InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Revendicare imobiliara. Admisibilitate in conditiile formularii cererii dupa aparitia Legii nr. 10/2001.

(Decizie nr. 447 din data de 15.03.2007 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Drepturile omului | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

      Drepturile omului
       Revendicare imobiliara. Admisibilitate in conditiile formularii cererii dupa aparitia Legii nr. 10/2001.
      (Tribunalul Dolj , Sectia civila - Decizia civila  447 de la 15 Martie 2007)

La data de  22 aprilie 2005 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova    cererea formulata de reclamantii D.T.V si N. C.C prin care au fost  chemati in judecata paratii Consiliul Local Craiova, Municipiul Craiova prin Primar si RAADPFL Craiova, solicitandu-se  obligarea acestora sa lase in deplina proprietate si linistita posesie reclamantilor, imobilul teren situat in Craiova, str.X.
In motivarea cererii, reclamantii au aratat ca acest teren a fost nationalizat in baza Decretului nr. 92/1950, nationalizarea realizandu-se fara titlu, imobilul  apartinand autorilor lor,  care l-au cumparat prin contract de vanzare-cumparare  in  anul 1947. Au mentionat ca parintii lor au facut parte din categoria persoanelor exceptate de la nationalizare
Reclamantii au mai aratat ca au promovat actiune in revendicare  si in anul 1999, iar din eroare, in dispozitivul sentintei nu s-a trecut si suprafata de teren.
In drept au fost invocate disp.art.480 C.civ.
Prin sentinta civila nr.  12134 din 25 noiembrie 2005, pronuntata de Judecatoria Craiova, s-a respins actiunea civila in revendicare formulata de reclamanti,  retinandu-se ca  a fost promovata dupa aparitia Legii 10/2001, lege care reglementeaza in prezent cadrul juridic privind restituirea imobilelor preluate abuziv de catre stat si  care prevede o procedura administrativa ce se finalizeaza cu emiterea dispozitiei Primarului, iar solutionarea contestatiei impotriva dispozitiei este de competenta tribunalului.
Persoanele indreptatite la retrocedarea in natura sau in echivalent a unor imobile, trecute in proprietatea statului in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, trebuie sa se conformeze conditiilor, procedurilor si termenelor prevazute de Legea 10/2001 si, in consecinta, actiunea in revendicare a unui imobil nationalizat, promovata pe calea dreptului comun dupa aparitia Legii 10/2001 este inadmisibila.
Impotriva acestei sentinte au formulat recurs reclamantii, sustinand,  in esenta,  ca au dovedit calitatea procesuala activa, iar actiunea in revendicare prin comparare de titluri este imprescriptibila si admisibila.
Recursul este fondat.
Prima instanta a admis exceptia inadmisibilitatii promovarii actiunii in revendicare pe calea dreptului comun, incalcand dispozitiile art. 21 din Constitutie, care consacra liberul acces la justitie, ca drept fundamental al omului, in conformitate cu care nicio lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept, precum si dispozitiile art. 6 din Conventia Europeana a Dreptului Omului care consacra acelasi drept fundamental al liberului acces la justitie.
In acelasi timp, instanta de fond trebuia  sa aiba in vedere prevederile art. 1 din Protocolul 1 din Conventia privind respectarea bunurilor, in conformitate cu care "Orice persoana fizica sau juridica are dreptul sa-i fie respectate bunurile sale.  Nimeni nu poate sa fie privat de proprietate sa decat pentru o cauza de utilitate publica  in conditiile prevazute de lege si principiile generale ale dreptului international public".
A aprecia in sensul admisibilitatii actiunii in revendicare nu inseamna o eludare a dispozitiilor Legii 10/2001.  Dreptul de proprietate nu este supus prescriptiei extinctive asa incat acesta poate fi protejat oricand prin promovarea actiunii in revendicare, iar potrivit art. 20 alin.2 din Legea 10/2001, persoanele ale caror imobile au fost  preluate fara titlu valabil, pastreaza calitatea de proprietar avuta la data preluarii.
Tribunalul apreciaza  ca Legea 10/2001, respectand dispozitiile art. 6 din conventie si art. 21 din Constitutie, nu prevede nicio interdictie privind formularea actiunii in revendicare astfel incat, nefiind interzisa in mod expres actiunea in revendicare, aceasta este admisibila.
Fata de aceste considerente, in baza art. 312 alin.5 c.p.civ., tribunalul va casa sentinta recurata si va trimite cauza pentru rejudecare la Judecatoria Craiova pentru solutionarea pe fond a actiunii in revendicare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Drepturile omului

