Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Timisoara

Principiul unicitatii cotei de contributie a sotilor la dobandirea bunurilor comune. Exceptie. Autoritatea de lucru judecat in materie

(Decizie nr. 979 din data de 27.09.2011 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara)

Domeniu Situatii la divort | Dosare Curtea de Apel Timisoara | Jurisprudenta Curtea de Apel Timisoara

Principiul unicitatii cotei de contributie a sotilor la dobandirea bunurilor comune. Exceptie. Autoritatea de lucru judecat in materie

Codul familiei - art. 30

      Daca intre aceleasi parti, fosti soti, a mai existat un proces de partajare a bunurilor comune, proces in cadrul caruia niciuna dintre parti nu a cerut partajarea unui bun de valoare importanta, dobandit dupa separarea in fapt a sotilor, cu contributia exclusiva a unuia dintre ei, intr-un proces subsecvent pentru partajarea acestui din urma bun, nu poate fi invocata cu succes puterea de lucru judecat cu privire la cotele de contributie ale sotilor.

Curtea de Apel Timisoara, Sectia civila - complet specializat de familie si minori,
Decizia civila nr. 979 din 27 septembrie 2011, C.R.

      Prin sentinta civila nr. 8428/05.10.2010 pronuntata in dosarul nr. 6403/55/2010, Judecatoria Arad a admis actiunea civila formulata de reclamanta F.(fosta H.)V. in contradictoriu cu paratul H.M. pentru sistarea comunitatii de bunuri a fostilor soti si, in consecinta, a constatat ca partile au dobandit in timpul casatoriei, cu o cota de contributie egala, de 50% fiecare, cota de 2/3 din imobilul situat in municipiul Arad, [_], inscris in CF [_], compus din 3 camere, bucatarie, camara si anexe in suprafata de 86 mp., in valoare totala de 25.334 Euro; a sistat comunitatea de bunuri a fostilor soti prin atribuirea cotei de 2/3 din imobilul in discutie, in natura, catre parat; a obligat paratul la plata sumei de 12.666 Euro, sau echivalentul in lei la data platii efective, catre reclamanta, cu titlu de sulta, suma reprezentand cota de contributie de 50% a reclamantei la dobandirea bunului comun, precum si la plata sumei de 1.594,20 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
      Pentru a hotari astfel, Judecatoria a retinut ca, prin Sentinta civila nr. 4225/12.05.2009 pronuntata de Judecatoria Arad in dosarul nr. 1215/55/2008, ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia civila nr. 456/A din data de 10.11.2009 pronuntata de Tribunalul Arad in Dosar nr. 1215/55/2008, s-a dispus sistarea comunitatii de bunuri a fostilor soti.
      Cu privire la bunul ce face parte din masa partajabila si valoarea acestui bun, prima instanta a retinut ca reclamanta, in cuprinsul actiunii civile, a aratat ca, din masa partajabila face parte urmatorul bun: cota de 2/3 din imobilul situat in municipiul Arad, [_] compus din 3 camere, bucatarie, camara si anexe in suprafata de 86 mp, in valoare de 25.334 Euro, adica 104.883 lei.
      Paratul nu a contestat apartenenta la masa partajabila a bunului imobil si nici valoarea acestuia. A contestat insa cotele de participare ale partilor la dobandirea bunului comun.
      Prima instanta a constatat ca paratul a dobandit cota de 2/3 din imobilul susmentionat prin Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 6.506 din data de 27.12.2006 de BNP P.M.P. Prin acelasi contract, cota de 1/3 din imobil a fost dobandit de doamna M.A. Pretul imobilului a fost de 38.000 Euro. O parte din pret, respectiv 18.000 Euro, a fost achitat la data incheierii contractului de vanzare-cumparare. O alta parte din pret, in cuantum de 20.000 Euro, a fost achitat in prealabil catre vanzatoarea L.R. de catre doamnele M.A. si M.I., cu ocazia incheierii Promisiunii de vanzare-cumparare autentificata.
      Fata de dispozitiile art. 30 din Codul familiei, prima instanta, in baza art. 6733 C. proc. civ., a constatat ca, cota de 2/3 din imobilul situat in municipiul Arad, [_] compus din 3 camere, bucatarie, camara si anexe in suprafata de 86 mp., in valoare totala de 25.334 Euro, dobandit in timpul casatoriei partilor, are calitatea de bun comun al acestora.   
