InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

BILET LA ORDIN.NOVATIE

(Sentinta comerciala nr. 118 din data de 26.02.2007 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Contracte economice | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

TRIBUNALUL DOLJ SECTIA COMERCIALA         BILET LA ORDIN. NOVATIE
        
        Biletul la ordin este un titlu de credit formal si complet care incorporeaza o obligatie abstracta, autonoma, neconditionata de plata a unei sume de bani.
        Potrivit art. 1130 Cod Civil, novatiunea nu se prezuma, iar vointa de a o  face trebuie sa rezulte evident din act.
        Sentinta nr. 118 din 26 februarie 2007
        
      La 14 noiembrie 2006 creditoarea SC B.E. SRL  a solicitat sa fie deschisa procedura insolventei impotriva debitoarei SC O.A. SRL .
               In motivarea cererii ,creditoarea a aratat ca are o creanta de 101.224 RON pe care debitoarea sa nu a onorat-o. Aceasta a precizat ca la 19 06 2006 SC O.A. SRL, a emis in favoarea ei un bilet la ordin pentru suma de 101.574 RON si care reprezinta pretul marfurilor livrate unei terte societati, SC M. SRL, pe care aceasta a consimtit sa le achite. La scadenta -30 07 2006- suma inscrisa in biletul la ordin mai sus mentionat nu a fost onorata decat partial (350 RON)  din lipsa de disponibil in cont.
               La dosar creditoarea a depus: copia Biletului la Ordin, emis de debitoare la data de 19 06 2006, copia dovezii privind refuzul de plata, copia actului intitulat Proces Verbal de receptie, din 26 04 2006, copia contractelor nr. 6 si 7 din 27 02 2006, taxa de timbru, timbru judiciar, delegatie de avocat.
               La 5.12.2006 debitoarea a depus contestatie la cererea creditoarei pe care a precizat-o la 26 02 2007. Aceasta a aratat ca obligatia asumata de ea fata de creditoare a fost novata fiind schimbat debitorul cu SC T. SRL, astfel cum rezulta din facturile emise de creditoare nr. 4943903/ 4 05 2006 si nr. 4043934/ 5 06 2006 si care au fost depuse la dosar.
              Analizand actele si lucrarile cauzei, instanta retine ca obligatia debitoarei fata de creditoare este constatata prin biletul la ordin pe care aceasta l-a emis la 19 06 2006 si din care a platit la 4 08 2006 suma de 350 RON.
              Biletul la ordin este un titlu de credit formal si complet care incorporeaza o obligatie abstracta, autonoma, neconditionata de plata a unei sume de bani. In speta, nu s-a probat existenta unei conventii potrivit caruia un tert s-ar fi angajat fata de creditoarea SC B.E. SRL sa plateasca suma mentionata in biletul la ordin( art.1131 C.civ.). Intrucat potrivit art.1130 C.civ. "novatiunea nu se prezuma" iar "vointa de a o face trebuie sa rezulte evident din act", instanta constata ca SC O.A. SRL este pe mai departe debitoare a SC B.E. SRL potrivit biletului la ordin pe care l-a emis. Este adevarat ca aceasta din urma a emis facturile nr.4943903/4 05 2006 si 4943934/5 06 2006, insa ele nu sunt acceptate la plata de catre destinatarul SC T. SRL,asa incat nu fac proba impotriva sa (art.46 C.com.).                
                  In consecinta, in speta nu numai ca nu s-a dovedit novatia subiectiva prin schimbarea debitoarei SC O.A. SRL  cu SC T. SRL, dar nu a fost probata in nici un fel existenta vreunei obligatii de plata a acesteia catre SC B.E. SRL.
                 Avand in vedere cele aratate mai sus,instanta retine ca obligatia neconditionata de plata a sumei de bani mentionata in biletul la ordin subzista, fapt confirmat si de imprejurarea ca la 4 08 2006 debitoarea SC O.A. SRL a platit o parte din suma datorata (350 RON). Data platii este ulterioara datelor de 4 05.2006 si 5.06 2006 cand au fost emise facturile mai sus evocate, asa ca este evident ca in speta nu a avut loc nici o novatie prin schimbarea debitoarei SC O.A. SRL cu SC T.  SRL.
                 In concluzie, constatand ca datoria debitoarei depaseste valoarea -prag prevazuta de art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006, iar insolventa sa este vadita in sensul art.3 pct. l lit. a din aceeasi lege, instanta, in temeiul 33(4), va admite cererea creditoarei, va respinge contestatia debitoarei si va dispune deschiderea procedurii insolventei impotriva acesteia.
                   

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte economice

Debite - Hotarare nr. 53 din data de 03.10.2017
emitere ordonan?a de plata - Sentinta civila nr. 1344 din data de 03.04.2014
contravaloare presta?ii - Sentinta civila nr. 1369 din data de 03.04.2014
Contracte economice - Sentinta comerciala nr. 1132/C din data de 16.06.2010
Somatie de plata - Sentinta civila nr. 188 din data de 19.01.2011
Pretentii - Sentinta civila nr. 143 din data de 19.11.2011
Perfectare act - Sentinta civila nr. 1222 din data de 24.11.2010
Somatie de plata - Sentinta civila nr. 521 din data de 09.06.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 994 din data de 27.10.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 641 din data de 01.09.2010
somatie de plata - Sentinta civila nr. 454 din data de 14.10.2009
Regimul nulitatilor in materie societara. Aplicarea Directivei nr.68/151/CEE Sectiunea a III-a. - Decizie nr. 202/Ap din data de 13.11.2007
Societati comerciale. Anularea hotarare A.G.A. Convocare. Lipsa mentiunii alegerii unui secretariat - Decizie nr. 87/R din data de 16.06.2006
Contracte de munca - Decizie nr. 339/R din data de 27.04.2012
Refuz calitativ. Indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale. Raport de cauzalitatea intre neindeplinirea corespunzatoare a calitatii de control a productiei si prejudiciul suferit prin suportarea contravalorii lucrarilor de remediere. - Decizie nr. 244/A din data de 01.10.2004
Act administrativ asimilat. Drept vatamat. Actiune in instanta. Motive de recurs. - Decizie nr. 989 din data de 05.11.2009
EMITEREA CECULUI. GIR IN ALB. EROAREA OBSTACOL. CAPACITATE PROCESUALA. - Decizie nr. 122 din data de 22.01.2006
Contracte economice - Sentinta civila nr. 3036 din data de 05.05.2008
pretentii comerciale - Sentinta civila nr. 4255 din data de 31.03.2011
Nulitate contract; lipsa consimtamantului - Sentinta comerciala nr. 1360 din data de 08.02.2011