InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Medic doctor in Stiinte Medicale. Aplicarea dispozitiilor art. 385 alin 2 din Legea nr. 95/2006.

(Sentinta civila nr. din data de 13.07.2007 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Contracte de munca | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

        1. Medic doctor in Stiinte Medicale. Aplicarea dispozitiilor art. 385 alin 2 din Legea nr. 95/2006.   
      
      La data de 03.04.2007, contestatorul G.A. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 509 din 29.03.2007 emisa de intimatul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, solicitand instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa dispuna nulitatea absoluta a deciziei mentionate, repunerea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei si angajarea sa pe postul avut anterior, cu obligarea intimatei la plata despagubirilor banesti, indexate si reactualizate cuvenite de la 01.04.2007 pana la reintegrarea efectiva, cu cheltuieli de judecata.
      In motivare, contestatorul a aratat ca este incadrat cu contract de munca in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, desfasurand activitatea de medic primar chirurg in cadrul Clinicii de urologie, detinand si titlul de Doctor in Stiinte medicale incepand cu 1974 conform Ordinului M E I .
      A mentionat ca prin decizia contestata, intimatul a dispus incetarea contractului sau de munca potrivit art. 61 lit. e din Codul Muncii, incepand cu data de 01.04.2007, decizia de incetare fiind lovita de nulitate absoluta, intrucat nu respecta cerintele legale de forma si de fond. In decizie se mentioneaza ca  masura concedierii a fost determinata de " bugetul insuficient ce impune reducerea cheltuielilor cu salariile" , dar in motivare temeiul de drept este art. 61 lit. "e" Codul muncii, situatie in care salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si stagiul de cotizare si nu a solicitat pensionarea in conditiile legii.
      Contestatorul a mai aratat ca, avand calitatea de Doctor in Stiinte Medicale, legea aplicabila in cazul sau nu este Legea pensiilor nr. 19/2000, ci legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate care la art. 385 al 2 Titlul XII prevede dreptul sau constitutional de a ramane in activitate pana la implinirea varstei de 70 de ani pe care o va implini la 04.02..2008.
      De asemenea, a invederat ca masura concedierii sale este nelegala si abuziva, intrucat la data semnarii contractului de furnizare servicii medicale intre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta si C A S Dolj, la inceputul anului 2007, toti cei 20 medici -doctori in stiinte, carora paratul le-a incetat contractul individual de munca in aceleasi conditii, erau angajatii si cuprinsi in buget si in organigrama, cu salariile lor, pana la sfarsitul anului 2007.
      Intimatul a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, cu motivarea ca decizia contestata indeplineste conditiile de forma reglementate de art. 62 al 2 din codul muncii. Motivul de drept prevazut de art. 61 lit. "e" este intemeiat intrucat contestatorul nu a solicitat pensionarea  in conditiile legii, norma aplicabila acestuia fiind Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si nu Legea nr.  95/2006 privind reforma sanatatii.
      Spitalul a mai aratat ca pentru continuarea activitatii medicale pana la 70 de ani  este nevoie de consimtamantul angajatorului, iar in cazul contestatorului acceptul nu a fost dat.
      Tribunalul analizand contestatia a admis-o pentru urmatoarele considerente :
      Contestatorul are calitatea de salariat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, ocupand functia de medic primar chirurg in cadrul Clinicii de urologie .
      Conform diplomei aflat la fila 7 din dosar, contestatorul a obtinut titlul stiintific de doctor in medicina la data de 12 iunie 1974.
      Prin decizia nr. 509/29.03.2007, intimatul a dispus incetarea contractului individual de munca al contestatorului, in temeiul dispozitiilor art. 61 lit. e din Codul muncii.
      In preambulul deciziei contestate, intimatul a mentionat faptul ca cererile medicilor care indeplinesc conditiile de pensionare si prin care au solicitat continuarea activitatii nu au fost aprobate de catre Comitetul Director, intrucat bugetul insuficient impune reducerea cheltuielilor cu salariile care reprezinta cota majoritara din buget.
      Potrivit art. 61 lit. e din Codul muncii, "angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in cazul in care salariatul  indeplineste conditiile de varsta standard si stagiul de cotizare si nu a solicitat pensionarea in conditiile legii".
       Cu toate acestea, potrivit art. 385 alin 2 din Legea nr. 95/2006  "in unitatile sanitare publice, medicii membri titulari sau membri corespondenti ai Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale, profesorii universitari si cercetatorii stiintifici gradul I, doctorii in stiinte medicale, care desfasoara activitati medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicala pana la implinirea varstei de 70 de ani".
      Redactarea textului este clara, continuarea activitatii medicale nefiind conditionata de un eventual acord al unitatii sanitare publice angajatoare astfel cum in mod gresit sustine intimatul.
      In cazul medicilor  care indeplinesc conditiile enuntate de textul art. 385 alin. 2 din Legea nr. 95/2006, contractele individuale de munca nu pot inceta din initiativa angajatorului la implinirea conditiilor de varsta standard stabilite prin Legea nr. 19/2000, intrucat activitatea medicala este de esenta muncii prestate de aceasta categorie de medici in cadrul spitalelor.
      In consecinta, daca medicii din unitatile sanitare publice aflati in una din ipotezele enuntate la art. 385 alin. 2 pot continua, la cerere, activitatea medicala pana la implinirea varstei de 70 de ani, iar activitatea medicala reprezinta insasi munca prestata in baza contractului individual de munca, atunci contractul individual de munca nu poate inceta intempestiv din initiativa angajatorului inainte de implinirea  de catre salariat a varstei de 70 de ani.
      Textul sus-mentionat reprezinta o norma speciala fata de dispozitiile art. 385 alin.(1) potrivit caruia "medicii se pensioneaza la varsta prevazuta de lege", aceasta interpretare rezultand atat din redactarea, cat si din topografia acestui text.
      Dobandind titlul stiintific de doctor in medicina contestatorul indeplineste conditiile prevazute de art.  385 alin 2 din Legea nr. 95/2006, astfel incat decizia  intimatului de incetare a contractului individual de munca al contestatorului in temeiul art. 61 lit. e din Codul muncii este nelegala si urmeaza a fi anulata.
      Sunt aplicabile in cauza dispozitiile art. 78 din Codul muncii, potrivit carora in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere.
      Solutia pronunta a fost aceea de  anulare a  deciziei nr.509/29.03.2007 emisa de intimat, cu consecintele prevazute de art 78 din Codul Muncii- reintegrarea contestatorului pe postul ocupat anterior concedierii si obligarea intimatului  sa achite contestatorului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate  si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul incepand cu data de 01.04.2007 pana la reintegrare.
      

