InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Anularea certificatelor de stare civila este de competenta primariei si nu a instantelor, instantele avand competenta doar pentru anularea actelor de stare civila, nu si a certificatelor care atesta cele inscrise in actul de stare civila.

(Decizie nr. 201 din data de 29.09.2009 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

Anularea certificatelor de stare civila este de competenta primariei si nu a instantelor, instantele avand competenta doar pentru anularea actelor de stare civila, nu si a certificatelor care atesta cele inscrise in actul de stare civila.
     
     Prin sentinta civila nr. 20465/22.12.2008 a Judecatoriei Craiova, instanta a disjuns capatul de cerere privind anularea certificatului de casatorie seria X., nr. 0, eliberat de Primaria com. M., cererea fiind formulata in cadrul actiunii de divort, promovata de reclamanta W.M. impotriva paratului W.D.R., in urma disjungerii acestei cereri formandu-se prezentul dosar.
     Prin sentinta civila nr. 8195/18 mai 2009, pronuntata de Judecatoria Craiova, s-a respins  actiunea formulata de reclamant.
     Impotriva sentintei civile a declarat apel reclamantul W.D.R., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
      Prin decizia civila nr. 201/29.09.2009 a Tribunalului Dolj-Sectia pentru Minori si Familie, s-a respins apelul ca nefondat.        
     In considerentele acestei decizii, s-au aratat urmatoarele:
Aspectul ca instanta de fond nu a inaintat dosarul parchetului de pe langa judecatorie pentru cercetarea falsului, nu poate fi avut in vedere pentru urmatoarele considerente:
Pentru a fi indeplinite conditiile prev. de art. 183 C.p.civ., in vederea inaintarii inscrisul procurorului, este necesar ca inscrisul sa fie un inscris sub semnatura privata, ori, in speta de fata, este vorba de un certificat de casatorie, care nu constituie un astfel de inscris.
     Cu privire la critica privind nemotivarea hotararii, se apreciaza ca aceasta este neintemeiata, intrucat din studierea sentintei instantei de fond, se constata ca s-au aratat temeiurile de fapt si de drept care au fost avute in vedere la solutionarea actiunii.
Cu privire la fondul cauzei, privind anularea celor doua certificate de casatorie, se constata urmatoarele:
     In primul rand, asa cum rezulta din textele articolului 12 alin. 2 din Legea 119/1996 si articolului 127 din Metodologia nr. 1/1997, anularea certificatelor de stare civila este de competenta primariei si nu a instantelor, instantele avand competenta doar pentru anularea actelor de stare civila, nu si a certificatelor care atesta cele inscrise in actul de stare civila.
     In al doilea rand, potrivit acelorasi articole, anularea sau rectificarea certificatelor de stare civila se poate dispune doar daca se constata ca unele date din cuprinsul acestora nu corespund cu cele din actul pe baza carora au fost eliberate.
     Ori, in speta de fata, primul certificat, cel cu seria X nr. 0, eliberat de Primaria M., care cuprindea mentiunea eronata cu privire la data si locul incheierii casatoriei, a fost retractat de catre primarie, emitandu-se altul cu seria Y nr. 0 si, astfel, cererea privind anularea acestuia a ramas fara obiect.
      Cel de a-l doilea certificat (cel cu seria Y nr. 0) nu a fost depus la acest dosar pentru a se putea observa daca acesta cuprinde vreo data diferita fata de actul de stare civila.
     Mai mult, cu privire la acest al doilea certificat se sustine doar ca nu s-a transcris casatoria in baza certificatului de casatorie original emis de autoritatile elvetiene, ci in baza unui livret de familie si astfel nu se stie daca acesta cuprinde date corecte intrucat reclamantul nu-si mai aminteste data casatoriei. Ori, in atare situatie, in care nu se contesta nici o data anume cuprinsa in acest certificat, nu se poate cere si dispune anularea lui.
     Ca urmare a celor aratate mai sus, constatand astfel ca apelul formulat de apelantul reclamant nu este intemeiat, instanta, in baza art. 296 C.p.civ., l-a respins.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014