InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

plati compensaorii

(Sentinta civila nr. 3213 din data de 21.10.2009 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Despagubiri, penalitati | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

     
     
     4. plati compensaorii
     
     Prin cererea inregistrata sub nr. 6171/63/2009, reclamantul B.C. solicita ca prin hotarare judecatoreasca sa fie obligata parata SC CEZ SERVICII SA la plata drepturilor salariale de 23288 lei, echivalentul a 8 salarii tarifare.
      In motivare se arata ca a fost angajatul paratei, iar incepand cu 1.07.2007 societatea s-a reorganizat si si-a schimbat numele in CEZ.
      In cadrul procesului de restructurare s-a convenit prin protocolul din 19.11.2007 acordarea unui pachet social salariatilor care solicita incetarea voluntara a raporturilor de munca. Protocolul are aplicabilitate pana in 31.12.2009.
      Potrivit prevederilor protocolului avea dreptul la 18 salarii compensatorii, constand in 10 salarii acordate conform art. 28 CCM majorat cu 8 salarii compensatorii, intrucat se incadreaza la mai mult de 20 ani vechime.
      Din totalul sumei, parata nu a acordat decat 10 salarii, ramanand 8 salarii.
      La 1.06.2009, parata  a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii.
      In motivare se arata ca reclamantul a fost salariatul societatii, al carui post urma a fi desfiintat ca urmare a procesului de restructurare. Din acest motiv a fost informat cu privire la intentia angajatorului si a fost supus unui proces de selectie. Salariatul a formulat solicitare pentru incetarea raporturilor de munca in baza programului social, inregistrata la 18.11.2008. Prin urmare,  contractul de munca a incetat in baza acordului partilor, iar angajatorul i-a platit salariile compensatorii.
      Cererea reclamantului de a-i fi platite salariile conform protocolului si nu programului social nu este justificata.
      Reclamantul a solicitat ca probe inscrisurile si interogatoriu.
      Parata a solicitat ca probe inscrisurile si interogatoriu.
      Instanta a incuviintat probele solicitate.
      In sedinta publica din 19.10.2009, instanta a decazut reclamantul din proba cu interogatoriu potrivit art. 170 rap. la art.222 c.pr.civ, intrucat nu a depus la dosar lista intrebarilor ce urmau a fi adresate paratei.
      In aceiasi sedinta s-a constatat lipsa nejustificata a reclamantului la interogatoriu.
      Parata a solicitat in conditiile art. 138 c.pr.civ. proba cu expertiza contabila.
      Instanta a respins proba dat fiind ca determinarea cuantumului net al salariului se poate face si dupa inscrisurile atasate la dosar.
      Prin sentinta nr. 3213/21.10.2009 Tribunalul Dolj a respins actiunea retinand urmatoarele:
      Cu privire la procedurile interne ale unitatii, se retine ca prin Protocolul din data de 19.11.2007 inregistrat sub nr. 3233/26.11.2007, patronatul impreuna cu sindicatele au stabilit pachetul social oferit salariatilor care solicita "..incetarea voluntara a raporturilor de munca_." si acordarea salariilor compensatorii suplimentare acordate cu ocazia incetarii contractului individual de munca datorita modificarilor organizatorice.
      Cu aceasta ocazie s-au stabilit printre alte masuri si urmatoarele:
      2. Incetarea contractului individual de munca se face la solicitarea salariatului.
      4. Pentru angajatii care se inscriu in program, angajatorul isi rezerva dreptul de a accepta sau de a refuza solicitarea, fara as motiva decizia, in conformitate cu interesele sale, cu acest Program si cu planul de afaceri si dezvoltare
      Angajatorul va purta discutii individuale cu angajatii aflati in aceasta situatie.
      10. Pentru angajatii care doresc sa plece cu acordul partilor numarul de salarii compensatorii se majoreaza in functie de numarul de luni ramase pana la varsta legala de pensionare.
      11. Angajatii ale caror solicitari au fost respinse vor continua sa se bucure de aceleasi drepturi si sa aiba aceleasi obligatii fata de CEZ Servicii ca cele avute pana la implementarea Programului.
      Asa cum se observa din dispozitiile Protocolului mai sus enuntat, declansarea procedurilor prevazute de Protocol aveau loc prin formularea unei cereri in acest sens de catre salariat.
      Angajatorul si-a rezervat dreptul de a accepta sau a refuza cererea formulata de catre salariat in functie de interesele sale.
      Astfel daca accepta cererea, incetarea raportului de munca intervenea prin acordul partilor(art.55,b Codul muncii), unitatea emitand decizie in acest sens.
      Daca refuza cererea, urmau sa se bucure in continuare de aceleasi drepturi si obligatii.
      In ambele situatii urmau sa se poarte discutii individuale cu salariatii.
      In baza protocolului, CEZ a elaborat la 3.12.2007 un program cu durata limitata  3.12.2007-17.12.2007, fila 40-41, care nu se aplica prin urmare, reclamantului, dat fiind ca incetarea raporturilor de munca in cazul sau a avut loc in 2008, dupa cum vom expune mai jos..
      In luna august 2008, prin hotarare AGA s-a stabilit declansarea procesului de restructurare a societatii care implica concedieri colective, acest fapt a fost adus la cunostinta salariatilor, fila 66 si urm.
      In notificarea adresata angajatilor din compartimentele ce urmau a fi supuse restructurarii, li se aduce la cunostinta ca se va acorda posibilitatea plecarii din companie pe baza unui acord prin care vor primi un pachet compensatoriu suplimentar fata de cel prevazut de CCM, fila 68.
      Prin urmare la 1.10.2008 a fost definitivat programul social nr. 12394/2008, fila 70, comunicat salariatilor in perioada 30-31.10.2008.
      In ceea ce priveste procedurile urmate de reclamant, se retine ca la data de 18.11.2008, acesta a formulat cererea intitulata " Solicitare pentru incetarea raporturilor de munca prin acordul partilor", prin care in conformitate cu prevederile Programului a solicitat incetarea raporturilor de munca prin acordul partilor.
      Din cuprinsul cererii mai rezulta ca este de acord cu Programul social oferit la incetarea raporturilor de munca prin acordul partilor comunicat de CEZ in 30-31.10.2008
      La data de 19.11.2008, CEZ  emite decizia nr. 316, prin care dispune" incepand cu data de 1.12.2008, inceteaza contract individual de munca al reclamantului conform art. 55, lit. B din Codul muncii."
      Potrivit art. 8(1) Codul muncii, relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte. (2) Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, participantii la raporturile de munca se vor informa si se vor consulta reciproc, in conditiile legii si ale contractelor colective de munca.
      Potrivit art. 40 (2) Codul muncii, angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii:   c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
      Asa cum se observa din cele mai sus retinute, reclamantul si-a manifestat vointa incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor, asa cum se prevedea in dispozitiile Programului social, astfel cum a fost comunicat, fila 70.
      Unitatea, de altfel, a si emis decizia, intemeindu-se pe dispozitiile art. 55(b) din Codul muncii, aceste dispozitii reprezentand temeiul de drept in toate cazurile de incetare avand la baza procedura prevazuta in programul social.
      Nu pot fi retinute astfel sustinerile reclamantului ca nu s-ar fi negociat si adus la cunostinta programul social atata timp cat in continutul solicitarii de incetare a raporturilor de munca se face trimitere chiar de catre reclamant la programul social adus la cunostinta angajatilor, iar la filele 45-46, 66 sunt atasate notificarile adresate sindicatului si salariatilor referitoare la concedierile colective.
      Acordul de vointa al partilor, prevazut de Program, a luat nastere odata cu manifestarea de vointa a unitatii prin emiterea deciziei nr. 316/2008.
      Relatiile de munca se bazeaza pe principiul bunei credinte, in sensul ca drepturile si obligatiile se desfasoara potrivit regulilor asumate de ambele parti, in mod legal, rational si transparent.
      Emitand decizia, conform procedurilor stabilite prin Program, s-au nascut drepturile si obligatiile cuprinse in acesta.
      Prin urmare, unitatea avea obligatia sa achite catre salariat salariile compensatorii suplimentare, prevazute in Programul social incheiat la 1.10.2008. Instanta apreciaza ca lipsa nejustificata a reclamantului la interogatoriu valoreaza recunoasterea de catre acesta, a apararilor paratei, potrivit art. 225 c.pr.civ.
      In consecinta, instanta constata ca plata salariilor compensatorii s-a facut in mod corect, astfel incat urmeaza sa respinga actiunea reclamantului.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Despagubiri, penalitati

DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
Despagubiri din asigurare de raspundere in cazul accidentelor de circulatie. Subrogatie. Neaplicarea solidaritatii. - Decizie nr. speta 5 din data de 08.01.2008
Repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii dreptului de libertate in mod nelegal (art.504-507 Cod proc. penala). Data de la care incepe sa curga termenul de exercitare a actiunii p... - Sentinta civila nr. speta 2 din data de 04.01.2008
Despagubiri pentru lipsa de folosinta corelativ cu dreptul de retentie - Decizie nr. 88 din data de 05.03.2015
Folosinta teren agricol. Despagubiri acordate la valoarea corespunzatoare a folosului de tras - Decizie nr. 660 din data de 04.12.2014
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta comerciala nr. 1049 din data de 04.11.2014
Solicitare pe cale separata a cheltuielilor de judecata. Reducere onorar de avocat. - Decizie nr. 219 din data de 03.04.2014
Despagubiri solicitate in baza Legii 221 din 2009. Constatarea caracterului politic a deportarii - Sentinta civila nr. 240 din data de 07.03.2011
Despagubiri - Decizie nr. 60 din data de 28.01.2011
Despagubiri - Sentinta civila nr. 138 din data de 04.02.2011
Despagubiri solicitate in baza Legii 221/2009 reprezentand contravaloarea unor bunuri confiscate abuziv de regimul comunist, fara ca masura confiscarii sa aiba caracter politic. - Sentinta civila nr. 969 din data de 15.10.2010
Esalonarea platilor stabilite prin titlul executoriu. - Decizie nr. 152 din data de 04.03.2010
Despagubiri - Sentinta civila nr. 1 din data de 15.09.2008
Pretentii - Sentinta civila nr. 330 din data de 05.05.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 17 din data de 13.01.2010
Evacuare - Sentinta civila nr. 181 din data de 26.02.2009
Fonduri europene. Natura de acte administrative a proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare si consecintele ce decurg din aceasta cu privire la prezumtiile legale si sarcina probei. - Decizie nr. 658/R din data de 04.06.2015
Validarea de catre vicepresedintele A.N.R.P. a hotararii unei comisii judetene de aplicare a Legii nr. 9/1998. A.N.R.P. nu se poate apara invocand propria culpa in negasirea resurselor financiare efectuarii platii acestor despagubiri. - Decizie nr. 71/R din data de 16.01.2015
Art. 41 din Legea nr. 165/2013 interpretare notiunea de hotarare judecatoreasca prin care s-a stabilit cuantumul despagubirilor. - Decizie nr. 284/R din data de 03.03.2015
Competenta legala de luare a masurii alocarii unor judecatori de la alte sectii la constituirea completurilor de judecata ale unei sectii, in mod exceptional. Diferenta intre aceasta masura, pe de o parte si delegare/detasare/transfer, pe de alta parte. - Decizie nr. 2110/R din data de 19.09.2014