InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Persoane impozabile si activitatea economica; art.127 Cod fiscal

(Sentinta civila nr. 613 din data de 15.03.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Dare de mita | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

Sentinta penala
   
     
    
     
     Constata ca, la data de 29 august 2011 a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Dolj, sub nr.17275/63/2011, plangerea formulata de catre petenta ONG "Lupta Impotriva Coruptiei, Nedreptatilor si Abuzurilor din Romania", cu sediul in Tg.Jiu, , reprezentanta a membrului C.S, domiciliat in com.Stejari. impotriva rezolutiei nr.659/P/2011 din 04.07.2011 a Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, confirmata prin rezolutia nr.783/II/2//2011  prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj.
     In motivarea plangerii s-a aratat ca prin rezolutia de neincepere a urmaririi penale emisa prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj in dosarul nr.659/P/2011 s-a dispus respingerea plangerii si mentinerea dispozitiilor rezolutiei Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, solutii pe care le considera netemeinice si  nelegale.
     In acest sens s-a solicitat a se reanaliza dosarul nr.659/P/2011, urmand a se observa ca afirmatiile facute de catre numitii C.D.C, P.N si L.C, in sensul darii si luarii de sume de bani au adus un prejudiciu moral si material lui C.S, intrucat acestuia i-a fost schimbat locul de munca. De asemenea, s-a precizat ca acesta a fost si scopul, respectiv ca numitul C.S sa fie schimbat de la locul de munca si totodata sa fie denigrat in sensul ca ar fi bolnav.
     In final, s-a precizat ca si in prezent numitii C.D.C, P.N si L.C fac afirmatii in sensul ca s-ar fi dat anumite sume de bani, afirmatii de care au cunostinta si alte persoane.
     In concluzie, s-a solicitat admiterea plangerii si trimiterea in judecata a intimatilor, sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art.255 si art.254 C.p.
     In vederea unei juste solutionari a cauzei s-a dispus atasarea dosarului nr.659/P/2011 al Tribunalului Dolj.
     Analizand plangerea formulata, in raport de motivele invocate, instanta constata urmatoarele:
     Prin rezolutia nr.659/P/2011 din 04.07.2011 a Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj s-a dispus, in temeiul art.228 alin.6 si art.10 lit.a C.p.p., neinceperea urmaririi penale fata de P.N, sub aspectul savarsirii infractiunii de date de mita, prev. de art.255 C.p. si fata de B.D si C.C, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita prev. de art.254 C.p.
     S-a retinut ca, prin rezolutia nr.386/P/2011 din data de 01.06.2011, Parchetul de pe langa Judecatoria Medias a dispus neinceperea urmaririi penale fata de S.A si R.A.S pentru savarsirea infractiunii prev. de art.246 C.p.
     De asemenea, s-a dispus declinarea competentei de solutionare in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, in vederea efectuarii de cercetari fata de C.C, P.N si B.D, pentru savarsirea infractiunilor prev. de art.254, 255 C.p.
     In acest sens, s-a retinut ca numitul C.S a afirmat, la data de 29.03.2011, cu ocazia audierii sale la sediul Politiei Medias, ca numitii C.C, P.N si B.D, care detin functii de conducere la SNGN ROMGAZ SA Medias, punct de lucru Craiova, au savarsit infractiunile de dare si luare de mita.
     Examinand actele premergatoare administrate in cauza se retine ca numitul C.S este angajat la S.N.G.N. ROMGAZ SA Medias.
     Acesta a avut calitatea de sondor pana la data de 1S.04.2O1O, cand, urmare propunerii facute de catre S.A - doctor de medicina muncii, a fost declarat apt conditionat din punct de vedere medical, pentru a lucra la inaltime, cu utilaje si mediu de zgomot.
     Avand in vedere recomandarea de a se evita munca la inaltime, tratament, dispensar izare si consult neurologic cu tratament lunar si abandonarea consumului de alcool a fost schimbat locul de munca al numitului C.S.
     Ulterior, acesta a solicitat efectuarea de cercetari fata de S.A si R.A.S-doctori de medicina muncii, pentru savarsirea infr. de abuz in serviciu contra intereselor persoanei, prev. de art. 246 din C.pen., intrucat nu a fost de acord cu diagnosticul " epilepsie, etilitism ", care a determinat schimbarea locului de munca din sondor in reconditioner scule si , totodata diminuarea remuneratiei lunare.
     Cu ocazia audierii sale la data de 29.03.2011 C.S a afirmat ca, de la numitul C.D.C, domiciliat in corn. Stejari, a aflat ca P.N pentru angajarea fiului sau i-a dat lui C.C o suma de cateva mii de euro.
