Jurisprudenta Tribunalul Buzau


Spete afisate: de la 141 la 160 din 539 pronuntate de Tribunalul Buzau


COMERCIAL : Cerere de emitere a unei ordonante care sa cuprinda somatia de plata privind pretul lucrarilor executate conform contractului incheiat. Incidenta dispozitiilor OUG nr. 119/2007
Sentinta comerciala nr. 4021 din data de 29.07.2011 | Domeniu: Cereri
COMERCIAL: Insolventa. Cerere de deschidere a procedurii simplificate a insolventei formulata de debitor. Incidenta art. 27 din Lg. nr. 85/2006
Sentinta comerciala nr. 4642 din data de 29.07.2011 | Domeniu: Cereri
COMERCIAL: Contestatie in anularea sentintei privind dizolvarea unei societati comerciale pentru nedepunerea la registrul comertului a informatiilor referitoare la actualizarea datelor privind sediul social
Sentinta comerciala nr. 4619 din data de 29.07.2011 | Domeniu: Contestatie in anulare


CONT. ADM. : Actiune in contencios administrativ formulata de prefectul judetului X in anularea hotararii consiliului judetean X privind referendumul referitor la desfiintarea judetului X

Sentinta comerciala nr. 4552 din data de 29.07.2011 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
COMERCIAL: Cerere de emitere a unei ordonante care sa cuprinda somatia de plata privind pretul lucrarilor de constructii executate conform procesului verbal de receptie la care achizitorul nu a formulat obiectiuni
Sentinta comerciala nr. 4177 din data de 29.07.2011 | Domeniu: Cereri
COMERCIAL: Insolventa. Contestatii la creante. Contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor prin care s-a votat planul de reorganizare. Cererea administratorului judiciar de confirmare a planului
Sentinta comerciala nr. 3831 din data de 29.07.2011 | Domeniu: Lichidare
COMERCIAL : Actiune in plata pretului datorat pentru lucrari de constructii executate sub antepriza. Inlaturarea expertizei de catre instanta fondului. Modificarea solutiei in recurs
Decizie nr. 1495 din data de 30.06.2011 | Domeniu: Chemare in judecata (actiuni, cereri)
COMERCIAL : Contestatie in anularea deciziei pronuntate in recurs, sub incidenta dispozitiilor art. 318 teza a I-a din Codul de procedura civila. Inadmisibilitate
Decizie nr. 3197 din data de 30.06.2011 | Domeniu: Contestatie in anulare
COMERCIAL : Cerere de asigurare de dovezi privind starea de germinatie a unor seminte cultivate (art. 235 C.p.c.). Eficienta data comunicarii Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor
Decizie nr. 1437 din data de 30.06.2011 | Domeniu: Cereri


COMERCIAL : Actiune in restituirea pretului bunului livrat, cu defectiuni. Incidenta clauzelor contractuale. Mentinerea solutiei instantei fondului

Decizie nr. 8805 din data de 31.05.2011 | Domeniu: Chemare in judecata (actiuni, cereri)
COMERCIAL : Actiune in pretentii. Exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantei, invocata din oficiu de catre instanta fondului
Decizie nr. 13596 din data de 31.05.2011 | Domeniu: Chemare in judecata (actiuni, cereri)
COMERCIAL : Actiune in plata pretului lucrarilor de constructii realizate in baza contractului incheiat. Neindeplinirea cerintei timbrajului fixat. Incidenta art. 20 din Lg. nr. 146/1997 si art. 9 din OG nr. 32/1995
Decizie nr. 2864 din data de 31.05.2011 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
COMERCIAL : Tardivitatea introducerii recursului. Cerere de repunere in termen. Incidenta dispozitiilor art. 301 raportat la art. 103 alin. 1 din Codul de procedura civila
Decizie nr. 7587 din data de 29.04.2011 | Domeniu: Cereri
COMERCIAL : Actiune in pretentii. Suspendarea judecarii cauzei in temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006. Mentinerea solutiei fondului
Decizie nr. 3096 din data de 29.04.2011 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
CONT. ADM. : Primirea la munca a unei persoane pentru care nu s-a incheiat contract individual de munca. Contraventie prevazuta la art. 276 alin. 1 lit. e) din Codul muncii. Individualizarea sanctiunii
Decizie nr. 2324 din data de 29.04.2011 | Domeniu: Contracte de munca
CONT. ADM. : Contraventie prevazuta la art. 3 lit. b) in referire la art. 20 alin. 2 lit. b) din HG nr. 996/2008. Nerespectarea obligatiei referitoare la raportarea informatiilor in sumal.Individualizarea sanctiunii
Decizie nr. 10249 din data de 29.04.2011 | Domeniu: Adoptii
CONT. ADM. : Neasigurarea de catre primarie a administrarii sau a serviciilor silvice pentru terenul padure detinut in proprietate. Contraventie prevazuta la art. 3 lit. a) din Legea nr. 171/2010. Individualizarea sanctiunii
Decizie nr. 4057 din data de 29.04.2011 | Domeniu: Cereri


COMERCIAL : Actiune in constatare. Nepunerea in discutia partilor a exceptiei de inadmisibilitate. Neintroducerea in proces a succesorului titularului decedat. Casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare

Decizie nr. 2586 din data de 29.04.2011 | Domeniu: Cereri
COMERCIAL : Actiune in plata pretului marfii livrate si a dobanzii legale. Respingerea cererii formulate de reclamanta in sensul obligarii in solidar a celor doua parate la plata sumelor solicitate
Decizie nr. 1986 din data de 29.04.2011 | Domeniu: Cereri
COMERCIAL : Actiune in plata facturilor restante la servicii prestate. Reevaluarea, in recurs, a probelor administrate la fond. Modificarea solutiei in sensul admiterii in tot a actiunii
Decizie nr. 7662 din data de 31.03.2011 | Domeniu: Cereri

Spete afisate: de la 141 la 160 din 539 pronuntate de Tribunalul Buzau
 [Inapoi]  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  [Inainte]   [Ultima pagina]