Discriminare. Conditiile legale pentru existenta contraventiei cunoscute sub denumirea de „hartuire”. - Sentinta civila nr. 63 bis/F din data de 18.06.2015
Potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 „(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.” Spitalul Judetean este institutie publica obl... - Decizie nr. 1072/R din data de 03.11.2010
Minorul care a locuit cu parintii sai se incadreaza in prevederile art. 18 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 6/2008 , avand personal de suferit de pe urma participarii tatalui la revolta din 15 noiembrie 1987 de la Brasov. - Decizie nr. 927/R din data de 15.10.2010
Art. 10 din Decretul-lege nr. 118/1990 prevede ca „ (1) Dovedirea situatiilor prevazute la art. 1 se face, de catre persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar in cazul in care nu este posibil, prin orice mijloc de p... - Decizie nr. 994/R din data de 26.10.2010
Daune morale. Modificarea cuantumului acestora in recurs - Decizie nr. 461/R din data de 02.07.2009
Durata arestarii preventive raportat la termenul rezonabil prev. de art. 5 paragraf 3 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului. - Decizie nr. 670/R din data de 12.09.2008
Legea nr. 248/2005. Restrangerea dreptului la libera circulatie in strainatate, dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 11/Ap din data de 20.09.2007
Exceptia lipsei capacitatii de folosinta a recurentei, ca urmare a decesului acesteia pe parcursul solutionarii apelului, fapt neadus la cunostinta instantei si exceptia nulitatii recursului declarat de avocat in numele acestei persoane - Decizie nr. 456/R din data de 11.10.2005
Dreptul la aparare - Decizie nr. 1054/R/C din data de 23.10.2009
Dreptul partii la ascultarea argumentelor aduse in fata instantei. Respectarea principiului contradictorialitatii, oralitatii si al dreptului la aparare din perspectiva art. 6 CEDO si art. 151 Cod procedura civila. - Decizie nr. 97 din data de 04.03.2010
Drept la aparare . Civil. Incalcare. Respingerea cereri de acordare a unui nou termen pentru angajare de aparator in conditiile rezilierii unilaterale a contractului de asistenta juridica de catre aparatorul ales. - Decizie nr. 17 din data de 09.02.2009
plangere refugiat - Sentinta civila nr. 738 din data de 26.01.2011
plangere refugiat - Sentinta civila nr. 503 din data de 19.01.2011
plangere refugiat - Sentinta civila nr. 4977 din data de 29.06.2011
plangere refugiat - Sentinta civila nr. 4592 din data de 15.06.2011
Penal rejudecare dupa extradare cedo - Sentinta penala nr. 229 din data de 18.11.2011
Suspendarea platii pensiei - Decizie nr. 1584 din data de 09.11.2011
Sanctiune disciplinara aplicata nelegal - Decizie nr. 1599 din data de 14.11.2011
Desfacerea contractului de munca ca urmare a deschiderii procedurii insolventei - Decizie nr. 1587 din data de 09.11.2011
Drept procesual civil. Incheiere premergatoare prin care nu s-a intrerupt cursul judecatii. Recurs. Inadmisibilitate - Decizie nr. 1681 din data de 21.11.2011