     De asemenea, a mai precizat ca, pentru ocuparea postului sau, B.D, sondor sef i-ar fi cerut lui L.C suma de 10.000 lei.
     C.S a declarat ca aceste aspecte le-a aflat chiar de la L.C .
     In cauza s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de P.N, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, prev. de art. 255 din C.pen., dar si fata de C.C si B.D, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, prev. de art. 254 din C.pen., apreciindu-se ca faptele nu exista.
     Astfel, s-a retinut ca simplele afirmatii ale denuntatorului, nesustinute de probe, nu sunt de natura a angaja raspunderea penala a faptuitorilor sub aspectul savarsirii acestor infractiuni. De asemenea, C.D.C si L.C nu au confirmat datele mentionate de catre C.S in declaratia sa din 29.03.2011. De altfel, atat L.C , cat si C.D.C au negat ca ar fi avut vreo discutie cu numitul C.S , cu privire la aceste aspecte.
     Impotriva acestei solutii a formulat plangere petentul C.S prin ONG "Lupta Impotriva Coruptiei, Nedreptatilor si Abuzurilor din Romania" la prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj.
     Prin rezolutia nr.783/II/2/2011 din 20.07.2011 a prim-procurorului de pe langa Tribunalul Dolj, in temeiul art.275-278 C.p.p. s-a respins plangerea formulata de petentul C.S si s-au mentinut dispozitiile rezolutiei Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj cu nr.69/P/2011 din data de 04.07.2011.
     In motivarea acestei solutii s-a aratat ca simplele afirmatii ale denuntatorului nesustinute de probe nu sunt de natura a angaja raspunderea penala a faptuitorului sub aspectul savarsirii infractiunilor denuntate.
     S-a retinut ca, chiar in conditiile faptului ca C.D.C, P.N si L.C au facut afirmatii in sensul darii si luarii de sume de bani pentru a obtine diferite avantaje de la angajatii societatii de gaz, nu pot determina retinerea existentei faptelor de natura penala.
     De asemenea, s-a mai aratat ca nu exista nicio dovada a tranzactiei intervenite intre parti, respectiv remiterea unor sume de bani si primirea acestora de catre functionarii societatii.
     Nu in ultimul rand, s-a retinut ca nu sunt indeplinite nici conditiile art.275 C.p.p., intrucat prin faptele denuntate nu s-a adus o vatamare intereselor legitime ale denuntatorului.
     Impotriva acestei solutii ONG "Lupta Impotriva Coruptiei, Nedreptatilor si Abuzurilor din Romania" a formulat plangere la instanta, in temeiul art.278/1 C.p.p.
     Conform dispozitiilor procedurale prevazute de art.278/1 alin.1 C.p.p., dupa respingerea plangerii facute conform art.275-278 C.p.p. impotriva solutiei de neurmarire penala data de procuror, persoana vatamata, precum si orice alte persoane ale caror interese legitime sunt vatamate pot face plangere, in termen de 20 zile de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare, la judecatorul de la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima instanta.
     Art.275 C.p.p. ce are denumirea marginala de "Dreptul de a face plangere" prevede in alin. 1 ca " orice persoana poate face plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime."
     Ca atare, din lecturarea celor doua articole se observa clar ca legiuitorul a limitat dreptul de formula plangere impotriva solutiilor de netrimitere in judecata fie in baza dispozitiilor art.275 C.p.p., fie in baza dispozitiilor art.278/1 C.p.p. decat la "persoana vatamata, precum si orice alte persoane ale caror interese legitime sunt vatamate."
     In aceasta situatie creata de dispozitiile art.275 si art.278/1 C.p.p. si care conditioneaza dreptul de a avea calitate procesuala activa se impune a se cenzura daca ONG "Lupta Impotriva Coruptiei, Nedreptatilor si Abuzurilor din Romania" poate fi calificata  drept o persoana vatamata, precum si orice alta persoana ale carei interese legitime sunt vatamate.
     In conformitate cu Legea 246/2005 in baza careia functioneaza organizatia non-guvernamentala, statutul acesteia este definit ca fiind o persoana juridica care desfasoara activitati de interes general, sau in interesul unor colectivitati. Dat fiind obiectul activitatii, dar si titulatura acesteia "Lupta Impotriva Coruptiei, Nedreptatilor si Abuzurilor din Romania", coroborat si cu natura infractiunilor ce au facut obiectul cercetarilor penale in prezenta cauza, aparent se creeaza opinia ca acordarea unui drept cel putin subiectiv procesual ar fi justificata.
