InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

contestatie decizie de pensie

(Sentinta civila nr. 3630 din data de 25.11.2009 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj       3. contestatie decizie de pensie        Prin contestatia inregistrata la data de 29.10.2009, pe rolul Tribunalului Dolj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, contestatorul C.I.  a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 28612/14.10.2009 emisa de Casa Judeteana de Pensii Dolj, privind acordarea pensiei pentru munca depusa si limita de varsta.
In motivare, contestatorul a aratat ca prin decizia contestata intimata Casa Judeteana de Pensii i-a respins cererea de pensionare pentru limita de varsta, cu motivarea ca varsta sa la data inscrierii la pensie era mai mica decat varsta standard de pensionare, intrucat nu a fost luata in considerare perioada 01.12.1976-01.04.2001 ca fiind lucrata in grupa a II a de munca.
       Contestatorul a mai aratat ca perioada in care a desfasurat activitate in grupa a II a de munca este cuprinsa in adeverinta nr. 450/31.08.2009 emisa de angajatorul sau, S.C. Coremi S. A. Craiova. Aceasta adeverinta confirma ca in perioada 17.11.1970-21.06.1975 a desfasurat activitate in proportie de 100% in grupa a II a de munca, iar in perioada 01.12.1976-01.04.2001 in proportie de 75%,  conform Hotararii Guvernului nr. 1223/1990.
       Adeverinta a fost emisa in virtutea principiului specializarii angajatorilor, nu a fost contestata de intimata si, ca urmare, isi produce efectele. Perioada totala cuprinsa in adeverinta, daca ar fi fost luata in considerare, ar fi creat posibilitatea sa beneficieze de drepturile de pensie pentru limita de varsta, in conditiile art. 41 din Legea nr. 19/2000.
       In drept si-a intemeiat cererea pe dispozitiile  art. 87 din Legea nr. 19/2000.
In sustinere, contestatorul a depus la dosarul cauzei copia deciziei nr. 28612/14.10.2009 emisa de Casa Judeteana de Pensii Dolj, adeverinta nr. 450/31.08.2009 emisa de S.C. Coremi S.A. Craiova, carnet de munca, adresele nr. 5980/28.09.1992 si nr. 115/16.07.2001 emise de S.C. Coremi S.A. Craiova, carnet de munca.
       Intimata Casa Judeteana de Pensii a formulat intampinare prin care a solicitat  respingerea contestatiei ca fiind netemeinica si nelegala.
       A aratat ca perioada  01.12.1976-01.04.2001 atestata de adeverinta depusa la dosarul de pensionare nu a fost luata in considerare intrucat functiile de ,,economist" si ,,economist principal" indeplinite de contestator  nu se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr.  1223/1990 si Ordinului nr. 50/1990.
La dosar, intimata a depus in copie : buletinul de calcul si datele privind activitatea in munca aferente deciziei contestate.
         Prin sentinta nr. 3630/25.11.2009 Tribunalul Dolj a admis contestatia, a anulat decizia nr. 28612/14.10.2009 emisa de intimata, a obligat intimata sa emita o decizie de stabilire  a drepturilor de pensie pentru limita de varsta contestatorului, cu reducerea corespunzatoare a varstei standard de pensionare, in urma valorificarii adeverintei nr. 450/31.08.2009 privind grupa a II a de munca, retinand  urmatoarele  :
Contestatorul a formulat cerere de pensionare pentru limita de varsta la data de 09.09.2009, data la care implinise 60 ani. Fiind nascut la data de 05.09.1949, conform art. 41 alin. 2 din Legea nr. 19/2000- anexa nr.3, acesta putea beneficia de pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei de 64 ani si 10 luni.
Odata cu cererea, contestatorul a depus si adeverinta nr. 450/31.08.2009 eliberata de S.C. Coremi S.A. Craiova, din care rezulta ca in perioadele 17.11.1970-21.06.1975 si 01.12.1976-01.04.2001 a desfasurat activitate ce se incadreaza, conform Hotararii Guvernului nr.  1223/1990, in grupa a II a de munca.
