InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

drepturi banesti si completarea carnetului de munca

(Sentinta civila nr. 3203 din data de 21.10.2009 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Salarizare | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

      
      
      1. drepturi banesti si completarea carnetului de munca
      
      
      Prin cererea inregistrata la data de 30.01.2009, reclamantul D.E.D. a chemat in judecata parata SC J. SRL,  pentru ca prin hotararea ce va pronunta sa se dispuna obligarea acesteia la restituirea carnetului de munca completat cu toate inscrierile la zi, rectificarea carnetului de munca in sensul incetarii contractului individual de munca in baza prevederilor art. 79 Codul Muncii, obligarea paratei la plata salariului datorat pana la data incetarii contractului individual de munca, respectiv pe perioada 15.09.2008-15.10.2008,  a garantiei (800 lei) si a celorlalte sume de bani retinute in mod nelegal in cuantum de 400 lei precum si obligarea acesteia  la plata de daune morale in cuantum de 10.000 lei.
In motivarea actiunii, reclamantul  a aratat ca  a fost angajat la societatea parata ca sofer   asa cum rezulta din contractul individual de munca inregistrat sub nr.10651/11.02.2008 si incheiat la data de 01.02.2008.
Reclamantul mai arata ca la data de 09.10.2008 a solicitat incetarea contractului individual de munca in baza art. 79 din Codul Muncii, motivul demisiei fiind oprirea lunara a sumei de 100 lei reprezentand garantie si a sumei de 100 euro reprezentand amenda, suma care i-a fost oprita din patru curse efectuate, pentru nerespectarea de catre parata a prevederilor legale cu privire la informarea angajatului asupra prevederilor legilor internationale.
      Cererea a fost  inregistrata in evidentele paratei sub nr.370/09.10.2008 si aprobata de conducerea unitatii.
      Reclamantul mai invedereaza faptul ca pe perioada preavizului a fost prezent la locul de munca, dar in data de 18.10.2008 a refuzat plecarea in cursa-in Franta-pentru ca in acel moment nu avea nici-o sursa de venit pentru intretinerea zilnica.
       A mai aratat  ca unitatea in mod nelegal si cu neluarea in considerare a cererii de demisie inaintate, a procedat la desfacerea contractului de munca in baza art.61 lit.a Codul Muncii, dispunand aceasta masura inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
      In drept si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art.34 alin.5, art.154, art.269 din Codul Muncii si ale art.4 si art.6 alin.1 din decretul nr.92/1976.
      In sustinerea celor aratate a depus la dosarul cauzei in copie: contractul individual de munca nr.10651/11.02.2008, cererea prin care a solicitat incetarea contractului individual de munca nr.370/09.10.2008 si raspunsul societatii parate, decizia de incetare a contractului individual de munca nr.62/06.11.2008, adresa nr.387/21.10.2008, sesizarea ITM nr.10122/22.10.2008 si raspunsul acestuia nr.375/02.12.2008.
      La data de 20.02.2009, parata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, intrucat din data de 18.10.2008 cand reclamantul a refuzat sa plece in cursa in Franta nu s-a mai prezentat la munca
      In ceea ce priveste primul capat de cerere, respectiv obligarea societatii de a restitui carnetul de munca completat cu toate inscrierile la zi, parata invedereaza faptul ca desi reclamantul a fost notificat in datele de 07.11.2008 si 28.01.2009 sa se prezinte la societate pentru ridicarea acestuia si rezolvarea problemelor financiare a refuzat acest lucru.
      Referitor la capatul de cerere privind obligarea paratei la rectificarea carnetului de munca in sensul incetarii contractului individual de munca in baza prevederilor art.79 Codul Muncii, parata arata faptul ca incetarea acestuia s-a datorat lipsei nemotivate de la programul de lucru pe perioada preavizului si ca dispozitiile art.267 Codul Muncii au fost respectate intocmai.
      In ceea ce priveste plata drepturilor salariale pe perioada15.09.2008-15.10.2008, parata invedereaza faptul ca aceste nu i-au fost achitate intrucat nu s-a mai prezentat la societate pentru rezolvarea situatiei dosarului personal si a problemelor financiare.
      In ceea ce priveste garantia retinuta, parata arata ca unitatea nu i-a oprit nici-o suma de bani cu titlu de garantie, reclamantul nefacand nici-o dovada in acest sens, iar in ceea ce priveste plata sumei de 400 lei, aceasta reprezinta c/v amenzii care i-a fost aplicata in timp ce efectua un transport pe teritoriul Ungariei pentru utilizarea incorecta a aparatului tahograf, amenda pe care de fapt a platit-o unitatea  si pe care reclamantul s-a angajat s-o achite in transe, dar a refuzat si acest lucru.
      Referitor la capatul de cerere privind obligarea paratei la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de daune morale, parata a solicitat respingerea acestuia pe motivul ca in contractul individual de munca al reclamantului nu sunt stipulate clauze care sa prevada acordarea  unor astfel de daune, invocand in acest sens Recursul in interesul legii pronuntat de ICCJ prin Decizia nr.40/2007 din 07.05.2007.
      In aparare, parata a depus in copie: CIM nr.10651/11.02.2008, adresele nr.370/09.10.2008 si nr.387/21.10.2008, procesul verbal nr.30.10.2008, adresa nr.386/21.10.2008, decizia de desfacere a contractului de munca nr.62/06.11.2008,  hotararea emisa de Biroul Principal Vamal Szeged nr.120995/1-2008 51100 KB8000826 si contestatia acesteia, indrumator, chitanta de plata a amenzii administrative nr.B 977625 si alte inscrisuri.
      In sedinta din data de 20.03.2009, parata prin avocat a depus copia procesului verbal de predare primire a carnetului de munca iar reclamantul a depus raspuns la intampinare si a invederat instantei  ca renunta la judecarea capatului 1 si 2  de cerere, respectiv la restituirea carnetului de munca si rectificarea acestuia, luandu-i-se declaratie in acest sens.
      Aparatorul paratei a aratat ca unitatea ii va achita reclamantului drepturile salariale pe perioada 1.09.-15.10.2008 si va depune dovezi in acest sens, iar in ceea ce priveste  cererea de restituire a garantiei, a invederat ca nu i s-au retinut reclamantului sume cu titlu de garantie drept pentru care a solicitat proba cu interogatoriu si inscrisuri, respectiv state de plata din ultima perioada, instanta incuviintand aceasta cerere.
      Pe langa statele de plata solicitate de instanta, parata a mai depus in copie ordine de deplasare si concluzii scrise.
      Prin sentinta nr. 3203/21.10.2009 Tribunalul Dolj a admis cererea,a obligat parata sa plateasca reclamantului drepturile salariale aferente perioadei 15.09.2008-15.10.2008, conform contractului individual de munca, a respins celelalte capete de cerere.
      Reclamantul a fost salariat al societatii parate pana la data de 06.11.2008, cand prin decizia nr.62/06.11.2008, inregistrata la ITM la data de 10.11.2008 i-a incetat contractul individual de munca in baza art.61 lit.a Codul Muncii, pentru absente nemotivate si pentru refuzul de a pleca in cursa.
       In sedinta publica de la 20.03.2008 reclamantul a declarat ca renunta la judecarea capatului unu si doi de cerere privind restituirea carnetului de munca si rectificarea acestuia declaratie consemnata si atasata la dosar.
      In conformitate cu prevederile art. 156 Codul Muncii "salariile se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale angajatorilor".
      Ca urmare, instanta constata ca reclamantul este indreptatit sa primeasca drepturile salariale aferente perioadei 15.09.2008-15.10.2008, drepturi pe care societatea parata nu i le-a achitat , dar pe care a recunoscut ca i le datoreaza prin apararea facuta.
      Instanta va respinge, ca nefiind intemeiata cererea privind obligarea paratei la plata sumei de 800 lei cu titlu de garantie intrucat din inscrisurile depuse la dosarul cauzei, inclusiv din statele de plata  nu rezulta ca parata i-a retinut suma pretinsa iar reclamantul nu a putut face dovada dreptului pretins.
      Conform art.269 alin.1 Codul Muncii " angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul".
      Cum din cuprinsul hotararii nr.120955/1-2008 51100KB8000826 emisa de Biroul Principal Vamal Szeged vinovat de aplicarea amenzii administrative de 400 lei se face insasi reclamantul intrucat a utilizat in mod gresit comutatorul tahografului, instanta va respinge si acest capat de cerere.
      Conform deciziei nr.40/2007 din 07.05.2007 a ICCJ, in cadrul litigiilor de munca privind atragerea raspunderii patrimoniale a angajatorilor, potrivit art.269 alin.1 din Codul Muncii, daunele morale pot fi acordate salariatilor numai in cazul in care legea, contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca cuprinde clauze exprese in acest sens.
      Avand in vedere ca in contractul individual de munca al reclamantului nu sunt stipulate clauze in acest sens, instanta urmeaza sa respinga si acest capat de cerere.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Salarizare

Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Acordarea sporului de salariu aferent titlului ?tiin?ific de doctor. Aplicabilitatea Deciziei nr. 21/2016 a Inaltei Curti. - Hotarare nr. 963 din data de 05.04.2017
egalizare salarii - Hotarare nr. 41 din data de 17.01.2018
Drepturi salariale. Pretentii. - Sentinta civila nr. 748 din data de 27.09.2017
Pretentii - Sentinta civila nr. 734 din data de 25.09.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 729 din data de 25.09.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 727 din data de 25.09.2017
COnflict de drepturi avand ca obiect obligarea unitatii la plata salariului ce i s-ar fi cuvenit reclamantei in calitate de asistent principal - Sentinta civila nr. 40/lm/2008 din data de 17.02.2009
Drepturi salariale prescrise. Invocarea din oficiu a - Sentinta civila nr. 412 din data de 09.03.2015
Salariati straini angajati prin agentie de munca temporara. Contractul de munca aplicabil - Hotarare nr. 923 din data de 18.05.2015
Salarizarea personalului din inva?amantul preuniversitar incepand cu 01.01.2010 - Sentinta civila nr. 279 din data de 06.03.2014
Neachitarea drepturilor salariale. - Sentinta civila nr. 216 din data de 24.02.2011
Drepturi salariale. Acordarea unui spor pentru exercitarea mai multor functii - Sentinta civila nr. 885 din data de 21.06.2011
Salarizare - Sentinta penala nr. 280 din data de 16.03.2011
Emitere adeverinta de venituri - Sentinta civila nr. 207 din data de 22.02.2011
Norma de hrana acordata angajatilor din cadrul Ministerului de Interne si a Reformei Administrative - Sentinta civila nr. 121 din data de 10.02.2009
Diminuarea salariului cu 25% in sectorul bugetar - Sentinta civila nr. 1175 din data de 18.11.2010