       Cu privire la cotele de participare ale partilor la dobandirea bunului comun, Judecatoria Arad a constatat ca, prin Sentinta civila nr. 4225/12.05.2009 pronuntata de Judecatoria Arad in dosarul nr. 1215/55/2008, ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia civila nr. 456/A/10.11.2009 pronuntata de Tribunalul Arad in dosarul nr. 1215/55/2008, s-a dispus sistarea comunitatii de bunuri a fostilor soti. Prin aceasta sentinta, instanta a stabilit deja cotele de contributie unice ale partilor la dobandirea bunurilor comune, respectiv 50% din partea reclamantei si 50% din partea paratului. Aceasta dispozitie a intrat in puterea de lucru judecat.
      Impotriva acestei hotarari, in termen legal, a declarat recurs, recalificat ulterior ca fiind apel, paratul H.M., solicitand modificarea in tot a sentintei atacate, in sensul respingerii actiunii reclamantei, ca nefondata.
      In motivare, apelantul a aratat faptul ca sentinta Judecatoriei Arad a fost data cu incalcarea flagranta a dispozitiilor art. 129 alin. (5) C. proc. civ. si ale art. 304 pct. 8 si 9 C. proc. civ.
      Astfel, prima instanta nu a stabilit adevarul pe baza faptelor si prin aplicarea corecta a legii, ba mai mult, a nesocotit toate probele administrate in cauza, inclusiv inscrisurile autentice, bazandu-se exclusiv pe anumite prezumtii pe care le-a tras din examinarea selectiva a probelor administrate.
      Prima instanta a retinut, cu totul eronat, ca paratul nu a contestat apartenenta cotei de 2/3 la masa partajabila, ignorand cele 3 inscrisuri autentice cu forta probanta prevazute de art. 1173 din Cod civil.
      Instanta de fond a stabilit cota de contributie de ? a reclamantei, absolut fara nicio legatura cu probele administrate in dosar, plecand de la aplicarea gresita a dispozitiilor privind autoritatea de lucru judecat. De altfel, din intreaga probatiune, pe care instanta de fond nu a examinat-o in mod riguros, avand la indemana autoritatea de lucru judecat, din dosarul nr. 4225/12.05.2009, rezulta ca reclamanta nu a avut absolut nicio contributie la dobandirea imobilului.
      Prin Decizia civila nr. 25/27.01.2011 pronuntata in dosarul cu acelasi numar, Tribunalul Arad a admis apelul declarat de paratul H.M. impotriva Sentintei civile nr. 8428/5.10.2010 pronuntata de Judecatoria Arad in contradictoriu cu reclamanta F.V.; a schimbat in parte hotararea atacata dupa cum urmeaza:  a constatat ca partile au dobandit in timpul casatoriei imobilul situat in Arad, [_], in cota de 100% paratul si 0%  reclamanta; a inlaturat obligatia paratului la plata catre reclamanta a sumei de 12.666 Euro sau echivalentul in lei la data platii efective, cu titlu de sulta catre reclamanta; a mentinut celelalte dispozitii ale hotararii atacate; a obligat reclamanta la plata catre parat a cheltuielilor de judecata in apel, constand in taxa de timbru, in suma de 1330,25 lei .
      Pentru a decide astfel, tribunalul a retinut ca bunul supus partajului, reprezentand cota de 2/3 parte din imobilul inscris in CF 309906 Arad, a fost dobandit de parat prin cumparare la data de 27 decembrie 2006, casatoria partilor fiind desfacuta la data de 2 aprilie 2007 prin Sentinta civila nr. 2815 pronuntata de Judecatoria Arad.
      La data perfectarii contractului, cu toate ca sotii erau doar separati in fapt, paratul a declarat ca este divortat.
      Prin sentinta civila nr. 4225/12 mai 2009 pronuntata de Judecatoria Arad s-a dispus impartirea bunurilor dobandite de parti sub durata casatoriei, retinandu-se ca au avut o contributie egala, de cate 50%, la dobandirea acestora.
      Pentru bunul supus impartelii in prezenta cauza nu se poate retine cota de contributie sus aratata, deoarece a fost cumparat de parat in perioada in care era separat in fapt de reclamanta, astfel incat nu poate fi inclus in universalitatea bunurilor dobandite efectiv in timpul casatoriei, cand fostii soti se gospodareau impreuna, instanta avand obligatia de a cuantifica diferit contributia fostilor soti la dobandirea bunurilor in timpul casatoriei atunci cand retine ca au fost achizitionate intr-o perioada de timp in care au intrerupt convietuirea.
      Impotriva acestei hotarari, au declarat recurs, in termenul prevazut de lege, atat reclamanta F.V., cat si paratul H.M., cereri inregistrate pe rolul Curtii de Apel Timisoara la 19.04.20100.
      Reclamanta F.V. a solicitat, prin recursul declarat, modificarea in tot a deciziei recurate, in sensul respingerii apelului paratului H.M. declarat impotriva sentintei primei instante, cu cheltuieli de judecata.