       Din datele  inscrise in  carnetul sau de munca, contestatorul a indeplinit in aceste perioade functiile de muncitor necalificat, economist si economist principal.
Prin decizia nr. 28612/14.10.2009, intimata Casa Judeteana de Pensii Dolj a respins cererea de pensionare pentru limita de varsta formulata de contestator cu motivarea ca acesta nu indeplineste conditiile de varsta. Intimata a exclus perioada 01.12.1976-01.04.2001, in care contestatorul a detinut  functiile de ,,economist" si "economist principal" considerand ca acestea nu se incadreaza in grupa a II a de munca.
        Excluzand aceasta perioada,  intimata a retinut un stagiu de cotizare realizat de contestator in grupa a II a de munca de doar 4 ani, 7 luni si 4 zile si a constatat ca reducerea corespunzatoare aplicata asupra varstei standard de pensionare nu este suficienta pentru a beneficia de pensie pentru limita de varsta.
       Incadrarea in grupa a II a de munca, in vederea pensionarii, a unor locuri de munca sau activitati din constructii - montaj este reglementata de Hotararea Guvernului nr.1223/1990.
       Potrivit art. 1 din acest act normativ ,,personalul care este in activitate si care a lucrat la locurile de munca sau activitatile cu conditii de munca nocive, grele sau periculoase de pe santierele de constructii-montaj, grupurile de santiere si intreprinderile - santier, inclusiv unitatile de deservire ale acestora: bazele de productie, depozitele, laboratoarele, unitatile de mecanizare se incadreaza in grupa a II-a de munca in vederea pensionarii, pentru intreaga perioada efectiv lucrata dupa 18 martie 1969".
       Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in aceasta grupa se face, potrivit alin. 2, de catre  ,,consiliile de administratie, impreuna cu sindicatele libere din unitati".
       Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea  total sau partial in conditii deosebite de munca ( grupa a II a - pana la 01.04.2001) au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea corespunzatoare a varstelor standard, potrivit art. 42 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 ( tabelul nr. 1).
       Fata de situatia de fapt si de drept retinuta, instanta constata ca in aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1223/1990, nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupa a II a de munca reprezinta un atribut exclusiv al conducerii unitatii angajatoare si sindicat.
       In speta, adeverinta nr. 450/31.08.2009 atesta incadrarea de catre conducerea societatii angajatoare a activitatilor prestate de contestator in aceasta categorie, intimata neavand abilitatea legala de a cenzura mentiunile cuprinse in adeverinta eliberata de angajator cu respectarea conditiilor legale.
       In consecinta, instanta constata neintemeiata apararea intimatei, prin excluderea stagiilor de cotizare realizate de contestator in grupa a II a de munca, aceasta incalcandu-si competentele legale, contestatorul avand dreptul sa beneficieze de dispozitiile Legii nr. 19/2000 corespunzator datelor inscrise in carnetul de munca sau adeverintele emise de angajatorii sai.
Pentru considerentele aratate anterior,  intimata Casa Judeteana de Pensii Dolj, trebuia sa aiba in vedere, la stabilirea pensiei pentru contestator, adeverinta nr. 450/31.08.2009 emisa de S.C. Coremi S.A. Craiova privind incadrarea activitatii prestate in grupa a II a de munca pentru intreaga perioada mentionata in cuprinsul acesteia, inclusiv pentru perioada 01.12.1976-01.04.2001 .
Or, prin insumarea perioadelor lucrate in grupa superioara de munca, rezulta un stagiu total de cotizare  de 28 ani, 11 luni si 4 zile, pentru care, conform 42 alin. 1 (tabel 1) varsta standard de pensionare se reduce cu 6,5 ani.
Aplicand la varsta standard de pensionare de 64 ani si 10 luni reducerea de 6,5 ani, contestatorul putea beneficia de pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei de 58 ani si 4 luni, adica la data de 09.01.2008.
       Ca urmare, la data formularii cererii, 09.09.2009, contestatorul indeplinea conditiile de pensionare pentru limita de varsta, in conditiile art. 42 alin. 1 din Legea nr. 19/2000.
