Jurisprudenta Tribunalul Olt


Spete afisate: de la 161 la 180 din 328 pronuntate de Tribunalul Olt


Despagubiri conform legii 290/2003. Penalitati. Sanctiuni
Sentinta civila nr. 92 din data de 02.03.2010 | Domeniu: Despagubiri, penalitati
Contestatie impotriva tabelului creantelor. Daune interese din contracte de leasing
Sentinta comerciala nr. 184 din data de 22.02.2010 | Domeniu: Faliment
Tva si taxe vamale din contracte de lohn. Deductibilitate
Sentinta civila nr. 56 din data de 10.02.2010 | Domeniu: Taxa pe valoare adaugata


Contestatie la executare. Calificare gresita a cererii de chemare in judecata. Ca plangere contraventionala

Decizie nr. 764 din data de 05.11.2009 | Domeniu: Contestatie la executare
Intreruperea executarii pedepsei inchisorii pentru imprejurari speciale ce determina ca executarea imediata a pedepsei sa aiba consecinte grave pentru familia condamnatului
Sentinta penala nr. 21 din data de 22.02.2010 | Domeniu: Infractiuni
Somatia de plata - Plati partiale succesive. Contestarea modului de calcul al penalitatilor de intarziere - Lipsa caracter cert -necesitatea administrarii unor probe complexe in vederea determinarii corecte a prejudiciului cauza, prin neachita...
Sentinta comerciala nr. 3787 din data de 03.02.2010 | Domeniu: Societati comerciale
Cerere de radiere a societatilor comerciale formulate in baza art. 260 din Legea nr. 31/1990 republicata. Admiterea cererii.
Sentinta comerciala nr. 148 din data de 09.02.2010 | Domeniu: Societati comerciale
Actiune in anulare
Sentinta comerciala nr. 107 din data de 01.02.2010 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
Actiune posesorie. Respingerea cererii fara a se analiza indeplinirea conditiilor actiunii posesorii prevazute de art. 674 Cod civil.
Decizie nr. 60 din data de 26.01.2010 | Domeniu: Posesie


Uzucapiune. Conditii. Analiza inscrisului sub semnatura privata prin prisma dispozitiilor Legii 18/1991 si a art. 1987 Cod civil privind caracteristicile justei cauze.

Decizie nr. 1417 din data de 26.11.2009 | Domeniu: Uzucapiune (Prescriptia achizitiva)
Interventia principala. Admisibilitate .Cererea tertului care urmareste realizarea sau conservarea unui drept al sau in spiritul dispozitiilor art.49 (2) c.p.c. poate imbraca forma actiunii promovate de vecin in cadrul procesului de anulare a prop...
Decizie nr. 68 din data de 01.02.2010 | Domeniu: Cereri
Restituirea dosarul de urmarire penala la procurer in vederea refacerii acestuia con form art. 300 alin. 2 C.p.p.
Sentinta penala nr. 10 din data de 25.01.2010 | Domeniu: Infractiuni
Elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 alin. 1 C.p.
Decizie nr. 4 din data de 14.01.2010 | Domeniu: Infractiuni
Perimarea executarii .Procesul verbal intocmit de executorul judecatoresc in conf. cu dispoz. art. 371 ind. 7 ( 1) c.p.c. si art. 372 c.p.c. constituie act de executare ce intra in calculul termenului de 6 luni impus de art. 389 (1) c.p.c.
Decizie nr. 1204 din data de 29.10.2009 | Domeniu: Contestatie la executare
Executarea contra mostenitorilor .Notificarea mostenitorilor majori in termen de 8 zile in mod colectiv la ultimul domiciliu al defunctului,pentru continuarea executarii. Intreruperea perimarii executarii prin introducerea de catre creditor a unei a...
Decizie nr. 1302 din data de 12.11.2009 | Domeniu: Contestatie la executare
Recunoasterea dreptului ce se prescrie se poate face inlauntrul termenului de prescriptie. Potrivit dispoz. art. 16 din Decretul 167/1958 prescriptia se intrerupe prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul ...
Decizie nr. 1217 din data de 29.10.2009 | Domeniu: Prescriptii
Invocarea in recurs a unor obiectiuni privind intocmirea unui raport de expertiza cu care nu a fost sesizata instanta de fond. Inadmisibilitate art. 316 cu raportare la dispoz. art.292 (1) si 294 c.p.c.
Decizie nr. 1225 din data de 29.10.2009 | Domeniu: Partaj


Autoritate de lucru judecat. Existenta triplei identitati trebuie analizata sub aspectul obiectului actiunii, a cauzei dar si a partilor. Lipsa unui mostenitor in procesul initial avand ca obiect anularea unei tranzactii in care acesta figureaza ca...

Decizie nr. 1228 din data de 29.10.2009 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
Eroare materiala. Rezolvare prin prisma procedurii impuse de art.281 (1) c.p.c.
Decizie nr. 1047 din data de 08.10.2009 | Domeniu: Cereri
Taxa de timbru . Nedepunerea chitantei justificative echivaleaza cu refuzul de a achita taxa de timbru conform L 146/1997 numai in cazul in care partea a cunoscut masura dispusa de instanta .Lipsa aparatorului ales la termenul la care s-...
Decizie nr. 734 din data de 28.05.2009 | Domeniu: Taxa de timbru

Spete afisate: de la 161 la 180 din 328 pronuntate de Tribunalul Olt
 [Inapoi]  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  [Inainte]