Jurisprudenta Tribunalul Olt


Spete afisate: de la 241 la 260 din 328 pronuntate de Tribunalul Olt


Actiune in pretentii. Obligativitatea timbrarii cererii de recurs de catre institutii publice in cazul in care obiectul cauzei nu este reprezentat de venituri publice - art. 17 din Legea 146/14997.
Decizie nr. 242 din data de 11.02.2008 | Domeniu: Taxa de timbru
Actiune de partaj. Calitate de mostenitor. Intindere masa succesorala. Probatorii cu acte si recunoasterea partii adverse in intampinare privind iesirea din indiviziune a mostenitorilor
Decizie nr. 239 din data de 11.02.2008 | Domeniu: Probe, dovezi
Renuntarea la judecata dupa comunicarea cererii de chemare in judecata. Efecte privind cheltuielile de judecata.
Decizie nr. 02 din data de 07.01.2008 | Domeniu: Cereri


Contestatie la executare. Rolul activ al judecatorului conform art. 129 (5) c.p.c. si art. 129 pct. 6 c.p.c. Imposibilitatea introducerii in cauza, din oficiu, a altor persoane.

Decizie nr. 236 din data de 11.02.2008 | Domeniu: Contestatie la executare
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Plangere adresata instantei. Termen.
Decizie nr. 124 din data de 28.03.2008 | Domeniu: Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)
Procedura penala. Cai de atac - recurs.
Decizie nr. 58 din data de 21.03.2008 | Domeniu: Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)
Competenta materiala
Decizie nr. 35 din data de 25.01.2008 | Domeniu: Competenta materiala
Inadmisibilitatea caii de atac extraordinare de atac a revizuirii impotriva sentintei pronuntata cu ocazia solutionarii plangerii impotriva ordonantei procurorului de netrimitere in judecata .Caracterul nefondat al recursului impotriva sentintei...
Decizie nr. 69 din data de 15.02.2008 | Domeniu: Plangeri prealabile
Infractiuni prevazute de Legea 8/1996 modif. privind drepturile de autor si alte drepturi conexe. Posibilitatea incetarii procesului penal pentru comiterea infractiunii prev. de art.140 alin.1 lit. c din Legea 8/1996 modif. pe parcursul solutionarii ...
Sentinta penala nr. 6 din data de 21.01.2008 | Domeniu: Infractiuni prevazute in legi si decrete


Nulitate contract de locatiune.Obligatie de a face.

Sentinta civila nr. 26 din data de 16.01.2008 | Domeniu: Contracte
Nulitatea procesului verbal de contraventie pentru neindeplinirea prevederilor art. 16 alin 1. din OG 2/2001- descrierea generica a faptei
Decizie nr. 49 din data de 31.01.2008 | Domeniu: Contraventii. Inchisoare contraventionala
Nulitatea absoluta a contractului de concesionare
Sentinta civila nr. 51 din data de 23.01.2008 | Domeniu: Concesionari, concesiuni
Anularea informatiilor privind incidentele de plati din fisierul creat pe numele reclamantei la Centrala Incidentelor de Plati din cadrul B.N.R. nr 1259683/2007 si obligarea paratei B.R.D. la ridicarea interdictiei bancare de a emite cecuri si bilet...
Sentinta comerciala nr. 27 din data de 18.01.2007 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
Procedura penala. Recurs. Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - art. 278/1 C.p.p. Retragerea plangerii, aprecierea gresita a manifestarii de vointa a petentului in acest sens si nesolutionarea fon...
Decizie nr. 412 din data de 20.09.2007 | Domeniu: Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)
Plangere adresata instantei contra rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata. Admisibilitate.
Decizie nr. 401 din data de 13.09.2007 | Domeniu: Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)
Recurs. Condamnare dispusa de catre instanta de fond in lipsa unor probe certe de vinovatie a inculpatilor. Apreciere gresita a probelor administrate. Prezumtia de nevinovatie. Neprezentarea inculpatilor in instanta in vederea audierii si eventual a ...
Decizie nr. 347 din data de 14.06.2007 | Domeniu: Probe, dovezi
Aplicarea legii mai favorabile in cazul revocarii suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
Decizie nr. 426 din data de 27.09.2007 | Domeniu: Suspendarea conditionata


DREPTUL LA APARARE.Solutionarea cauzei la primul termen de judecata nu echivaleaza cu incalcarea dreptului la aparare prevazut la art. 156 (1) c.p.c.Procedura legala, realizata prin afisare.

Decizie nr. 1349 din data de 17.09.2007 | Domeniu: Drepturile omului
Obligativitatea mentionarii( in conformitate cu dispozitiile art.15 alin.1/ 1) in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si a datelor de identificare ale detinatorului mandatat conform unui contract de leasing.
Decizie nr. 391 din data de 27.09.2007 | Domeniu: Contraventii. Inchisoare contraventionala
Actiune in constatarea nulitatii absolute in lumina dispoz.art.948 pct.4 cod procedura civila-o cauza este nelicita cand este prohibita de lege - art.968 cod civil
Decizie nr. 1310 din data de 12.09.2007 | Domeniu: Contracte

Spete afisate: de la 241 la 260 din 328 pronuntate de Tribunalul Olt
 [Prima pagina]   [Inapoi]  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  [Inainte]