InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Legea nr. 10/2001. Exceptia prematuritatii introducerii cererii in raport de dispozitiile art. 16 din Titlul VII din L 247/2005.

(Sentinta civila nr. 362 din data de 03.04.2007 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

Procedura civila
Legea nr. 10/2001. Exceptia prematuritatii introducerii cererii in raport de dispozitiile art. 16 din Titlul VII din L 247/2005.
(Tribunalul Dolj, Sectia Civila - sentinta  civila nr. 362 de la 03 aprilie 2007)

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Dolj   reclamantul D. S. a solicitat, in contradictoriu cu Primarul  Municipiului Craiova si Primaria Municipiului Craiova, modificarea  emis[a in temeiul Legii nr. 10/2001,  in sensul ca Primaria sa fie obligata sa-i plateasca suma de  844.131.330 lei vechi cu titlu de despagubiri.
A aratat ca urmare a notificarilor adresate Primariei Craiova   aceasta a emis dispozitia contestata,  prin care a propus acordarea despagubirilor pentru imobilul notificat in conditiile Titlului VII din Legea nr. 247/2005, precizand ca nu poate primi aceste despagubiri pentru faptul ca unitatea detinatoare nu a prevazut cuantumul lor si numarul actiunilor, lasand rezolvarea cauzei altor instante  (Secretariatului Comisiei Centrale din cadrul A.N.R.P.), fara sa arate in ce ar consta cuantumul si numarul actiunilor.
Reclamantul a mentionat ca nu intelege sa fie despagubit prin Fondul Proprietatea ci, prin despagubiri directe ce urmeaza a fi platite de Primaria Craiova.
La data de 6 martie 2007, reclamantul a depus o precizare in drept a actiunii, prin care a invocat dispozitiile art. 20 din Legea 10/2001, in conformitate cu care, reclamantul are dreptul  de a opta pentru masuri reparatorii prin echivalent sub forma de despagubiri banesti, precum si art. 1 pct. 26 din Titlul I al Legii 247/2005 astfel ca,  se considera indreptatit la plata acestor despagubiri banesti.
La solicitarea instantei, Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor a inaintat inscrisurile ce  compun dosarul  Legii 10/2001, in care a fost emisa dispozitia  contestata.
In sedinta  publica  instanta a invocat exceptia prematuritatii formularii contestatiei in raport de dispozitiile art.  16 din Titlul VII al Legii 247/2005, exceptie pe care o va admite, din urmatoarele considerente:
Contestatia  formulata in prezenta cauza vizeaza nemultumirea  reclamantului pentru faptul ca prin aceasta dispozitia contestata nu au fost stabilite modalitatea si cuantumul despagubirilor ce se vor acorda, iar rezolvarea acestor aspecte a fost lasata la latitudinea  altor institutii, cu referire la  Comisia Centrala din cadrul  A.N.R.P. Bucuresti.
Mai intai, urmeaza a fi precizat ca dreptul la despagubiri invocat de reclamant este supus actiunii legii noi, de imediata aplicare, plata masurilor reparatorii urmand regimul de  conversie prevazut de Titlul VII al Legii 247/2005.
Legea noua determina imperativ regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate abuziv si instituie noile proceduri administrative pentru acordarea despagubirilor.
In consecinta, cu privire la modalitatea si cuantumul despagubirilor ce urmeaza a fi acordate reclamantului in calitate de persoana indreptatita la masuri reparatorii, acestea urmeaza a fi acordate  pe calea procedurii administrative prevazute in Titlul VII din Legea 247/2005, solicitarea reclamantului  de stabilire de catre instanta de judecata a cuantumului despagubirilor fiind prematura de vreme ce nu s-a emis vreun titlu de despagubiri de catre Comisia Centrala, institutie a carei decizie va putea fi atacata in contencios administrativ conform art. 19 din Titlul VII din Legea 247/2005.
Fata de aceste considerente, tribunalul va respinge cererea astfel cum a fost precizata, ca fiind prematur introdusa.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012