Jurisprudenta Tribunalul Dolj


Spete afisate: de la 81 la 100 din 535 pronuntate de Tribunalul Dolj


In conditiile in care reclamanta nu a inteles sa faca o astfel de dovada, adica in sensul ca parata face parte din debitorii incredintati prin mandat, in mod legal instanta de fond a facut in cauza aplicarea dispozitiilor art. 161 alin. 2 C. proc. civ.
Decizie nr. 304 din data de 02.12.2013 | Domeniu: Mandat, mandatari
Potrivit dispozitiilor art.79 din Legea nr.85/2006, pot fi atacate pe calea actiunii de anulare orice act fraudulos incheiat de debitor in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, articolul 80 din lege enumerand care anumite acte pot fi anulate. Con
Sentinta comerciala nr. 514 din data de 02.12.2013 | Domeniu: Faliment
Somatie de plata. Prin obiectiile formulate de catre debitoare prin intampinare cu privire la neindeplinirea obligatiilor contractuale si existenta pe rolul instantei a litigiului privind fondul cauzei, in prezent cauza fiind in rejudecare dupa casare ,an
Sentinta comerciala nr. 319 din data de 02.12.2013 | Domeniu: Cereri


Avand in vedere principiul legalitatii caii de atac conform caruia calea de atac este stabilita numai prin lege,astfel ca o alta cale de atac devine inadmisibila, recursul declarat este inadmisibil.

Decizie nr. 306 din data de 02.12.2013 | Domeniu: Cereri
Asigurari auto si alte asigurari
Decizie nr. 211 din data de 02.12.2013 | Domeniu: Asigurari auto si alte asigurari
Inventar domeniu privat al municipiului Craiova. Exceptie nelegalitate HCL.
Sentinta civila nr. 1 din data de 22.02.2013 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
anulare proces verbal de receptie si restituire intocmit de AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA -Centrul Judetean
Sentinta civila nr. 1 din data de 22.01.2013 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
OUG 10/2013. Prematuritatea cererii de plata a compensatiilor stabilite in baza Legii 9/1998
Sentinta civila nr. 1 din data de 15.05.2013 | Domeniu: Despagubiri, penalitati
Restituire taxa pentru emisii poluante- Legea 9/2012. Nivelul dobanzii si data de la care se calculeaza. Hotararea CJUE cauza Irimia. Lipa calitate procesuala DGFP.
Sentinta civila nr. 1 din data de 26.06.2013 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice


: Legea 9/2012. Taxa speciala pentru emisii poluante autovehicule. Cerere adresata Serviciului de Inmatriculari dupa data de 01.01.2013.

Sentinta civila nr. 1 din data de 28.02.2013 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
Proces verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. OUG 66/2011. Obligarea paratei Organismul Intermediar POSDRU sa solutioneze contestatia. Nemotivare.
Sentinta civila nr. 1 din data de 11.04.2013 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
: Inmatriculare autovehicul second-hand. Cerere de inmatriculare depusa ulterior datei de 01.01.2013
Sentinta civila nr. 1 din data de 15.03.2013 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice
Admisibilitatea cererii de acordare a cheltuielilor de judecata pe cale principala cand nu a fost exercitat recursul impotriva hotararii de perimare a apelului, iar instanta de apel nu s-a pronuntat pe cererea de cheltuieli de judecata.
Decizie nr. 234 din data de 02.12.2013 | Domeniu: Chemare in judecata (actiuni, cereri)
Recurs . Obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata
Decizie nr. 440 din data de 30.03.2013 | Domeniu: Chemare in judecata (actiuni, cereri)
Recurs. Admisibilitatea cererii de intoarcere a executarii in cazul in care executarea a fost benevola.
Decizie nr. 750 din data de 02.12.2013 | Domeniu: Executarea silita
Recurs respins ca nefondat declarat impotriva hotararii prin care prima instanta a respins actiunea avand ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare in urma refuzului reclamantului de a plati expertiza topogr
Decizie nr. 675 din data de 15.04.2013 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
Casare trimitere cu rejudecare in vederea calificarii obiectului actiunii, precum si a temeiului juridic al acesteia, raportat la starea de fapt pe care reclamantii au inteles sa o invoce.
Decizie nr. 594 din data de 02.12.2013 | Domeniu: Contracte


TRAFIC DE PERSOANE ART. 12 ALIN. 1 SI 2 DIN LEGEA NR. 678/2001

Sentinta penala nr. 146 din data de 27.03.2013 | Domeniu: Individualizare; Infractiuni prevazute in legi si decrete; Libertatea persoanei (infractiuni privind
Schimbarea incadrarii juridice din infractiunea prev. de art. 20 rap. la art. 174 ,175 lit. i, art. 176 lit. b cod penal in infractiunile prev. de art. 20 rap. la art. 174 ,175, lit. i cod penal si infractiunea prev. de art. 180 alin. 2 cod penal
Sentinta penala nr. 523 din data de 22.11.2011 | Domeniu: Individualizare; Loviri si alte vatamari; Omor
MENTINERE MASURA ARESTARE PREVENTIVA ART. 300 ind. 1 CPP
Sentinta penala nr. - din data de 19.02.2013 | Domeniu: Arest preventiv; Luare de mita

Spete afisate: de la 81 la 100 din 535 pronuntate de Tribunalul Dolj
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]