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte de munca

Litigiu privind functionarii publici - Hotarare nr. 56 din data de 18.01.2018
ESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 258/LM/2010 din data de 10.12.2010
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - Sentinta civila nr. 535/LM/2010 din data de 10.12.2010
Contract colectiv de munca. Nelegalitatea unor clauze stipulate cu respectarea dispozitiilor legii 130/1996 privind contractul colectiv de munca - Sentinta civila nr. 906/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sindicat.Conditiile legale pentru reprezentativitate. - Decizie nr. 976/R/ din data de 28.11.2005
Raspunderea patrimoniala. Prejudiciu creat societatii de catre angajat. Cerere reconventionala. Restituirea garantiei retinuta de angajator. - Sentinta civila nr. 227 din data de 28.02.2012
Contestatie impotriva deciziei de impunere pentru restituirea unor sume incasate necuvenit de catre angajatul cu contract individual de munca. - Sentinta civila nr. 566 din data de 02.05.2012
Raspunderea patrimoniala a angajatilor pentru pagubele produse datorita nerespectarii atributiilor de serviciu. - Sentinta civila nr. 1216 din data de 11.10.2011
Raspunderea disciplinara. Reducerea salariului cu 10 % pe o perioada de 3 luni. - Sentinta civila nr. 203 din data de 01.03.2010
Despagubiri solicitate in baza unui act aditional la contractul individual de munca - Sentinta civila nr. 95 din data de 25.01.2011
Obligatii asumate prin act aditional la contractul de munca - Sentinta civila nr. 17 din data de 11.01.2011
Drepturi banesti ce decurg din Contractul colectiv de munca - Sentinta civila nr. 419 din data de 15.04.2008
Despagubiri solicitate in baza unui act aditional la contractul individual de munca - Sentinta civila nr. 979 din data de 19.10.2010
Obligarea angajatului la plata unor despagubiri angajatorului pentru prejudiciul cauzat din vina salariatului - Sentinta civila nr. 94 din data de 01.02.2010
Contestatie impotriva deciziei de sanctionare disciplinara - Sentinta civila nr. 392 din data de 30.04.2009
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1386 din data de 16.12.2010
Violenta psihica. Viciu de consimtamant la incheierea actului aditional la CIM - Decizie nr. 83/AP din data de 03.03.2014
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca - Decizie nr. 240/M din data de 03.03.2014
Litigii de munca incetarea suspendarii contractului individual de munca, dispuse in temeiul art. 52 alin. 1 lit. b Codul muncii, va genera consecinte diferite in functie de solutia pronuntata prin hotararea judecatoreasca penala definitiva - Decizie nr. 1743/R din data de 02.10.2013
Fisele de evaluare sunt acte administrative ce se bucura de prezumtia legalitatii si veridicitatii in situatia in care au fost emise de o autoritate publica si nu au fost contestate de persoanele indreptatire in termen legal. - Decizie nr. 2076/R din data de 17.04.2013