InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

ACT JURIDIC.OBIECT-CONDITIE ESENTIALA PENTRU VALIDITATEA CONVENTIEI.

(Sentinta comerciala nr. 875 din data de 28.03.2007 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Contracte economice | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

         ACT JURIDIC.OBIECT - CONDITIE ESENTIALA PENTRU VALIDITATEA CONVENTIEI.
         
         Obiectul conventiilor este acela la care partile sau numai una din parti se obliga, respectiv actiunea ori inactiunea la care partile sunt indreptatite sau de care sunt tinute.
         Obiectul reprezinta una dintre conditiile esentiale cerute de art. 948 Cod Civil pentru validitatea conventiilor. Acesta trebuie sa existe, sa fie in circuitul civil, sa fie determinat ori determinabil, sa fie posibil, licit si moral (art. 5, art. 948, art. 963-965 Cod Civil).
         Sentinta comerciala nr. 875 din 28 martie 2007
         
         
         Prin cererea adresata acestei instante la data de 27.04.2006 reclamantii A.R. si A.J.R. a chemat in judecata pe paratul R.R.V. si SC J.C. SRL pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate rezolutionat antecontractul de vanzare-cumparare (promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare) din 12.10.2005, modificat prin procesul-verbal din 01.12.2005, in baza pactului comisoriu de gradul IV, din culpa paratului.
          In motivarea cererii a aratat ca la data de 12.10.2005 intre SC J.C. SRL, reclamanti si parat s-a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare avand ca imobilul situat in Craiova,  pentru pretul de 648000 lei, din care s-a achitat un avans de 360000 lei. Ulterior, constatand ca au fost in eroare cu privire la actul pe care doreau sa-l incheie (imobilul fiind dobandit in baza legii nr.550/2002), partile au convenit ca reclamantii sa cesioneze paratului sau unei persoane indicate de acesta partile sociale detinute la SC J.C. SRL, incheindu-se actul aditional intitulat "proces verbal de predare primire", prin novatia prin schimbare de obiect si debitor inlocuindu-se obligatia societatii de a vinde imobilul cu obligatia asociatilor de a cesiona partile sociale.
         A precizat ca partile au stabilit efectuarea unei divizari a societatii si infiintarea alteia, care sa preia pasivul SC J.C. SRL, prin incheierea nr.9354/23.12.2005 ORC de pe langa Tribunalul Dolj dispunand publicarea actului aditional nr.243/13.12.2005. Partile au constat ca divizarea nu se putea realiza pana la termenul stabilit, 01.02.2006, reclamantii comunicandu-i paratului ca cesiunea nu poate avea loc decat intre 5.03.2006-09.03.2006.; paratul insa nu a inteles sa isi indeplineasca obligatia asumata pana la 1.02.2006, dar nici ulterior, pana la 9.03.2006.
         Reclamantii au apreciat astfel ca a intervenit pactul comisoriu de gradul IV, partile stabilind ca daca pana la 1.02.2006 promitentul cumparator nu achita diferenta de pret antecontractul este reziliat. Au invocat reaua-credinta a paratului, care la 27.01.2006 i-a notificat cu privire la posibilitatea de a-si indeplini obligatia, la acel moment dispunand de suma de 288000 lei si au specificat ca la 22.03.2006 refuzul acestuia de a achita pretul a fost clar.
         Au mai aratat ca au fost de buna-credinta, culpa neincheierii actului apartinand in exclusivitate paratului.
         Au anexat acte in sustinerea cererii si au solicitat incuviintarea probei cu martori si interogatoriu paratului.
         La data de 24.05.2006 paratul R.R.V. a formulat intampinare si cerere reconventionala.
          A invocat lipsa calitatii procesuale active a reclamantilor, antecontractul fiind incheiat intre SC J.C. SRL si parat, iar actiunea fiind promovata de reclamanti in nume propriu, ca persoane fizice.
         De asemenea, a invocat exceptia neexecutarii contractului in raport cu dispozitiile art. 1020-1021 si 969 Cod civil, obligatia asumata prin antecontract,de incheiere a contractului de vanzare-cumparare in forma autentica nefiind indeplinita.
         Pe fondul cauzei a aratat ca procesul verbal din 1.12.2005 nu reprezinta un act aditional la antecontractul de vanzare-cumparare, ci doar un inscris care atesta transmiterea in fapt a spatiului catre promitentul cumparator.
         Paratul a precizat ca nu a existat o novatie deoarece nu si-a dat consimtamantul la modificarea obiectului conventiei, iar antecontractul este nul absolut pentru motivele prevazute de art.948 pct.3 si 4, art.5 si art.1203 Cod civil, o obligatie lovita de nulitate absoluta neputand face obiectul unei novatii.
