Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut

Jurisprudenta Tribunalul Buzau


Spete afisate: de la 61 la 80 din 539 pronuntate de Tribunalul Buzau


CONT.ADM: Taxa speciala de prima inmatriculare. Reglementare interna: art.2141-5 din Legea nr.571/2003. Jurisprudenta CJUE. Dobanda legala. Incidenta dispozitiilor OG nr.9/2000
Hotarare nr. 5 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
LIT.PROF: Ordonanta presedintiala. Deblocare conturi bancare
Hotarare nr. 4 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Ordonanta Presedintiala
LIT.PROF: Cerere in anularea somatiei de plata a pretului lucrarilor executate. Cesiunea contractului incheiat anterior intrarii in vigoare a Noului Cod civil. Incidenta dispozitiilor OG nr.119/2007
Hotarare nr. 3 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.


CONT.ADM: Conventie incheiata cu AJOFM BUZAU sub incidenta prevederilor art.80 alin.1 lit.c) din Lg. nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj pentru stimularea ocuparii fortei de munca

Sentinta comerciala nr. 2 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Asigurari auto si alte asigurari
CONT.ADM: Conventie incheiata cu AJOFM BUZAU sub incidenta prevederilor art.80 alin.1 lit.c) din Lg. nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj pentru stimularea ocuparii fortei de munca
Sentinta comerciala nr. 2 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Asigurari auto si alte asigurari
CONT.ADM: Contestatie impotriva masurilor stabilite prin decizia Camerei de Conturi emisa in baza raportului de control cu privire la drepturi salariale acordate necuvenit. OUG nr.79/2008, OG nr.3/2011
Sentinta comerciala nr. 1 din data de 24.07.2013 | Domeniu: Cereri
COMERCIAL : Insolventa. Cerere formulata de creditor in sensul deschiderii procedurii generale a insolventei debitorului pentru neplata datoriei la bugetul consolidat al statului. Contestatie la cerere
Sentinta comerciala nr. 70 din data de 29.06.2012 | Domeniu: Societati comerciale
CONT.ADM. FISCAL.: Instituirea , in solidar, in sarcina autoritatii fiscale si a administratiei fondului pentru mediu a obligatiei de restituire a taxei pe poluare, cu dobanda fiscala prev. la art. 124 Cod pr. fiscala
Sentinta comerciala nr. 69 din data de 29.06.2012 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
COMERCIAL: Actiune in despagubire. Acordarea dobanzii legale aferente.Efectuarea platii taxelor de timbru in sistem electronic
Decizie nr. 68 din data de 29.06.2012 | Domeniu: Taxa de timbru


CONT.ADM. : Contestatie formulata la candidatura de presedinte al consiliului judetean. Incidenta dispozitiilor Legii nr. 67/2004

Hotarare nr. 67 din data de 29.06.2012 | Domeniu: Cereri
CONT.ADM.FISCAL: Instituirea obligatiei solidare de restituire a taxei speciale de prima inmatriculare achitata in temeiul dispoz.2141 alin. 1-5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Sentinta comerciala nr. 66 din data de 29.06.2012 | Domeniu: Cereri
COMERCIAL: Insolventa. Cerere formulata de lichidatorul numit de ORC de pe langa Tribunalul Buzau, in sensul deschiderii procedurii simplificate a insolventei unei societati dizolvate
Sentinta comerciala nr. 65 din data de 29.06.2012 | Domeniu: Societati comerciale
COMERCIAL: Neregularitatea mandatului acordat pentru pornirea executarii silite. Incidenta dispoz. art. 68 Cod pr.civ. si art. 1546 Cod civ. Rezilierea contractelor de leasing cu incalcarea clauzei contractuale
Decizie nr. 64 din data de 29.06.2012 | Domeniu: Contracte
COMERCIAL: Actiune in pretentii. Insuficienta probatoriului administrat in cauza. Nelamurirea situatiei in fapt dedusa judecatii. Casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleasi instante
Decizie nr. 63 din data de 30.05.2012 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
COMERCIAL : Actiune in plata pretului datorat. Comanda urmata de executare. Aprecierea eronata a probatoriului de catre instanta fondului. Modificarea solutiei in sensul admiterii actiunii
Decizie nr. 62 din data de 30.05.2012 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
COMERCIAL: Actiune in restituirea sprijinului financiar acordat in temeiul dispoz. OUG nr. 123/2006. Compensarea sumei pretinse cu soldul tva indreptatit a fi recuperat de la stat
Decizie nr. 61 din data de 30.05.2012 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
COMERCIAL : Suspendarea judecatii cauzei in temeiul prevederilor art. 1551 alin. 1 Cod procedura civila. Casarea incheierii si trimiterea cauzei aceleasi instante in vederea continuarii judecatii procesului
Decizie nr. 60 din data de 30.05.2012 | Domeniu: Suspendare a judecatii


CONT. ADM. : Ordonanta presedintiala. Contradictie in cuprinsul considerentelor sentintei. Nedeterminarea obiectului cererii. Casarea sentitei si trimiterea cauzei spre rejudecare

Decizie nr. 59 din data de 30.05.2012 | Domeniu: Ordonanta Presedintiala
COMERCIAL: Actiunea in constatarea proprietatii asupra unui bun. Modificarea obiectului cererii in restituirea bunului. Aprecierea eronata a probelor la fond. Interpretarea artt. 1191 Cod civil
Decizie nr. 58 din data de 30.05.2012 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
COMERCIAL: Contestatie la executarea silita a titlului fiscal. Anularea in contencios administrativ a raportului de inspectie fiscala si a deciziei de impunere ce au facut obiectul executarii silite
Decizie nr. 57 din data de 30.05.2012 | Domeniu: Contestatie la executare

Spete afisate: de la 61 la 80 din 539 pronuntate de Tribunalul Buzau
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]