Jurisprudenta Tribunalul Calarasi


Spete afisate: de la 41 la 60 din 261 pronuntate de Tribunalul Calarasi


Societati comerciale - procedura insolventei. Anulare plati frauduloase efectuate de debitoarea
Sentinta civila nr. 49 din data de 21.02.2013 | Domeniu:
Drept administrativ :Eliberare diploma de licenta si supliment diploma pentru studiile urmate de reclamanta la Universitatea Spiru Haret
Sentinta civila nr. 359 din data de 07.02.2013 | Domeniu:
Societati comerciale: Contestatie in anulare impotriva sentintei de dizolvare a societatii
Sentinta civila nr. 127 din data de 23.01.2013 | Domeniu:


Dreptul muncii :Eliberarea adeverinta privind incadrarea in grupa a II-a de munca

Sentinta civila nr. 2233 din data de 13.12.2012 | Domeniu:
Societati comerciale: Radierea societatii din registrul comertului urmare dizolvarii acesteia pentru nedepunerea in termenul legal al bilantului anual
Sentinta civila nr. 83 din data de 24.10.2012 | Domeniu:
Dreptul muncii :Perceperea cotei CASS de 5,5% din intregul cuantum al pensiei
Sentinta civila nr. 1601 din data de 10.10.2012 | Domeniu:
Drept civil: Nulitatea relativa a contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect terenuri agricole ; drept de preemtiune ; calitate procesuala activa
Decizie nr. 304 din data de 07.03.2013 | Domeniu:
Faliment: Contestatie formulata de catre debitoare impotriva cererii de deschidere a procedurii falimentului formulata creditoare - admitere
Sentinta civila nr. 80 din data de 14.03.2013 | Domeniu:
Dreptul muncii :Personal din invatamant
Sentinta civila nr. 186 din data de 29.01.2013 | Domeniu:


Dreptul muncii : Achizitionarea de carti si programe educationale pe suport electronic necesar imbunatatirii calitatii didactice aferente anului 2010 - admitere actiune

Sentinta civila nr. 246 din data de 31.01.2013 | Domeniu:
Drept comercial - excludere asociat din societate comerciala ; obligare la plata daunelor aduse societatii .
Hotarare nr. 3282 din data de 02.11.2011 | Domeniu:
Contencios administrativ si fiscal -Anulare decizie de impunere - TVA si raport inspectie fiscala
Sentinta civila nr. 1978 din data de 03.05.2011 | Domeniu:
Actiune in revendicare a unei suprafete de teren in contradictoriu cu Unitatea Adminstrativ - Teritoriala - Comuna ;
Sentinta civila nr. 3604 din data de 23.11.2011 | Domeniu:
Raspundere contractuala - contravaloare servicii telefonie mobila ; clauza penala .
Sentinta civila nr. 539 din data de 03.10.2012 | Domeniu:
Drept comercial - procedura insolventei -Inscriere in tabelul definitiv al creditorilor
Sentinta comerciala nr. 162 din data de 23.05.2011 | Domeniu:
Drept comercial -Anulare contract de vanzare - cumparare incheiat in frauda creditorilor
Sentinta comerciala nr. 162 din data de 24.05.2011 | Domeniu:
Drept comercial - procedura insolventei -Opozitia creditorului
Sentinta civila nr. 3 din data de 14.01.2013 | Domeniu:


faliment

Sentinta civila nr. 4 din data de 14.01.2013 | Domeniu:
Drept comercial - Divizare societate comerciala
Sentinta comerciala nr. 126 din data de 01.06.2011 | Domeniu:
Drepturi speciale restante salariati Politia Locala - alocatia de hrana ;
Sentinta civila nr. 2523 din data de 21.06.2011 | Domeniu:

Spete afisate: de la 41 la 60 din 261 pronuntate de Tribunalul Calarasi
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]