         A aratat ca termenul prevazut pentru executarea conventiei nu a fost modificat la data de 01.12.2005 deoarece paratul nu si-a dat acordul, iar promitenta vanzatoare nu si-a indeplinit obligatia la termenul stabilit, 01.02.2006, desi paratul si-a manifestat disponibilitatea achitarii diferentei de pret. A mentionat ca partile nu au renuntat la simultaneitatea executarii obligatiilor, iar pactul comisoriu nu poate fi invocat decat de cel ce si-a executat obligatia sau de cel ce se declara gata sa-si execute obligatia.
         Reconventional a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a antecontractului de vanzare-cumparare inregistrat sub nr. 222/12.10.2005 la Cabinet Av. M.M. si a inscrisului intitulat de parti proces verbal din data de 01.12.2005; sa se dispuna repunerea partilor in situatia anterioara, cu obligarea SC J.C. SRL, in solidar cu reclamantii A.R. si A.D.D. la restituirea sumei de 360000 ron achitata cu titlu de avans si la plata cheltuielilor de judecata. In teza subsidiara, a solicitat sa se dispuna rezolutiunea antecontractului, obligarea in solidar a SC J.C. SRL cu reclamantii A.R. si A.D.D. la plata sumei de 720000 ron, cu titlu de daune.
         A aratat ca promitenta vanzatoare SC J.C. SRL s-a obligat sa-i vanda imobilul pe care il dobandise in temeiul legii nr.550/2002, conform procesului verbal de negociere din data de 28.09.2005. Promitentul cumparator s-a obligat la plata pretului de 648000 lei, inclusiv TVA, din care 360000 lei au fost achitati cu titlu de avans la data de 12.10.2005, diferenta de 288000 lei urmand a fi achitata pana la 01.02.2006, cand trebuia sa fie transmis dreptul de proprietate.
         A precizat ca imobilul a fost predat ulterior, incheindu-se in acest sens procesul verbal de predare primire din data de 1.12.2005, iar la data de 19.12.2005 s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare aut. sub nr. 3032/19.12.2005 intre C.L.C. si SC J.C. SRL. La data de 26.01.2006 a somat promitenta vanzatoare sa se prezinte la notariat in vederea incheierii actului de vanzare - cumparare in forma autentica, iar aceasta a comunicat ca transferul dreptului de proprietate nu se poate face printr-un contract de vanzare - cumparare, ci printr-o cesiune a partilor sociale, ulterior datei de 5.03.2006. La data de 23.03.2006, prin notificarea nr.11/ N/ 26. 01.2006, promitenta vanzatoare i-a comunicat rezolutiunea antecontractului pe motivul neachitarii pretului convenit.
         Paratul a aratat ca antecontractul este nul absolut, obiectul actului juridic civil neindeplinind conditiile de valabilitate prev. de art.948 pct.3 si art. 1310 Cod civil. A aratat ca obiectul este ilicit, imobilul fiind afectat de inalienabilitate temporara legala, fiind scos din circuitul civil potrivit art.28 din legea nr. 550/2002.
         Alte motive de nulitate invocate au fost: fraudarea legii, precizandu-se ca au fost folosite dispozitiile art.1294 si 969 Cod civil in scopul incalcarii dispozitiilor imperative ale legii nr.550 si cauza ilicita, potrivit art. 966 si 968 cod civil.
         S-a mentionat ca si inscrisul intitulat de parti proces verbal de predare primire este nul, conform principiului anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului principal. A aratat ca nu si-a exprimat consimtamantul in vederea incheierii unui act care sa modifice actul initial, neputand opera o novatie obiectiva, iar o obligatie lovita de nulitate absoluta nu poate forma obiectul unei novatii.
         Cu privire la rezolutiunea antecontractului, a aratat ca in situatia in care actul nu ar fi lovit de nulitate absoluta, nu se poate retine o culpa a promitentului cumparator, care si-a manifestat disponibilitatea de a achita diferenta de pret. Culpa in neexecutarea conventiei apartine promitentei vanzatoare si reclamantilor, motiv pentru care acestia datoreaza daune interese, respectiv dublul sumei primite cu titlul de avans.
         Cerere reconventionala a fost precizata la data de 28.06.2006 aratandu-se ca solidaritatea debitorilor rezulta din dispozitiile art. 42 Cod comercial.
