Jurisprudenta Tribunalul Buzau


Spete afisate: de la 521 la 539 din 539 pronuntate de Tribunalul Buzau


CIVIL:Constructor buna credinta;netemeinicie obligatia de a afce-ridicare constructii
Decizie nr. din data de 26.11.2008 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
CIVIL:limita terenuri agricole reconstituire pentru fiecare proprietar deposedat
Decizie nr. din data de 26.11.2008 | Domeniu: Carte Funciara
CIVIL:prescriptie drept la actiune perfectare vanzare cumparare
Decizie nr. din data de 26.11.2008 | Domeniu: Contracte


CIVIL:Inadmisibilitate actiune constatare existenta drept de proprietate

Decizie nr. din data de 26.11.2008 | Domeniu: Proprietate privata
CIVIL:Rezolutiune contract de intretinere
Decizie nr. din data de 26.11.2008 | Domeniu: Consilieri juridici
CIVIL:Inadmisibilitate rezolutiune contract vanzare cumparare cu clauza de intretinere;drepturi transmise succesiv
Decizie nr. din data de 26.11.2008 | Domeniu: Contracte
CIVIL:Plangere incheiere carte funciara
Decizie nr. din data de 26.11.2008 | Domeniu: Carte Funciara
CIVIL:Admisibilitatea actiune evacuare
Decizie nr. din data de 26.11.2008 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Suspendarea executarii hotararii consiliului local.Expunere de motive.Suplimentarea ordinii de zi a sedintei. Interes patrimonial in problema supusa dezbaterii consiliului local
Hotarare nr. din data de 17.11.2008 | Domeniu: Suspendare a executarii


CONT.ADMIN. Nerespectarea regimului vitezei de circulatie pe drumurile publice. OUG nr. 195/2002. Ordinul nr. 301/23.11.2005 emis de directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legala privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 021 - 05

Decizie nr. din data de 17.11.2008 | Domeniu: Circulatie rutiera
PENAL:Infractiuni prevazute de O.U.G. nr.31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist
Decizie nr. din data de 13.11.2008 | Domeniu: Infractiuni
COMERCIAL. Dizolvare Asociatie PAS sub incidenta Legii nr. 58/1991 privind privatizarea societatilor comerciale (completata prin Legea nr. 77/1994). Cerinte. Clauza penala introdusa in contractul de vanzare-cumparare actiuni incheiat cu FPS
Decizie nr. din data de 12.11.2008 | Domeniu: Vanzari-Cumparari
CONT.ADM. Suspendarea executarii unui act administrativ. Lipsa de transparenta cu privire la Sistemul european de credite transferabile instituit la art. 15 alin.1 din Legea nr. 288/2004. Prioritatea dreptului comunitar
Hotarare nr. din data de 12.11.2008 | Domeniu: Suspendare a executarii
COMERCIAL: Cheltuieli de judecata facute intr-un proces anterior, solicitate printr-o cerere principala. Taxe de timbru.
Decizie nr. din data de 11.11.2008 | Domeniu: Taxa de timbru
CIVIL:Drepturi salariale solicitate de angajatii SC PETROM SA - prevazute de art.168 alin.1 din Contractul Colectiv de Munca
Decizie nr. 2 din data de 10.11.2008 | Domeniu: Contracte de munca
CIVIL:Revendicarea imobiliara intre soti privind imobilul- domiciliu comun, proprietatea exclusiva a uneia dintre parti
Decizie nr. 1 din data de 10.11.2008 | Domeniu: Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)
COMERCIAL:Actiune comerciala evaluabila in bani. Procedura concilierii prealabile instituita la art. 720/1 din Codul de procedura civila. Conditii de fond si forma. Exceptia de nulitate
Decizie nr. din data de 27.10.2008 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.


COMERCIAL:Contract de vanzare-cumparare comercial. Incidenta prevederilor art. 1307 din Codul civil. Sanctiunea actului aditional la contractul de societate, privind instrainarea partilor sociale intre soti

Decizie nr. din data de 27.10.2008 | Domeniu: Contracte
COMERCIAL:Somatie de plata introdusa sub incidenta prevederilor O.U.G. nr. 119/2007. Necompetenta teritoriala. Exceptie invocata din oficiu de catre instanta judecatoreasaca
Decizie nr. din data de 27.10.2008 | Domeniu: Competenta teritoriala

Spete afisate: de la 521 la 539 din 539 pronuntate de Tribunalul Buzau
 [Prima pagina]   [Inapoi]  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27  [Inainte]