Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj


Spete afisate: de la 41 la 60 din 374 pronuntate de Curtea de Apel Cluj


Actiune intentata de sindicatul salariatilor din administratia locala, avand ca obiect anularea unei masuri dispusa de Curtea de Conturi si privind suspendarea unor practici nelegale de acceptare la negocierea acordurilor colective a unor clauze care...
Decizie nr. 271 din data de 26.01.2011 | Domeniu: Contracte de munca; Raporturi de munca
Cerere de inscriere in tabelul creantelor a sumelor pretinse de creditorul - societate de leasing cu titlu de credit restant si daune interese. Efectele deschiderii procedurii in privinta contractelor de leasing aflate in derulare
Decizie nr. 249 din data de 24.01.2011 | Domeniu: Faliment; Leasing
Contestatie la titlu. Instanta competenta
Decizie nr. 751 din data de 25.02.2011 | Domeniu: Competenta materiala; Contestatie la executare; Executarea silita


Uzucapiune. Regim de carte funciara. Prescriptie achizitiva inceputa sub regimul Decretului-lege nr. 115/1938. Aplicarea dispozitiilor referitoare la uzucapiune din Codul civil

Decizie nr. 634 din data de 18.02.2011 | Domeniu: Carte Funciara; Uzucapiune (Prescriptia achizitiva)
Contestatie la executare. Necesitatea clarificarii obiectului executarii silite
Decizie nr. 632 din data de 17.02.2011 | Domeniu: Contestatie la executare; Pensii
Decizie de imputare prin care fostului angajat i s-au retinut drepturi salariale, fara existenta unui titlu executoriu. Nelegalitate
Decizie nr. 573 din data de 15.02.2011 | Domeniu: Prejudicii; daune; Raporturi de munca
Scara interioara demolata nelegal. Obligare la reconstruirea ei
Decizie nr. 529 din data de 10.02.2011 | Domeniu: Constructii; Coproprietate si indiviziune
Creanta AVAS. Inscriere in tabelul creantelor
Decizie nr. 2018 din data de 14.09.2010 | Domeniu: Despagubiri; penalitati; Faliment
Debitor in insolventa. Neplata ratelor aferente unui contract de leasing. Rezilierea contractului de catre finantator, cu pretentii de plata a unor penalitati
Decizie nr. 2016 din data de 14.09.2010 | Domeniu: Faliment; Leasing; Reziliere


Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata prin mandatar. Lipsa semnaturii creditorului. Lipsa dovezii imputernicirii. Consecinte

Decizie nr. 2004 din data de 13.09.2010 | Domeniu: Cereri; Chemare in judecata (actiuni; cereri); Mandat; mandatari
Hotarare judecatoreasca. Motivare. Exigente. Necesitatea evidentierii examinarii de catre judecator a chestiunilor esentiale ce i-au fost prezentate. Insuficienta enumerarii unor principii degajate din practica inst
Decizie nr. 1957 din data de 09.09.2010 | Domeniu: Drepturile omului; Procedura civila si penala (cai de atac; competente etc.)
Exceptie de nelegalitate. Acte administrative individuale emise anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004. Incalcarea dreptului la un proces echitabil
Decizie nr. 1868/R din data de 06.07.2010 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Procedura civila si penala (cai de atac; competente etc.)
Acte de autorizarea edificarii unei constructii de uz si interes public. Atacare in contencios administrativ de catre un grup de persoane fizice. Interes justificat de lezarea intereselor generale ale comunitatii. Conditii
Decizie nr. 1854 din data de 09.09.2010 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Constructii
Contencios administrativ. Actiune initiata de sindicat, avand ca obiect obligarea angajatorului - primarul comunei - la negocieri in vederea incheierii acordului colectiv de munca. Reprezentativitatea sindicatului. Situatie in care membrii de sindica...
Decizie nr. 1836 din data de 01.07.2010 | Domeniu: Contracte de munca; Mandat; mandatari
Unitate administrativ-teritoriala. Cerere de suspendare a executarii unei decizii a Curtii de Conturi, avand ca obiect plata unor drepturi salariale acordate in baza unui contract/acord colectiv de munca si masuri propuse pentru intrare in legalitat...
Decizie nr. 1367 din data de 20.05.2010 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Salarizare; Suspendare a executarii
Functionar public. Delegare sau detasare. Drepturi salariale. Situatia unor sporuri pentru munca in conditii speciale
Decizie nr. 1033 din data de 22.04.2010 | Domeniu: Delegatii; Detasari; Salarizare
Anularea autorizatiei pentru construirea unei statii fixe emisie-receptie pentru telefonie mobila. Legalitate
Decizie nr. 1024 din data de 21.04.2010 | Domeniu: Autorizare; Constructii


Contencios administrativ. Cerere pentru eliberarea unei adeverinte care sa ateste aspecte legate de activitatea prestata de petent in calitate de salariat al unei societati desfiintate. Calitatea procesuala pasiva a persoanei juridice care detine arh...

Decizie nr. 990 din data de 19.04.2010 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Pensii
Contencios fiscal. Obligatia de a intocmi si prezenta dosarul preturilor de transfer. Persoane juridice afiliate. Chemarea in judecata a functionarilor publici care au intocmit actul fiscal atacat
Decizie nr. 916 din data de 14.04.2010 | Domeniu: Finante. Financiar. Implicatii ale Min. Finantelor; Pacte comisorii; Preturi; stabiliri de
Autorizatie de transport in regim de taxi suspendata la data intrarii in vigoare a prevederilor legale care au impus preschimbarea acesteia. Cerere pentru reinceperea activitatii. Solicitarea organului administrativ pentru depunerea documentelor nec...
Decizie nr. 850 din data de 08.04.2010 | Domeniu: Autorizare; Transport

Spete afisate: de la 41 la 60 din 374 pronuntate de Curtea de Apel Cluj
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]