         Reclamantii au formulat intampinare la cererea reconventionala prin care au solicitat respingerea acesteia ca nefondata. Au aratat ca si-au dat seama ulterior ca actul nu era corespunzator intocmit, inlocuindu-se astfel vechea obligatie a societatii (de a vinde imobilul) cu una noua ( de a cesiona partile sociale), finalitatea fiind aceeasi, iar conditiile novatiei fiind indeplinite. Au sustinut ca paratul cunostea modul de dobandire a imobilului, acceptand cesionarea partilor sociale, fiind incident principiul conversiunii actelor juridice.
         Au aratat ca se impune aplicarea regulii "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" in cazul in care s-ar retine existenta unui motiv de nulitate.
         Referitor la rezolutiune, au invocat clauzele contractuale, partile stabilind in mod expres ca daca pana la data de 01.02.2006 promitentul cumparator nu achita restul de pret, antecontractul este reziliat. Din acest punct de vedere nu are relevanta disponibilitatea paratului de a le pune la dispozitie suma de bani, plata nefiind efectuata. S-a mentionat ca la data de 22.03.2006 refuzul paratului de a plati a fost clar.
         La data de 30.06.2006 exceptia lipsei calitatii procesuale active invocata de catre paratul reclamant a fost unita cu fondul, apreciindu-se necesara administrarea de probe pentru a se stabili daca reclamantii si-au asumat sau nu obligatii prin conventie.
         Au fost depuse acte la dosar, au fost luate interogatorii partilor si audiati martori.
         Din actele si lucrarile dosarului instanta retine ca la data de 12.10.2005 intre parata SC J.C. SRL si paratul R.R.V. s-a incheiat antecontractul de vanzare-cumparare prin care societatea s-a obligat sa vanda, iar paratul sa cumpere imobilul spatiu comercial situat in Craiova. Imobilul era detinut de societate in baza procesului verbal de negociere directa incheiat la 28.09.2005 cu C.L.C., actul de vanzare cumparare cu aceasta institutie urmand a fi perfectat ulterior, iar pretul vanzarii achitat din avansul primit de promitenta vanzatoare de la paratul R.R.V..
         La data incheierii antecontractului partile au stabilit ca pretul vanzarii sa fie de 648000 lei, din care suma de 360000 lei a fost achitata la acel moment cu titlu de avans. Diferenta de pret trebuia platita pana la data de 01.02.2006, cand actul de vanzare cumparare se incheia in forma autentica. De asemenea, s-a prevazut ca daca pana la data de 01.02.2006 promitentul cumparator nu achita restul de pret, antecontractul era reziliat fara nici o formalitate, avansul neputand fi restituit, iar daca promitentii vanzatori nu mai doreau sa vanda, achitau paratului dublul sumei primite ca avans.
         Din avansul achitat de catre parat, suma de 300000 lei a fost inregistrata in contabilitatea societatii ca si contributie personala din partea administratorului reclamant A.J.D., conform dispozitiei de incasare nr.24/12.10.2005 si extrasului de cont bancar din aceeasi data.
         La data de 19.12.2005 SC J.C. SRL a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului, conform contractului de vanzare cumparare aut. sub nr.3032 la BNP N.G. de la C.L.C..
         Din sustinerile reclamantilor si paratului, dar si din declaratiile martorilor rezulta ca la data incheierii antecontractului partile nu aveau cunostinta despre interdictia de instrainare prevazuta de art.28 din legea nr.550/2002. Ulterior, la indicatiile avocatilor partilor, s-a luat in calcul si posibilitatea cesionarii partilor sociale detinute de reclamanti la societatea parata, nemaiexistand alti asociati. Reclamantii au demarat, in consecinta, procedura de divizare a societatii pentru ca paratului sa-i fie transmise parti sociale la o societate fara datorii, la data de 19.01.2006 fiind publicat in Monitorul Oficial proiectul de divizare.
         Instanta constata ca paratului i-a fost predat spatiul, incheindu-se in acest sens un proces verbal de predare primire datat 01.12.2005. Prin acest act s-a stabilit dreptul de retentie al promitentului cumparator asupra spatiului pana la transferul legal al proprietatii ce se face "inclusiv prin cesionarea partilor sociale detinute de catre reclamanti  la SC J.C. SRL catre parat sau o persoana desemnata de acesta".Aceasta clauza a fost interpretata de reclamanti ca si obligatie alternativa de executare, procesul verbal reprezentand un act aditional de modificare a antecontractului.
