InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI-DATA A INCETARII CURGERII ACCESORIILOR.

(Sentinta comerciala nr. 164 din data de 22.03.2007 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Faliment | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

         DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI - DATA A INCETARII CURGERII ACCESORIILOR.
         
         Fata de caracterul egalitar al procedurii falimentului inscris in dispozitiile art. 3 pct. 23, dar si fata de dispozitiile art. 66 din Legea nr. 85/20006, conform carora creantele contestate prin titluri executorii nu sunt supuse verificarii de catre administratorul judiciar, art. 41 alin. 1 trebuie interpretat in sensul ca legiuitorul a urmarit stoparea accesoriilor la momentul deschiderii procedurii, nu anterior acestui moment.
         Sentinta nr. 164 din 22 martie 2007
        
        
         Constata ca la data de 16.11.2006 s-a deschis procedura insolventei impotriva debitoarei SC R.G. SRL, iar la data de 15.02.2007 s-a trecut la faliment.
          La data de 5.02.2007, creditoarea AFP Craiova a formulat contestatie la tabelul preliminar inregistrat la aceeasi data. A aratat ca a depus in termenul legal declaratie de creanta pentru suma de 2481303 lei, calculata pana la data de 9.01.2007, iar inlaturarea sumei de 1.412.279 lei de catre lichidatorul judiciar nu este justificata in totalitate, in raport de disp. art.41 pct.1 din Lg. nr.85/2006.
          Contestatia a fost precizata la acest termen de judecata, aratandu-se ca debitoarea are obligatia legala de a achita dobanzile si penalitatile aferente debitului, calculate pana la data deschiderii procedurii, in conformitate cu disp. art.115, art.21 lit b) si 22 lit . d) din OG nr.92/2003, interpretarea data de catre lichidatorul judiciar disp. art.41 din legea nr.85 fiind eronata. A aratat ca suma de 2.481.303 lei cu care s-a inscris la masa credala reprezinta debitul, dobanzile si penalitatile aferente, calculate pana la 16.11.2006.
         Judecatorul-sindic retine ca la data de 16.11.2006, prin sentinta nr.685/16.11.2006 s-a dispus deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei SC R.G. SRL Craiova, fiind admisa cererea creditoarei AFP Craiova, care a invocat o creanta in cuantum de 14.843.135.469 rol. Existenta acestei creante si indeplinirea conditiilor cerute de lege (art.3 pct.6 si 12 din legea nr.85) au fost examinate de instanta la acel moment, constatandu-se ca AFP Craiova detine o creanta certa, lichida si exigibila, in cuantumul invocat, dovedita cu titlurile executorii depuse la dosar.
         La data de 16.01.2007, in termenul legal, AFP a depus declaratie de creanta pentru suma de 2481303 lei, compusa din debitul de 1.412.279 lei, dobanzi de 905.768 lei si penalitati de 163.256 lei, calculate pana la 9.01.2007. La acest termen s-a precizat ca din eroare a fost mentionata data de 9.01.2007, in realitate accesoriile fiind calculate pana la data deschiderii procedurii.
         In tabelul preliminar creditoarea a fost inscrisa numai cu suma de 1.412.279 lei, invocandu-se disp.art 41 din legea insolventei, suma reprezentand exclusiv debitul.
         Instanta apreciaza ca este intemeiata contestatia formulata de AFP Craiova.
         In primul rand, la data deschiderii procedurii, s-a stabilit in mod definitiv existenta creantei de 1484313,55 lei, situatie in care lichidatorul judiciar nu putea sa o inscrie pe creditoare in tabel cu o suma mai mica.
         In al doilea rand, este adevarat ca potrivit art.41 alin. 1 din Legea nr.85/2006, nici o dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii, insa acest articol trebuie interpretat sistematic, in functie de celelalte prevederi ale legii si ale art.41. alin. 1 al acestui articol reprezinta norma generala referitoare la calcularea penalitatilor, iar alin. urmatoare reprezinta dispozitii derogatorii, aplicabile in situatiile strict enumerate.
         Se constata ca, in conformitate cu disp. art.41 alin.2, creantele garantate vor fi inscrise in tabel la valoarea garantiei, dar nu mai mult decat valoarea totala a creantei garantate. De asemenea, se vor calcula accesoriile pana la data vanzarii bunului ce a constituit obiectul garantiei, daca pretul obtinut este mai mare decat valoarea garantiei. Or, de regula, garantia este afectata atat debitului, cat si dobanzilor. Pentru creantele nascute ulterior datei deschiderii, accesoriile se achita in conformitate cu prevederile planului de reorganizare, in ipoteza in care acesta este confirmat (alin.3).
         Instanta apreciaza ca fata de caracterul egalitar al procedurii falimentului, inscris in dispozitiile art.3 pct.23, dar si fata de disp. art.66 din legea nr.85, conform carora creantele constatate prin titluri executorii nu sunt supuse verificarii de catre administratorul judiciar, art. 41 alin.1 trebuie interpretat in sensul ca legiuitorul a urmarit stoparea accesoriilor la momentul deschiderii procedurii, nu anterior acestui moment. Titlul executoriu poate cuprinde debitul si dobanzile sau penalitatile datorate si nu ar fi echitabil ca un creditor sa recupereze in cadrul procedurii si accesoriile, conform titlului ce-l detine, iar un altul sa nu poata recupera decat debitul fara accesorii, pe considerentul ca nu detine un titlu.
         Suma datorata, potrivit art.65, se refera la debit si accesorii. In acest sens, art. 371 ind.1 C.pr.civ. dispune ca executarea silita are loc pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlu, achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume, acordate potrivit legii, cuantumul acestora putand fi stabilit chiar de catre executorul judecatoresc.
         Procedura falimentului reprezinta o forma de executare silita, care are ca scop acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa, iar in conformitate cu disp. 36 din lege actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor impotriva debitorului se stopeaza, termenele de prescriptie fiind suspendate.
         Creditorii, inclusiv cei ce au demarat procedura de drept comun de executare silita se pot inscrie la masa credala, putand exista situatii in care unii dintre acestia sa fi recuperat sume de bani in procedura comuna. In conformitate cu disp. art.1111 C.civ., plata partiala se imputa mai intai asupra dobanzii, in afara de situatia in care creditorul consimte altfel. S-ar ivi din nou situatia in care un creditor sa fi recuperat dobanzile anterior deschiderii procedurii impotriva debitorului, iar in faliment sa obtina acoperirea debitului neachitat, iar alti sa nu obtina decat debitul, evident, cand exista suficiente bunuri si creante de recuperat. O astfel de disproportie este incompatibila cu tratamentul egal de care trebuie sa beneficieze toti creditorii.
         Pentru aceste considerente, instanta apreciaza ca legea stabileste ca data a incetarii curgerii accesoriilor data deschiderii procedurii, pana la acest moment adaugarea acestora fiind permisa.
         In consecinta, va fi admisa contestatia formulata de creditoarea AFP Craiova, care va fi inscrisa in tabelul cuprinzand obligatiile debitoarei cu suma de 2481303 lei, conform art.123 pct.4 din lege.
         Se va acorda termen pentru a fi identificate eventuale creante ale debitoarei si pentru inregistrarea tabelului definitiv.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006