      In motivare, a aratat ca prima instanta a interpretat si a aplicat gresit dispozitiile legale incidente in materia impartirii bunurilor comune, atunci cand a stabilit contributia la dobandirea cotei de 2/3 din imobilul situat in Arad, [_], ca fiind de 100% in favoarea paratului si de 0% pentru reclamanta.
      A apreciat ca aceasta solutie este eronata, cu atat mai mult cu cat instanta de apel a retinut ca bunul supus partajului este bun comun, fiind dobandit in timpul casatoriei, iar din probele administrate in cauza nu s-a putut retine ca apartamentul in litigiu ar fi un bun propriu al paratului, nefacandu-se dovada ca s-ar incadra in vreunul din cazurile limitativ prevazute de art. 31 din Codul familiei.
      In doctrina si jurisprudenta s-a statuat ca masa bunurilor comune reprezinta o universalitate de bunuri supusa aceluiasi regim juridic, astfel ca nu se poate retine o "contributie diferita pe categorii de bunuri", cum gresit a procedat instanta de apel "ci se apreciaza contributia asupra intregii mase de bunuri".
      Examinand decizia recurata prin prisma motivelor invocate si in limitele trasate de art. 304 si 306 alin. (2) C. proc. civ., fata de actele dosarului si de prevederile art. 299 si urm. C. proc. civ., coroborate cu prevederile art. 30-31 din Codul familiei, Curtea a constatat urmatoarele:
      In ceea ce priveste recursul declarat de catre reclamanta F.V., este adevarat ca jurisprudenta si doctrina juridica sunt constante in a afirma ca universalitatea juridica a bunurilor comune implica si unicitatea cotei stabilite la imparteala pentru fiecare codevalmas, in functie de contributia reala la dobandirea bunurilor luate in ansamblu, si nu pluralitatea de cote, respectiv diferentierea cotelor in raport de categorii diverse de bunuri.
      Insa, in speta, acest principiu nu poate fi aplicat fara observarea particularitatilor cauzei.
      Astfel, partile au mai avut pe rolul instantelor judecatoresti o cerere de partajare a bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei lor, ce a facut obiectul dosarului nr. 1215/55/2008, finalizat irevocabil, dosar in care s-au retinut cote egale de contributie la dobandirea bunurilor comune.
      De observat ca, in acel dosar, niciunul dintre fostii soti nu a cerut includerea in masa bunurilor comune supuse partajului a apartamentului in litigiu, desi reclamanta avea cunostinta de existenta acestui bun, lucru ce rezulta din actele procesuale depuse in acel dosar si aflate la filele 38 si 27 din dosarul judecatoriei. Din cuprinsul acestor acte, rezulta ca, in acel dosar, ambele parti au facut vorbire de apartamentul din Arad, str. Transilvaniei nr. 16, reclamanta F.V. (parata in acel dosar) afirmand in intampinarea depusa ca "reclamantul [...] omite a preciza [_] ca din acesti bani, realizati in Germania in 2005-2006, si-a cumparat o casa in Arad, str. Transilvania nr. 16 [_]" (fila 38 verso).
      Rezulta, deci ca, la momentul judecarii acelui dosar, reclamanta F.V. cunostea faptul ca paratul dobandise acel imobil din banii obtinuti la munca in Germania, nesolicitand includerea bunului in masa partajabila, desi putea si trebuia sa faca acest lucru. Neprocedand de aceasta maniera si cerand in trepte partajarea bunurilor comune, reclamanta urmareste obtinerea unui beneficiu juridic, din propria culpa, lucru ce nu poate fi admis. Nu poate cere acum aplicarea principiului unicitatii cotei, in conditiile in care in dosarul anterior s-a stabilit cota de contributie prin raportare la bunurile deduse judecatii si la probatoriul  administrat  exclusiv cu privire la acestea in dosarul aratat.
      Daca apartamentul in discutie in prezenta cauza ar fi fost cerut in acel dosar, este probabil ca solutia sa fi fost diferita sub aspectul cotei efective de contributie la dobandirea bunurilor comune ale sotilor.
      Ca atare, reclamanta nu poate invoca, cu succes, puterea de lucru judecat a sentintei pronuntate in dosarul nr. 1215/55/2008, in privinta cotei de contributie, atata timp cat probatoriul avut in vedere in acea cauza nu viza si contributia efectiva a sotilor la dobandirea si a acestui imobil.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Situatii la divort