Pentru considerentele de fapt si de drept mentionate, instanta constata intemeiata contestatia, urmand sa o admita si sa anuleze decizia nr. 28612/14.10.2009 emisa de intimata Casa Judeteana de Pensii Dolj . Va  obliga intimata sa emita o decizie de stabilire  a drepturilor de pensie pentru limita de varsta contestatorului, cu reducerea corespunzatoare a varstei standard de pensionare, in urma valorificarii adeverintei nr. 450/31.08.2009 emisa de S.C. Coremi S.A. Craiova, privind grupa a II a de munca.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale

Nulitate act - Sentinta civila nr. 777 din data de 04.10.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 775 din data de 04.10.2017
EXCEPTIA PREMATURITATII ACTIUNII. ADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 32/LM/2010 din data de 12.05.2010
Conflict de drepturi avand ca obiect eliberarea unei adevereinte cu sporurile de gestiune si de stres de care a beneficiat fostul salariat in perioada 1976-1986 - Sentinta civila nr. 1128/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei - Sentinta civila nr. 1027/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei. - Sentinta civila nr. 530/lm/2007 din data de 17.02.2009
Asigurari sociale. Pensie invaliditate. Temeinicia deciziei - Sentinta civila nr. 242/lm/2008 din data de 17.02.2009
1.Recurs nou cod procedura civila, anulare decizie CASJ, prescriptia dreptului de stabilire a creantei fiscale, efecte necomunicare decizie debit principal, putere de lucru judecat, accesorii. - Decizie nr. 1114/R din data de 01.04.2014
Neintreruperea termenului de prescriptie a stabilirii contributiei de asigurari de sanatate. Emiterea succesiva de decizii de impunere anulate de instanta de judecata. - Decizie nr. 344/R din data de 31.01.2014
Salarizare personal - Sentinta civila nr. 5536/CA din data de 17.10.2012
Plata cheltuieli medicale - Decizie nr. 541/R din data de 28.06.2012
Actiune intemeiata pe dispozitiile art. 1073 si 1077 din Codul civil. Calitate procesuala activa. Modificarea unilaterala a clauzelor antecontrctului. Admisibilitate. - Sentinta civila nr. 181 din data de 21.10.2008
SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE - Hotarare nr. 236/M din data de 31.01.2008
Stagiul complet de cotizare in raport de care se calculeaza drepturile de pensie pentru persoanele ce au desfasurat activitate in grupa superioara de munca . - Decizie nr. 2046 din data de 18.12.2008
Inadmisibilitatea stabilirii modului de calcul al pensie anterior depunerii cererii de pensionare ca si a restituirii a contributiilor de asigurari sociale anterior valorificarii acestora prin pensionare . - Decizie nr. 460/M din data de 10.03.2009
Acordarea drepturilor de pensie in raport cu data depunerii cererii - Decizie nr. 357/M din data de 20.03.2007
Luarea in calcul la stabilirea dreptrurilor de pensiei a veniturilor realizate cu titlu de aacord global . Activitate desfasurtaa in coditii de grupa superioara de munca naterior intrarii in vigoare a Legii 19/2000 dovedita cu adeverinta emisa de ang... - Decizie nr. 1033/M din data de 11.06.2009
Utilizarea stagiului complet de cotizare la calcularea pensiei pentru persoanele cu handicap prevazut de art.77 alin.2 raportat la art.47 alin.1 lit. c din Legea 19/2001 si nu a celui rezultat din anexa 3 a acestei legi . - Decizie nr. 596/M din data de 17.05.2007
Neindeplinirea obligatiilor legale privind predarea Carnetului de munca atrage raspunderea patrimoniala a angajatorului potrivit art. 169 alin.1 din L.53/2003 Codul Muncii. Prezumtia incheierii contractului individual de munca cu durata nedete... - Decizie nr. 1430 din data de 25.09.2009
Neindeplinirea obligatiilor legale privind predarea Carnetului de munca atrage raspunderea patrimoniala a angajatorului potrivit art. 169 alin.1 din L.53/2003 Codul Muncii. Prezumtia incheierii contractului individual de munca cu durata nedete... - Decizie nr. 642/M din data de 31.05.2007