Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut

Jurisprudenta Tribunalul Buzau


Spete afisate: de la 161 la 180 din 539 pronuntate de Tribunalul Buzau


Decizie COMERCIAL : Cerere in anularea actelor de executare si repunerea partilor in situatia anterioara. Casarea solutiei si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru administrarea unei expertize contabile la nivelul ambelor societati
Decizie nr. 2872 din data de 31.03.2011 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
COMERCIAL : Cerere in anularea formelor de executare. Eroare materiala strecutata in titlul executoriu. Casarea solutiei si trimiterea cauzei aceleeasi instante pentru a se pronunta pe fond
Decizie nr. 9878 din data de 31.03.2011 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
Decizie COMERCIAL : Cerere de revizuire a unor hotarari judecatoresti. Exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Buzau. Declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Ploiesti
Decizie nr. 5605 din data de 31.03.2011 | Domeniu: Revizuire


COMERCIAL : Cerere in executarea contractului, formulata pe calea ordonantei presedintiale. Neintrunirea cumulativa a cerintelor prevazute la art. 581 Cod pr. civ. Modificarea solutiei in recurs

Decizie nr. 1777 din data de 31.03.2011 | Domeniu: Cereri
COMERCIAL : Actiune in restituirea marfii ori plata pretului datorat. Probatoriu incomplet. Casarea solutiei cu trimiterea cauzei spre rejudecare in vederea administrarii unei expertize contabile
Decizie nr. 1260 din data de 28.02.2011 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
COMERCIAL: Actiune in despagubire. Obligatii contractuale stabilite in sarcina achizitorului, a antreprenorului general si respectiv a subanteprenorului. Modificarea solutiei in recurs
Decizie nr. 1987 din data de 28.02.2011 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
COMERCIAL: Obligatia de a face.
Decizie nr. 2757 din data de 28.02.2011 | Domeniu: Cereri
COMERCIAL : Cerere formulata in sensul anularii dispozitiei de poprire infiintata pe contul comunei. Intocmirea actului cu respectarea prevederilor art. 452 si urm. Cod. pr. civ.. Exceptia de nulitate a recursului
Decizie nr. 5383 din data de 28.02.2011 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
COMERCIAL: Actiune in despagubiri si plata penalitati. Facturi emise legal si acceptate de beneficiar. Clauza contractuala pentru acordare de penalitati in caz de neplata a pretului marfii
Decizie nr. 5599 din data de 28.02.2011 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.


COMERCIAL: Cerere formulata de autoritatea fiscala in sensul mentinerii popririi infiintate. Incidenta dispoz. art. 149 si art. 150 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Decizie nr. 5384 din data de 28.02.2011 | Domeniu: Cereri
COMERCIAL : Trimiterea cauzei spe rejudecare in vederea administrarii unei expertize la nivelul unui institut acreditat RENAR, notificat de Comisia Europeana si autorizat de Inspectia de Stat in constructii
Decizie nr. 4692 din data de 28.02.2011 | Domeniu: Cereri
COMERCIAL: Prescriptia dreptului la actiunea in regres formulata pentru recuperarea despagubirilor achitate in baza asigurarii CASCO. Exercitarea rolului activ al instantei
Decizie nr. 2330 din data de 28.02.2011 | Domeniu: Cereri
CONT. ADM. : Cerere formulata in sensul obligarii primarului comunei la plata indemnizatiei de sedinta cuvenita la o perioada determinata, actualizata in raport cu indicele de inflatie si aplicarea unei amenzi
Decizie nr. 1960 din data de 28.02.2011 | Domeniu: Cereri
COMERCIAL : Actiune in pretentii formulata de reclamanta in calitate de operator al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare. Incidenta Legilor nr. 51/2006 si nr. 241/2006
Decizie nr. 494 din data de 28.02.2011 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
CONT. ADM.: Cerere in constatarea nulitatii absolute a hotararii consiliului local. Cerere de interventie accesorie formulata de Institutia Prefectului judetului Buzau. Admisibilitate
Sentinta comerciala nr. 1524/2010 din data de 11.02.2010 | Domeniu: Cereri
COMERCIAL : Insolventa. Antrenarea raspunderii administratorilor debitoarei in temeiul dispozitiilor art. 138 alin. 1 lit. a), c) si d) din Legea nr. 85/2006. Inchiderea procedurii insolventei
Sentinta comerciala nr. 1284/2010 din data de 11.02.2011 | Domeniu: Societati comerciale
COMERCIAL : Insolventa. Cerere formulata de creditor in sensul deschiderii procedurii simplificate a insolventei. Incidenta dispozitiilor art. 1 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 85/2006
Sentinta comerciala nr. 1212/2010 din data de 11.02.2011 | Domeniu: Societati comerciale


COMERCIAL : Cerere in despagubiri in executarea contractului de asigurare.Exceptia prescriptiei dreptului la actiune. Exceptia prematuritatii introducerii actiunii

Decizie nr. 29/2011 din data de 11.02.2011 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
COMERCIAL : Insolventa. Contract de leasing privind achizitionarea unui autoturism. Cerere formulata de finantator in sensul deschiderii procedurii generale a insolventei impotriva utilizatorului
Sentinta comerciala nr. 1384/2010 din data de 11.02.2011 | Domeniu: Societati comerciale
COMERCIAL : Insolventa. Cerere de deschidere a procedurii generale a insolventei impotriva debitorului, in vederea recuperarii unei creante fiscale constand in taxe, dobanzi si accesorii
Sentinta comerciala nr. 1383/2010 din data de 11.02.2011 | Domeniu: Societati comerciale

Spete afisate: de la 161 la 180 din 539 pronuntate de Tribunalul Buzau
 [Inapoi]  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  [Inainte]   [Ultima pagina]