Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Timisoara

Notificare formulata in baza Legii nr. 10/2001. Imobil ce face obiect al legilor fondului funciar. Consecinte

(Decizie nr. 2224 din data de 31.10.2012 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Curtea de Apel Timisoara | Jurisprudenta Curtea de Apel Timisoara

In situatia in care situatia imobilului obiect al notificarii este reglementata de legile fondului funciar, notificarea va fi inaintata comisiilor constituite in temeiul acestor legi.

Prin sentinta civila nr.1101/12.04.2012 pronuntata de Tribunalul Timis in dosarul nr.6731/30/2010 a fost respinsa contestatia formulata de reclamanta I.L. in contradictoriu cu paratul Primarul Municipiului Timisoara.
Pentru a dispune astfel, instanta a avut in vedere ca reclamanta a formulat contestatie impotriva dispozitiei nr. 1299 emisa de paratul Primarul Municipiului Timisoara solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea dispozitiei antementionate prin care s-a respins notificarea nr. 658 pentru imobilul situat in Timisoara, [_], inscris in CF nr.18[_] si, pe cale de consecinta, sa se dispuna restituirea in natura a imobilului antementionat, iar, in subsidiar, in conditiile in care restituirea in natura nu este posibila, sa se dispuna acordarea de despagubiri in echivalent.
In motivare, reclamanta a aratat ca imobilul in litigiu a fost pana in anul 1948 proprietatea bunicului sau.
In drept, cererea a fost intemeiata pe Legea nr.10/2001, precum si pe normele metodologice de aplicare ale acesteia.
In cauza s-a efectuat expertiza tehnica judiciara pentru stabilirea situatiei actuale a imobilului.
Analizand mijloacele de proba administrate in cauza, instanta a retinut ca obiectul prezentei actiuni il reprezinta contestatia impotriva dispozitiei nr. 1299 emisa de paratul Primarul Municipiului Timisoara in baza Legii nr.10/2001.
Prin notificarea nr.658, antecesoarea reclamantei - in calitate de mostenitoare legala a proprietarului imobilului a solicitat in temeiul Legii nr. 10/2001 restituirea in natura a acestuia.
Din analiza extrasului CF nr. 18[_] rezulta ca terenul in litigiu este evidentiat drept arator in canal, fiind expropriat in baza adresei ocolului Agricol Agricol Central Timisoara nr. 518/1945 si a procesului verbal de expropriere.
La pozitia B 3 din aceasta carte funciara se mentioneaza ca: "la data de 08.12.1994 a intrat cu nr. 29101 cf.  In baza cererii inregistrate cu numarul de mai sus si a actelor anexa, imobilele de sub A I 1-7 au fost _ transcrise prin unificare in CF nou infiintat cu nr. 32[_] ca proprietatea lui R.R. cu titlu de reconstituire de drept de proprietate in conditiile prevazute de Legea nr.18/1991".
Toate aceste mentiuni demonstreaza ca terenul solicitat prin notificare este arabil si face obiectul de reglementare al legilor fondului funciar.
Conform dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 republicata privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989: "Nu intra sub incidenta prezentei legi terenurile situate in extravilanul localitatilor la data preluarii abuzive sau la data notificarii, precum si cele al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare".
Instanta a retinut ca dispozitia atacata este legala si temeinica, astfel ca in mod corect a fost respinsa notificarea formulata, dar cu motivatia substituita, in sensul ca imobilul revendicat are destinatie agricola, fiind exceptat de la obiectul de reglementare al Legii nr.10/2001.
Impotriva sentintei a declarat recurs in termen reclamanta, care a criticat-o pentru nelegalitate, solicitand, in principal, casarea hotararii cu trimitere la prima instanta sau, in subsidiar, modificarea ei in sensul admiterii actiunii astfel cum a fost precizata.