         Desi instanta retine acceptarea de catre parat si a unei eventuale dobandiri a partilor sociale detinute de reclamanti (paratul afirma ca nu a fost de acord cu aceasta modalitate de executare a obligatiei, insa prin raspunsul la interogatoriu si din declaratiile martorilor rezulta ca a acceptat aceasta varianta deoarece achitase o suma foarte mare cu titlu de avans, iar cocontractantul nu avea posibilitatea sa o restituie), nu poate retine ca prin procesul verbal de predare primire partile au modificat obiectul conventiei si debitorul obligatiei  - societatea nu putea transmite partile sociale pe care reclamantii le detineau, paratul avea in continuare obligatia de a achita restul de pret catre promitenta vanzatoare (societatea) iar dreptul de retentie a fost stabilit pana la transferul legal al proprietatii. Or, acest transfer nu se putea realiza decat de proprietar, respectiv societatea comerciala, iar prin dobandirea partilor sociale paratul nu dobandea proprietatea asupra spatiului.
         Prin actiunea formulata reclamantii persoane fizice solicita sa se constate rezolutiunea antecontractului de vanzare-cumparare din 12.10.2005 modificat prin procesul verbal din 01.12.2005, in baza pactului comisoriu expres de gradul IV, din culpa paratului R.R.V., iar prin cererea reconventionala se solicita, in principal, sa se constate in principal nulitatea conventiei.
         Instanta va examina cu prioritate cererea reconventionala, avand in vedere efectele nulitatii unui act juridic.
         Se retine ca, in conformitate cu disp. art. 962 C.civ. "obiectul conventiilor este acela la care partile sau numai una din parti se obliga", respectiv actiunea ori inactiunea la care partile sunt indreptatite sau de care sunt tinute.
         Obiectul reprezinta una dintre conditiile esentiale cerute de art.948 C.civ. pentru validitatea conventiilor. Acesta trebuie sa existe, sa fie in circuitul civil, sa fie determinat ori determinabil, sa fie posibil, licit si moral (art.5, art.948, art.963-965 C.civ.).
         In speta, se constata ca obiectul antecontractului incheiat intre parati nu este posibil, societatea neputandu-si indeplini la termenul stabilit obligatia asumata, de a transmite dreptul de proprietate asupra spatiului, acesta fiind inalienabil temporar. Or, o obligatie imposibila atrage nulitatea conventiei.
         Chiar daca obligatia devenea posibila dupa expirarea termenului prohibitiv prevazut de art.28 din legea nr.550/2002, la momentul stabilit de parti pentru executare obligatia era imposibil de indeplinit, antecontractul fiind nul. In acest sens art. 963 C.civ. dispune ca numai lucrurile ce sunt in comert pot fi obiectul unui contract, iar art.5  ca nu se poate deroga prin conventii sau dispozitii particulare de la legile care intereseaza ordinea publica si bunele moravuri. Cum bunul era inalienabil, obiectul conventiei este ilicit.
         Constatand nulitatea conventiei pe acest considerent, instanta apreciaza ca nu mai este necesar sa examineze celelalte motive de nulitate invocate, dar nici indeplinirea conditiilor rezolutiunii cerute de catre paratul reclamant in teza subsidiara. Pentru a-si produce efectele contractul trebuie sa fie valabil incheiat. Cum acesta este nul, nu se pune problema neexecutarii culpabile a obligatiilor.
         Exceptia lipsei calitatii procesuale active invocata prin intampinare este apreciata  ca intemeiata.
         Rezolutiunea conventiei, ca sanctiune impotriva celui ce nu si-a indeplinit obligatia, poate fi ceruta de partea care si-a executat obligatiile asumate sau este gata sa si-o execute.
         In speta, paratul nu si-a asumat nici o obligatie catre reclamanti prin conventia din 12.10.2005, ci doar catre societate - care, la randul ei, trebuia sa-i transmita dreptul de proprietate asupra imobilului. Nefiind parti ale acestei conventii, reclamantii nu au calitatea de a cere rezolutiunea. Atat antecontractul, cat si procesul - verbal de predare - primire sunt semnate de catre reclamanti, insa ca reprezentanti legali ai SC J.C. SRL, aceasta mentiune existand in cuprinsul celor doua inscrisuri.
         Cum calitatea de creditor este detinuta de SC J.C. SRL, nu de catre reclamanti, neputandu-se face abstractie de faptul ca aceasta este o persoana distincta, care isi asuma drepturi si obligatii in nume propriu, instanta va respinge actiunea formulata de reclamanti pentru lipsa calitatii procesule active. Aceasta calitate nu poate fi conferita nici de detinerea de parti sociale la societate, dar nici de promovarea unei cereri reconventionale de catre promitentul cumparator.
         Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare fiind desfiintata retroactiv, ca efect al nulitatii, principiul echitatii impune restabilirea situatiei anterioare, respectiv restituirea prestatiilor efectuate in temeiul acesteia. Societatea promitenta vanzatoare va fi obligata in consecinta la plata sumei de 360000 lei reprezentand avansul achitat in baza antecontractului de catre promitentul cumparator.
