Jurisprudenta Tribunalul Olt


Spete afisate: de la 261 la 280 din 328 pronuntate de Tribunalul Olt


Suspendarea executarii actului administrativ . Conditii.
Sentinta comerciala nr. 460 din data de 29.06.2007 | Domeniu: Suspendare a executarii
Dizolvare societate comerciala pe actiuni pentru nemajorarea capitalului social la cererea oficiului national al registrului comertului
Sentinta comerciala nr. 249 din data de 01.06.2007 | Domeniu: Societati comerciale
Contestatie impotriva dispozitiei emise de primarie prin care se refuza restituirea in natura a unei suprafete de teren. Prevalenta principiului restituirii in natura asa cum rezulta din dispozitiile legii 10/2001 modificata prin legea 247/2005, fata...
Sentinta civila nr. 287 din data de 20.04.2006 | Domeniu: Repunere in drepturi


Contestatie impotriva dispozitiei emise de primarie prin care se refuza restituirea in natura a unei suprafete de teren. Imposibilitatea restituirii in natura a terenului liber aferent ansamblului de constructii din zona, dar afectat de servituti de ...

Sentinta civila nr. 99 din data de 14.02.2006 | Domeniu: Repunere in drepturi
Contract de asigurare. Interpretarea clauzelor contractului de asigurare referitoare la expertizarea medico-legala a asiguratului , in conditiile og nr.1/2000, in situatia in care acesta detine decizie medicala eliberata de comisia de expertiza medic...
Sentinta comerciala nr. 359 din data de 24.05.2006 | Domeniu: Asigurari auto si alte asigurari
Legea 544/2001 privind accesul la informatii publice
Sentinta comerciala nr. 169 din data de 21.03.2007 | Domeniu: Publicitate, public (act, domeniu, loc, sedinta)
Aplicabilitate art. 27 alin 1 lit. B din og 92/2003 privind angajarea unei raspunderi solidare a adminstratorului societatii debitoare
Sentinta comerciala nr. 110 din data de 27.02.2007 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
Nulitate hotarare AGEA. Nerespectarea ordinii de zi mentionata in convocare
Sentinta comerciala nr. 11 din data de 07.03.2007 | Domeniu: Societati comerciale
Recurs.Condamnare dispusa de catre instanta de fond in lipsa unor probe certe de vinovatie a inculpatilor. Apreciere gresita a probelor administrate. Prezumtia de nevinovatie.
Decizie nr. 72 din data de 08.02.2007 | Domeniu: Probe, dovezi


Internarea medicala. Conditii pentru a se dispune aceasta masura de siguranta. Cale de atac.

Sentinta penala nr. 164 din data de 18.09.2006 | Domeniu: Masuri de siguranta si educative
Reabilitare judecatoreasca. Conditii impuse de lege pentru a se dispune aceasta. Cale de atac.
Decizie nr. 52 din data de 22.02.2007 | Domeniu: Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)
Partaj succesoral. Netemeinicia actiunii mostenitorului legal indreptata impotriva statului roman atata timp cat nu s-a emis certificat de vacanta succesorala.
Decizie nr. 679 din data de 18.04.2007 | Domeniu: Succesiuni, mosteniri
Procedura civila si penala.Cai de atac. Plangere impotriva solutiei dispusa de procuror. Principiul disponibilitatii.
Decizie nr. 264 din data de 27.04.2007 | Domeniu: Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)
Latura obiectiva a infractiunii de omor calificat in forma tentativei
Sentinta penala nr. 130 din data de 30.06.2006 | Domeniu: Infractiuni
Reabilitarea.Data de la care se socoteste termenul de reabilitare.
Sentinta penala nr. 112 din data de 12.06.2006 | Domeniu: Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)
Schimbarea incadrarii juridice a faptei
Sentinta penala nr. 86 din data de 26.04.2007 | Domeniu: Furt
Suspendarea conditionata a executarii pedepsei.Conditii. Despagubiri. Principiul disponibilitatii.
Sentinta penala nr. 75 din data de 21.03.2007 | Domeniu: Suspendare a executarii


Cod procedura civila - cuprinsul unei hotarari.Lipsa mentiunilor prevazute la art. 261/1 cod pr. civ., sanctionata cu nelegalitatea hotararii pronuntate.

Decizie nr. 170 din data de 29.03.2007 | Domeniu: Contraventii. Inchisoare contraventionala
Aplicabilitate art.80 alin.2 din lg.85/2006 privind anularea transferurilor debitorului catre asociati.
Sentinta comerciala nr. 623 din data de 16.10.2006 | Domeniu: Faliment
Contencios administrativ - Legea nr 9/1998 - validarea hotararii Comisiei Municipiului Bucuresti. Invalidarea unei hotarari pentru situatii care exced cadrului legal, in sensul nerespectarii contractului de validare. Art 5 din Normele metodologic...
Sentinta civila nr. 388 din data de 18.10.2006 | Domeniu: Restituiri

Spete afisate: de la 261 la 280 din 328 pronuntate de Tribunalul Olt
 [Prima pagina]   [Inapoi]  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  [Inainte]