Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut

Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj


Spete afisate: de la 61 la 80 din 374 pronuntate de Curtea de Apel Cluj


Acordarea indemnizatiei de cresterea copilului. Gemeni
Decizie nr. 821 din data de 31.03.2010 | Domeniu: Asistenta si asigurari sociale; Indemnizatii; Minori
Acte ale administratiei publice locale. Dispozitie de desfiintare a unei constructii pe un teren aflat in domeniul public. Competenta
Decizie nr. 820 din data de 31.03.2010 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice; Competenta materiala; Constructii
Reexaminare taxa judiciara de timbru. Petitionar consiliul local municipal. Litigiu privind recuperarea chiriei restante de la chiriasii unor locuinta aflate in proprietatea privata a municipiului. Exonerare
Sentinta civila nr. fn din data de 09.05.2012 | Domeniu: Taxa de timbru


Inchiderea procedurii falimentului. Lipsa avansului sumelor necesare pentru continuarea procedurii si a bunurilor valorificabile pentru sustinerea cheltuielilor. Recurs declarat de creditori. Respingere

Decizie nr. 4051 din data de 18.05.2012 | Domeniu: Faliment
Cerere de deschidere a procedurii insolventei unei societati comerciale dizolvate de drept. Conditii. Lipsa dovezii unor creante certe, lichide si exigibile, precum si a calitatii de debitor sau a starii de insolventa. Respingerea cererii
Decizie nr. 4047 din data de 18.05.2012 | Domeniu: Societati comerciale
Functionar public. Salarizare. Legea nr. 330/2009 si OUG nr. 1/2010. Neluarea in considerare a drepturilor stabilite prin contracte si acorduri colective si contracte individuale de munca incheiate cu nerespectarea dispozitiilor legale in vigoare
Decizie nr. 3946 din data de 16.05.2012 | Domeniu: Salarizare
Executarea creantelor datorate de institutiile publice. Solicitare de suspendare a executarii pana la acordarea unor noi termene de gratie. Respingere
Decizie nr. 3944 din data de 16.05.2012 | Domeniu: Executarea silita
Contencios administrativ. Executarea hotararilor judecatoresti. Specificitatea procedurii. Solicitare intemeiata pe art. 24 din Legea nr. 554/2004. Hotarare judecatoreasca prin care a fost anulata o hotarare a consiliului local. Respingerea actiunii
Decizie nr. 3941 din data de 16.05.2012 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
Functionar public. Incetarea raportului de serviciu. Legea nr. 329/2009. Reorganizarea institutiei si reducerea postului. Nerespectarea criteriilor legale. Anularea deciziei si reincadrarea pe post
Decizie nr. 3936 din data de 16.05.2012 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice


Contestatie act administrativ fiscal. Lipsa de pe facturi a mentiunilor necesare pentru a conferi calitatea de documente justificative

Decizie nr. 3830 din data de 14.05.2012 | Domeniu: Finante. Financiar. Implicatii ale Min. Finantelor
Cerere pentru anularea unor plati efectuate dupa data deschiderii procedurii insolventei. Necesitatea ca titularul cererii sa dovedeasca calitatea de persoana interesata. Creditor care nu ar fi putut beneficia oricum de sumele platite. Respingerea ce...
Decizie nr. 3541 din data de 04.05.2012 | Domeniu: Faliment
Ordonanta presedintiala avand ca obiect suspendarea actului administrativ. Inadmisibilitate avand in vedere dispozitiile legale speciale existente in materie
Decizie nr. 3456 din data de 03.05.2012 | Domeniu: Ordonanta Presedintiala
Nulitatea actului administrativ fiscal. Nementionarea exacta a numelui, prenumelui, CNP-ului, domiciliului fiscal, neimpunerea fiecarei persoane pentru partea de teren aflata in proprietatea sa
Decizie nr. 3455 din data de 03.05.2012 | Domeniu: Finante. Financiar. Implicatii ale Min. Finantelor
Raport de inspectie fiscala. Act prin care nu se stabilesc, modifica sau sting drepturi si obligatii fiscale. rolul sau fiind de a sta la baza emiterii deciziei de impunere. Inspectori neavand legitimatii actualizate. Nulitate relativa. Lipsa vatamarii
Decizie nr. 3445 din data de 03.05.2012 | Domeniu: Finante. Financiar. Implicatii ale Min. Finantelor
Reducerea onorariului de avocat cu ocazia deliberarii, fara solicitarea micsorarii lui de catre partea adversa sau punerea acestui aspect din oficiu in discutia partilor
Decizie nr. 2566 din data de 23.05.2012 | Domeniu: Avocati
Rectificarea unei inscrieri facute in temeiul unei hotarari judecatoresti. Termen. Conditii
Decizie nr. 1860 din data de 02.05.2012 | Domeniu: Carte Funciara
Completare hotarare. Solicitare de constatare a uzucapiunii, formulata de parata cu titlu de aparare. Inadmisibilitatei
Decizie nr. 69 din data de 13.06.2012 | Domeniu: Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)


Partajarea imobilelor restituite in temeiul Legii nr. 10/2001, conditionat de restituirea despagubirilor primite in baza Legii nr. 112/1995

Decizie nr. 85 din data de 12.01.2012 | Domeniu: Restituiri
Actiune in revendicare imobiliara. Compararea titlurilor. Preferarea celui mai caracterizat
Decizie nr. 803 din data de 22.02.2012 | Domeniu: Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)
Actiune in obligarea Ministerului Finantelor Publice la plata pretului de piata al apartamentului cumparat in temeiul Legii nr. 112/1995. Inadmisibilitatea acordarii pretului de piata si pentru terenul atribuit prin ordin al prefectului, ce nu a cons...
Decizie nr. 61 din data de 11.02.2012 | Domeniu: Restituiri

Spete afisate: de la 61 la 80 din 374 pronuntate de Curtea de Apel Cluj
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]