         Chiar daca suma de bani nu a fost inregistrata in contabilitatea societatii ca provenind de la paratul - reclamant, antecontractul atesta plata avansului catre SC J.C. SRL, iar societatea recunoaste prin reprezentantii sai incasarea acestei sume.
         Instanta nu poate retine ca intemeiata exceptia "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" pentru a respinge cererea de restituire a avansului. In primul rand aceasta exceptie a fost invocata de catre reclamanti, care nu au calitate procesuala, iar in al doilea rand nu a fost dovedita reaua credinta a paratului la incheierea actului si faptul ca ar fi urmarit un scop vadit imoral. Toti martorii, dar si partile au declarat ca la momentul incheierii antecontractului nu au avut cunostinta despre interdictia legala de vanzare.  Este adevarat ca nimeni nu poate invoca necunoasterea legii, insa acest aspect nu dovedeste turpitudinea paratului reclamant si nu poate justifica o imbogatire fara justa cauza a celuilalt cocontractant.
         Se constata ca nu este necesar sa se aprecieze doza de moralitate a fiecarei parti. Nici reclamantii, nici societatea nu pot invoca insa lipsa de moralitate a paratului reclamant fara a-si invoca propria imoralitate.
         Cum din probele administrate nu se poate retine ca paratul a urmarit un scop vadit imoral, buna credinta fiind prezumata, instanta va dispune obligarea SC J.C. SRL la restituirea avansului, reactualizat conform art.1084 C.civ.
         Cererea de obligare a reclamantilor in solidar cu societatea va fi respinsa ca neintemeiata, prin promisiunea de vanzare cumparare si prin actul de predare a spatiului reclamantii neasumandu-si obligatii, conform celor mentionate anterior. Chiar daca reclamantii au inteles sa inregistreze in contabilitate avansul ca si o creditare a societati de catre administratorul reclamant, acest aspect priveste exclusiv raporturile dintre societate si reclamanti, neputand fi considerat drept cauza de solidaritate. Instanta apreciaza ca art. 42 C.com. nu este aplicabil, reclamantii nefiind codebitori, cererea reconventionala indreptata impotriva acestora urmand a fi respinsa.
         In temeiul art. 274 C.pr.civ, societatea parata va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata catre paratul reclamant, cererea reclamantilor de plata a cheltuielilor urmand a fi respinsa.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte economice

Debite - Hotarare nr. 53 din data de 03.10.2017
emitere ordonan?a de plata - Sentinta civila nr. 1344 din data de 03.04.2014
contravaloare presta?ii - Sentinta civila nr. 1369 din data de 03.04.2014
Contracte economice - Sentinta comerciala nr. 1132/C din data de 16.06.2010
Somatie de plata - Sentinta civila nr. 188 din data de 19.01.2011
Pretentii - Sentinta civila nr. 143 din data de 19.11.2011
Perfectare act - Sentinta civila nr. 1222 din data de 24.11.2010
Somatie de plata - Sentinta civila nr. 521 din data de 09.06.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 994 din data de 27.10.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 641 din data de 01.09.2010
somatie de plata - Sentinta civila nr. 454 din data de 14.10.2009
Regimul nulitatilor in materie societara. Aplicarea Directivei nr.68/151/CEE Sectiunea a III-a. - Decizie nr. 202/Ap din data de 13.11.2007
Societati comerciale. Anularea hotarare A.G.A. Convocare. Lipsa mentiunii alegerii unui secretariat - Decizie nr. 87/R din data de 16.06.2006
Contracte de munca - Decizie nr. 339/R din data de 27.04.2012
Refuz calitativ. Indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale. Raport de cauzalitatea intre neindeplinirea corespunzatoare a calitatii de control a productiei si prejudiciul suferit prin suportarea contravalorii lucrarilor de remediere. - Decizie nr. 244/A din data de 01.10.2004
Act administrativ asimilat. Drept vatamat. Actiune in instanta. Motive de recurs. - Decizie nr. 989 din data de 05.11.2009
EMITEREA CECULUI. GIR IN ALB. EROAREA OBSTACOL. CAPACITATE PROCESUALA. - Decizie nr. 122 din data de 22.01.2006
Contracte economice - Sentinta civila nr. 3036 din data de 05.05.2008
pretentii comerciale - Sentinta civila nr. 4255 din data de 31.03.2011
Nulitate contract; lipsa consimtamantului - Sentinta comerciala nr. 1360 din data de 08.02.2011