In motivare a invocat ca in mod gresit a retinut prima instanta incidenta dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, cata vreme imobilul este situat in intravilanul localitatii si pe teren sunt amplasate constructii, conform expertizei intocmite in cauza.
A reiterat situatia de fapt expusa in prima instanta referitoare la preluarea imobilului de la bunicul sau, la caracterul abuziv al preluarii, la notificarea formulata in baza Legii nr. 10/2001 de mostenitoarea acestuia - mama reclamantei, la calitatea sa de mostenitor al mamei sale, la demersurile efectuate pentru restituirea imobilului.
A facut referire la dispozitiile art. 2 lit. f), art. 11 si urmatoarele din Legea nr. 10/2001, art. 1 din H.G. nr. 250/2007.
A invocat ca, intrucat s-a retinut ca imobilul face obiect de reglementare a legilor fondului funciar se impunea trimiterea dosarului la organul competent sa solutioneze notificarea avand acest obiect dispozitiile art. 8 din Legea nr.10/2001, art. V din Titlul I al Legii nr. 247/2005 fiind incidente.
Examinand sentinta prin prisma criticilor formulate si in baza art. 3041, 306 alin. (2) C. pr. civ., fata de dispozitiile art. 299 si urmatoarele C. pr. civ., instanta a retinut ca, potrivit dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, nu intra sub incidenta legii terenurile situate in extravilanul localitatilor la data preluarii abuzive sau la data notificarii, precum si cele al caror regim juridic este reglementat prin Legea nr. 18/1991 si prin Legea nr. 1/2000.
Cum in mod corect a retinut prima instanta, conform inscrierilor de carte funciara imobilul ce face obiect al dispozitiei contestate are destinatia de "Arator la canal", iar parcelele evidentiate in CF nr. 18[_] au fost abnotate din aceasta carte funciara si transcrise in cartea funciara nou infiintata F. ca proprietatea lui R.R., cu titlu de drept reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile prevazute de Legea nr.18/1991.
Este evident astfel ca, inca la data aparitiei Legii nr. 10/2001, terenul in litigiu a fost inclus in sfera bunurilor ce constituie obiect de reglementare a legilor fondului funciar, regimul sau juridic fiind supus dispozitiilor acestor legi.
Pe de alta parte, conform dispozitiilor art. 8.2 din H.G. nr. 250/2007, in cazul in care s-au depus notificari cu privire la imobilele mai sus-mentionate, acestea urmeaza a fi inaintate, in temeiul art. V alin. (2) din Titlul I din Legea nr. 247/2005, comisiilor locale de fond funciar constituite potrivit Legii nr. 18/1991 si, respectiv, Legii nr. 1/2000.
In consecinta, in mod nelegal a procedat entitatea investita cu solutionarea notificarii formulata in baza Legii nr. 10/2001 la examinarea si respingerea notificarii vizand imobilul in litigiu - al carui regim juridic a fost in mod legal retinut in prima instanta ca fiind cel reglementat de legile fondului funciar, aceasta fiind tinuta sa trimita notificarea (si dosarul administrativ formulat in baza acesteia) la organul competent in a o solutiona, respectiv la Comisia locala de fond funciar a Municipiului Timisoara, aceasta avand aptitudinea legala de a se pronunta asupra caracterului preluarii imobilului si a calitatii de persoana indreptatita a reclamantei.
Pentru aceste considerente, in baza dispozitiilor art. 312 alin. (1), (2), (3) C. pr. civ. raportat la art. 304 pct. 9 C. pr. civ., instanta a admis recursul declarat de reclamanta, a modificat sentinta recurata, a anulat Dispozitia nr. 1299/06.07.2010 emisa de Primarul Municipiului Timisoara in baza Legii nr. 10/2001 si a dispus trimiterea notificarii nr. 658/14.11.2001 formulata de petenta si dosarul administrativ vizand notificarea la Comisia Locala de Fond Funciar Timisoara spre competenta solutionare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010