Desfacerea casatoriei. Incredintare minori. Contributie lunara de intretinere. - Decizie nr. 419 din data de 08.11.2010
divort cu copii - Sentinta civila nr. 6322 din data de 26.09.2011
Divort fara minori - Sentinta civila nr. 544/2014 din data de 02.07.2014
RAPORT DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT. RECUNOASTEREA HOTARARII STRAINE PRIVITOARE LA DIVORT. NOTIUNEA DE HOTARARE STRAINA - Sentinta civila nr. 316 din data de 22.01.2006
DIVORT. INCREDINTARE MINORI. INTERESUL SUPERIOR AL COPIILOR. CRITERII. NEVOIA DE A CRESTE IMPREUNA - Sentinta civila nr. 10115 din data de 05.11.2008
divort - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.05.2014
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 1879 din data de 25.10.2016
Desfacerea casatoriei, stabilirea domiciliului minorului - Sentinta civila nr. 1274 din data de 01.07.2015
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 1281 din data de 01.07.2015
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 900 din data de 13.05.2015
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2795 din data de 15.10.2012
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2387 din data de 13.09.2012
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.07.2010
Desfacere casatorie, incredintare minori, stabilire pensie intretinere, revenire la numele anterior casatoriei - Sentinta civila nr. 1 din data de 22.10.2008
Actiune de divort, stabilirea exercitarii autoritatii parintesti in mod rxclusiv de catre unui dintre parinti - Sentinta civila nr. 3249 din data de 19.12.2011
Divort - Sentinta civila nr. 263 din data de 15.02.2010
Divort - Sentinta civila nr. 310 din data de 25.04.2013
divor? cu minori - Sentinta civila nr. 1542/2015 din data de 08.10.2015
partaj bunuri comune pe calea actiunii oblice - Sentinta civila nr. 0 din data de 27.03.2014
stabilire domiciliu minor - Sentinta civila nr. 366 din data de 18.06.2014