Jurisprudenta Tribunalul Olt


Spete afisate: de la 281 la 300 din 328 pronuntate de Tribunalul Olt


Obligatia de a face
Sentinta comerciala nr. 231 din data de 11.04.2006 | Domeniu: Contracte
Cheltuieli de judecata. Obligarea piritei la plata cheltuielilor de judecata desi a recunoscut pretentiile reclamantei la prima zi de infatisare.Aplicabilitatea dispozitiilor art. 275 c.p.c.
Sentinta comerciala nr. 50 din data de 31.01.2007 | Domeniu: Ordonanta Presedintiala
Aplicabilitate art.138 alin.3 din Lg.85/2006
Sentinta comerciala nr. 701 din data de 20.11.2006 | Domeniu: Faliment


SOMATIE DE PLATA Inadmisibilitatea recursului declarat impotriva hotararii prin care se solutioneaza cererea in anulare potrivit art. 8 din OG nr. 5/2001, cu modificarile ulterioare.

Decizie nr. 5 din data de 25.01.2007 | Domeniu: Societati comerciale
Inadmisibilitatea exceptiei de nelegalitate invocata cu privire la acte administrative adoptate sau emise anterior intrarii in vigoare a legii 554/2004
Sentinta civila nr. 251 din data de 20.04.2007 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
Nerespectarea dispozitiilor art. 117 alin.(3) si (5) din Legea nr.31/1990 privind convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor
Sentinta comerciala nr. 3 din data de 26.01.2006 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
Prescriptia. Recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie nu este conditionata de efectuarea unor plati privind debitul
Sentinta civila nr. 429 din data de 12.03.2007 | Domeniu: Prescriptii
Faliment
Sentinta comerciala nr. 557 din data de 18.09.2006 | Domeniu: Faliment
Faliment
Sentinta comerciala nr. 532 din data de 04.09.2006 | Domeniu: Faliment


Acte ale autoritatilor publice

Sentinta comerciala nr. 172 din data de 19.04.2006 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
Fond funciar. Reconstituire drept de proprietate. Inadmisibilitate probe testimoniale in cazul existentei registrelor agricole pe perioana anilor 1945-1990 - art.6(1), art.6(1 ind.1), art.6(1 ind.3) modificate prin titlul vi, art.i pct.7 din legea nr...
Decizie nr. 200 din data de 07.02.2006 | Domeniu: Fondul funciar
Fond funciar. Interpretarea dispozitiilor art.iii din legea nr.18/1991 asa cum au fost modificate prin legea nr.247/2005 privind nulitatea actelor emise cu incalcarea prevederilor legii nr.18/1991
Sentinta civila nr. 161 din data de 31.01.2007 | Domeniu: Fondul funciar
Procedura speciala de executare impusa de O.G. nr.22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Admisibilitate in cazul in care executarea se porneste asupra conturilor institutiei publice deschise la trezorerie
Sentinta civila nr. 143 din data de 29.01.2007 | Domeniu: Contestatie la executare
Contestatie in anulare. Inadmisibilitate ca urmare a neutilizarii cailor de atac prevazute de lege pentru hotararea a carei anulare se cere.
Sentinta civila nr. 8 din data de 08.01.2007 | Domeniu: Cereri
Deciziei de suspendare a platii pensiei in baza art.32 din legea 19/2000.Recuperarea sumelor incasate cu titlu de pensie in baza art.187 din Legea 19/2000.
Sentinta civila nr. 1005 din data de 10.10.2006 | Domeniu: Pensii
Notificare formulata in baza legii 10/2001 modificata prin legea 247/2005. Situatii speciale prevazute de legea 247/2005 de repunere in termen pentru formularea contestatiilor. Inaplicabilitate.
Sentinta civila nr. 666 din data de 13.12.2005 | Domeniu: Plangeri prealabile
Dispozitie emisa de primarie in baza unei hotarari judecatoresti privind acordarea de masuri reparatorii prin echivalent, corespunzator unei valori stabilite de instanta, pentru imobilul compus din casa si teren . Contestatie ulterioara. Autoritat...
Sentinta civila nr. 647 din data de 06.12.2005 | Domeniu: Reconstituiri (fapte, acte, drepturi)


Contestarea unei hotariri de desemnare a ofertei cistigatoare pentru atribuirea contractului de achizitie publica si servcii emisa de autoritatea contractanta DGFP Olt

Sentinta comerciala nr. 77 din data de 22.02.2006 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
FALIMENT Contestarea tabelului suplimentar al creantelor unei debitoare pentru o cerere de creanta formulata de catre DGFP dupa data deschiderii procedurii reglementata de Lg 64/1995 R
Sentinta comerciala nr. 59 din data de 06.02.2006 | Domeniu: Faliment
FALIMENT Inchiderea procedurii falimentului in temeiul art. 130 din Lg 64/1995 R , in conditiile existentei unei hotariri de atragere a raspunderii patrimoniale a administratorului social al debitoarei
Sentinta comerciala nr. 92 din data de 20.02.2006 | Domeniu: Faliment

Spete afisate: de la 281 la 300 din 328 pronuntate de Tribunalul Olt
 [Prima pagina]   [Inapoi]  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  [Inainte]