InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Abatere disciplinara

(Sentinta civila nr. 463/LM/2008 din data de 30.12.2008 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

ABATERE DISCIPLINARA. DESFACEREA CONTRCTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA. TEMEINICIA DECIZIEI.
TRIBUNALUL HUNEDOARA. SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE. SENTINTA NR. 463/LM/2008
          Prin sentinta civila nr. 463/LM/2008, Tribunalul Hunedoara a respins contestatia formulata de contestatorul L.A, impotriva dispozitiei de sanctionare nr. 791/2008 emisa de conducerea intimatei D.G.A.S.P.C. -  HD
          In cuprinsul hotararii, prima instanta a retinut ca sub aspect formal, dispozitia de sanctionare cuprinde elementele obligatorii stabilite prin art. 268 al. 2 din Codul muncii, fiind prevazute faptele savarsite de reclamant, temeiurile juridice in baza carora s-a aplicat sanctiunea, cat si motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate in cauza neputand fi retinuta nulitatea dispozitiei, asa cum s-a invocat de reclamant.
Faptele pentru care a fost sanctionat reclamantul, reprezinta abateri disciplinare grave, fiind incalcate dispozitiile din Regulamentul Intern si raportat la obligatiile pe care acesta le avea potrivit fisei postului.
Astfel, nesupravegherea copiilor minori din cadrul  modului pe care reclamantul il conducea, constituie o abatere grava, fiind incalcate obligatiile de serviciu pe care le avea, iar aceste abateri disciplinare grave pot fi sanctionate direct cu desfacerea disciplinara a contractului de munca, sub acest aspect, fiind respectate prevederile art. 266 din Codul muncii.
In calitatea pe care reclamantul o avea - educator specializat - avea, conform cu fisa postului, obligatia principala de a supraveghea copiii minori aflati in  modulul pe care il conducea, obligatie care insa nu a  fost indeplinita de acesta, astfel ca lipsa de supraveghere a condus la faptele petrecute in data de 13.08.2007, respectiv consumul de alcool, cat si atitudinea agresiva a minorilor din aceeasi data.
                  Sentinta a devenit irevocabila ca urmare a respingerii recursului formulat de reclamant, prin decizia civila nr. 903/2008 a Curtii de Apel Alba Iulia.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010