlu.Stabilirea pe calea contestatiei la titlu a cuantumului despagubirilor reprezentand cval.bunurilor confiscate si valorificate in cazul inlaturarii masurii confiscarii
Sentinta civila nr. din data de 30.12.2009 | Domeniu: Contestatie la executare
CIVIL: Actiunea in constatare imobiliara. Bun comun al sotilor. Compensatie conventionala. Inadmisibilitate compensatie in materia creantelor derivate din pensie de intretinere.
Hotarare nr. 349 din data de 24.02.2009 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
CIVIL CONTRAVENTII: Plangere contraventionala. Prezumtie de nevinovatie. Prezumtie de temeinicie a procesului verbal de contraventie. Individualizarea sanctiunii.
Hotarare nr. 317 din data de 18.02.2009 | Domeniu: Contraventii. Inchisoare contraventionala
PENAL: Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Analiza cerintelor legale. Aprecierea existentei unuia dintre cazurile de netemeinicie ale cererii. Cheltuieli de judecata.
Hotarare nr. 205 din data de 10.02.2009 | Domeniu: Liberare provizorie
CIVIL: Somatie de plata. Exceptia prematuritatii actiunii fata de neindeplinirea procedurii prealabile prev. de art.720 ind.1 C.pr.civila. Creanta contestata de catre debitor. Caracter cert si lichid al creantei. Alegerea temeiului de drept al actiu...
Hotarare nr. 1211 din data de 15.10.2008 | Domeniu: Contracte economice
CIVIL: Servitute. Exceptie de inadmisibilitate. Respingere exceptie, ca neintemeiata. Interpretarea notiunii de "loc infundat care nu are nici o iesire la calea publica". Admitere in parte si stabilire din oficiu a sumelor reprezentand c/valoarea lip...
Hotarare nr. 831 din data de 10.07.2008 | Domeniu: Servituti
PENAL: Art.180 alin.2 Cod penal. Stabilirea pedepsei in cazul institutiilor revocarii suspendarii executarii pedepsei, recidivei mari postcondamnatorii si concursului de infractiuni. judecata desfasurata in lipsa inculpatului. Conformitate cu jurispr...
Hotarare nr. 18 din data de 28.01.2009 | Domeniu: Loviri si alte vatamari


PENAL: Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Perchezitie electronica.

Hotarare nr. 5 din data de 10.06.2009 | Domeniu: Autorizare
CIVIL CONTRAVENTII : Inexistenta prezumtiei de nevinovatie in materie contraventionala. Jurisprudenta CEDO in cazurile contra Romaniei. Aplicarea principiilor contradictorialitatii, nemijlocirii si impartialitatii judecatorului national in materie co...
Hotarare nr. 884 din data de 17.06.2009 | Domeniu: Contraventii. Inchisoare contraventionala
CIVIL MINORI SI FAMILIE: Incuviintare relatii personale cu minorul. Stabilire program vizitare minor. Reclamant cu domiciliul in strainatate. Legea nr.272/2004.
Hotarare nr. 396 din data de 05.03.2009 | Domeniu: Minori

Spete afisate: de la 21 la 40 din 45 pronuntate de Judecatoria Patarlagele
 [Inapoi]  1 | 2 | 3  [Inainte]