Jurisprudenta Curtea de Apel Craiova


Spete afisate: de la 121 la 140 din 1108 pronuntate de Curtea de Apel Craiova


Registrul Comertului. Radiere introdusa dupa intrarea in vigoare a OUG nr. 80/2013, societate citata prin publicitate cu numire curator, avansarea remuneratiei curatorului trebuia pusa direct in sarcina statului.
Decizie nr. 117 din data de 11.03.2014 | Domeniu:
Procedura Insolventei Creanta rezultata din contractul cadru pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala SAPARD Romania, se inscrie in tabelul de creante pr
Decizie nr. 74 din data de 12.02.2014 | Domeniu:
Hotararea adunarii creditorilor de numire a unui lichidator, publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa si necontestata, simultana cu cererea lichidatorului de trecere la procedura falimentului, obliga pe judecatorul sindic sa tina seama de ace
Hotarare nr. 115 din data de 04.03.2014 | Domeniu:


Obiglare Comisei Centrala la emitere Titlu Despagubire. Dosar neaprobat in sensul art. 41 alin.1.3 din legea nr. 165/2013 . Legalitate .

Decizie nr. 723 din data de 27.06.2013 | Domeniu:
Exigibilitatea TVA aferent ,,avansurilor primite de un operator de la Unitatea Administartiv Teritoriala , in cadrul derularii unui contract de investitii si modernizari. Data intocmirii procesului verbal de receptie a lucrarii .
Decizie nr. 14029 din data de 16.10.2013 | Domeniu:
Obligare Comisie Nationala pentru Compensarea Imobilelor la emitere Titlu Despagubire. Dosar neaprobat in sensul art. 41 alin1,3 din legea nr. 165/2013. Inadmisibilitatea obligatiei .
Decizie nr. 11772 din data de 18.09.2013 | Domeniu:
Eroare privind valoarea estimata a contractului de achizitie publica. Temei al deciziei Autoritatii Contractante de anulare a procedurii potrivit art.209 alin.1 lit.c si d din OUG 34/2006.
Decizie nr. 3033 din data de 20.03.2013 | Domeniu:
Caracterul fictiv al tranzactiilor economice. Erori materiale in actele contabile emise de furnizor . Argument insuficient pentru a demonstra carcaterul fictiv al unei tranzactii cu consecinta anularii dreptului de deducere a TVA aferent.
Decizie nr. 2315 din data de 06.03.2013 | Domeniu:
Contracte
Decizie nr. 79 din data de 19.02.2014 | Domeniu: Contracte


Sanctiunea decaderii. Aplicabilitate

Decizie nr. 9545 din data de 26.11.2013 | Domeniu: Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)
Inexistenta obligatiei de garantie a vanzatorului in cazul evictiunii rezultand din fapta unui tert ,in situatia in care cauza evictiunii a fost cunoscuta de cumparator.
Decizie nr. 9546 din data de 26.11.2013 | Domeniu: Contracte
Concedierea salariatului in perioada efectuarii concediului de odihna . Nelegalitatea deciziei.
Decizie nr. 9285 din data de 05.11.2013 | Domeniu: Desfacerea contractului de munca
Termenul pentru formularea obiectiunilor la raportul de expertiza in conditiile in care lucrarea expertului nu a fost depusa la dosar conform art.209 al.1 Cod procedura civila.
Decizie nr. 9623 din data de 03.12.2013 | Domeniu: Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)
Dreptul la acordarea platilor compensatorii in conditiile reangajarii prin incheierea unui nou contract de munca ,ca urmare a preluarii salariatului de catre institutia care a preluat si patrimoniul societatii desfiintate
Decizie nr. 8763 din data de 08.10.2013 | Domeniu: Desfacerea contractului de munca
Masurile privind reducerile salariale dispuse potrivit legilor salarizarii personalului din sistemul bugetar nr. 118/2010, 284/2010 si 285/2010. Obligare angajator la acordarea diferentelor rezultate ca urmare a diminuarii cuantumului s
Decizie nr. 11621 din data de 28.11.2012 | Domeniu: Contracte de munca
Obligarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului emiterii ordinului de acordare a distinctiei "Gheorghe Lazar", clasa I pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar. Refuz justificat.
Sentinta civila nr. 997 din data de 29.10.2012 | Domeniu: Contracte de munca
Inadmisibilitatea contestatiei in anulare.Invocarea in mod formal a unui caz de contestatie in anulare care nu este aplicabil in cauza,avand in vedere natura cererii solutionata prin hotararea impotriva careia s-a formulat contestatie in anulare.
Decizie nr. 1383 din data de 19.06.2013 | Domeniu: Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)


Momentul inceperii executarii pedepsei in cazul arestarii condamnatului intr-o tara membra a Uniunii Europene in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile romane.

Decizie nr. 964 din data de 24.04.2013 | Domeniu: Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)
Dreptul la aparare,dreptul la un proces echitabil.
Decizie nr. 304 din data de 15.02.2013 | Domeniu: Probe, dovezi
Exceptie de nelegalitate acte administrative cu caracter normativ emise in completarea regimului juridic al indemnizarii functionarilor publici cu statut special Incalcarea regimului juridic de drept comun al orelor prestate peste programul norm
Decizie nr. 237 din data de 15.03.2012 | Domeniu: Acte ale autoritatilor publice

Spete afisate: de la 121 la 140 din 1108 pronuntate de Curtea de Apel Craiova
 [Inapoi]  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  [Inainte]   [Ultima pagina]