     Pornind de la acelasi principiu trebuie avut in vedere rolul Ministerului Public statuat in legile ordinare, precum si extraordinare, care este acela de a reprezenta interesele generale ale societatii in activitatea judiciara, aparand ordinea de drept, drepturile si libertatile cetatenilor. Ca atare, se observa ca, cel putin aparent, intre cele doua parti se naste un conflict de drept procesual penal in momentul in care o organizatie de natura celei precizate formuleaza plangere impotriva solutiei date de catre procuror, dat fiind interesul public manifestat de Parchet in apararea unor relatii care pana la urma vizeaza ordinea publica.
     Ca atare, a recunoaste dreptul unei organizatii de a  formula o plangere in temeiul art.275 C.p.p. si, respectiv 2781 C.p.p., impotriva unei solutii date de catre procuror in conditiile in care nu este titular al acestei actiuni in conformitate cu prevederile art.2781 alin.1 C.p.p. echivaleaza cu o punere la indoiala efectiva a modului in care o institutie publica precum Ministerul Public reprezinta interesele generale ale societatii in activitatea judiciara, a modului in care se apara ordinea de drept, drepturile si libertatile cetatenilor, ori acest aspect este exclus.
     Chiar mai mult, se constata ca la data de 17 octombrie 2011 Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat asupra recursului in interesul legii privind calitatea procesuala a Agentiei Nationale de Integritate in cadrul plangerilor formulate in baza dispozitiilor art.2781 alin.1 C.p.p. Prin decizia cu nr.23/2011 s-a dispus ca A.N.I. nu are calitate procesuala de a ataca solutiile de neurmarire penala sau de netrimitere in judecata dispuse de procuror, plangerile astfel formulate urmand a fi respinse, ca inadmisibile, conform art.2781 alin.8 lit.a teza a II-a C.p.p.
     Observand aceasta decizie a Inaltei Curti, instanta apreciaza ca exista o oarecare similitudine cu privire la lipsa calitatii procesuale in conditiile art.2781 C.p.p. si pentru organizatiile non-guvernamentale precum cea in speta, pe considerentul ca, cu atat mai mult in conditiile in care recursul in interpretarea legii nu acorda drept procesual activ unei institutii a statului care are menirea in asigurarea integritatii, prevenirea coruptiei institutionale, nu se poate acorda drept procesual activ unei agentii non-guvernamentale care se prevaleaza numai de interesul public manifestat pentru anumit tip de fapte penale.
     In stabilirea posibilitatii calitatii procesuale a acestor organizatii in functie de interesul legitim public, Inalta Curte de Casatie si Justitie, in motivarea recursului, a retinut ca: "invocarea notiunii de "interes legitim public" consacrata in art.2 alin.1 lit. r din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 nu este pertinenta, intrucat pe de o parte Codul de procedura penala nu se completeaza cu dispozitiile acestei legi, iar pe de alta parte pentru ca "interesul legitim public" poate fi invocat ca justificare a unei calitati procesuale active intr-o actiune in contencios administrativ, doar de organisme sociale interesate, definite de aceeasi lege ca fiind "structuri neguvernamentale, sindicate, asociatii, fundatii si alte asemenea, care au ca obiect de activitate protectia drepturilor diferitelor categorii de cetateni sau, dupa caz, buna functionare a serviciilor publice administrative".
     Fata de cele prezentate, Tribunalul a respins plangerea ca inadmisibila.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Dare de mita

Infractiunea de dare de mita, fapta prev. si ped. de art.255 alin.1 cod penal raportat la art.7 alin.2 din Legea 78/2000 - Sentinta penala nr. 296/S din data de 01.11.2011
Infractiunea de dare de mita, solutie de achitare, neindeplinirea elementelor constitutive ale infractiunii - Sentinta penala nr. 543/S din data de 17.10.2006
dare luare de mita, condamnare cu suspendarea conditionata a - Sentinta penala nr. 349 din data de 11.05.2010
saviroirea infractiunii de luare de mita, prev.de art.254 C.p. rap.la art.6 din Legea 78/2000. - Sentinta penala nr. 551 din data de 14.04.2005
dare de mita - Sentinta penala nr. 124 din data de 25.01.2010
Dare de mita - Sentinta penala nr. 15 din data de 22.03.2017
Dare de mita - Sentinta penala nr. 31 din data de 14.11.2016
Dare de mita - Sentinta penala nr. 22 din data de 13.10.2016
Dare de mita - Sentinta penala nr. 2 din data de 20.01.2016
Dare de mita - Sentinta penala nr. 1 din data de 04.01.2016
Dare de mita - Sentinta penala nr. 17 din data de 13.05.2015
Dare de mita - Sentinta penala nr. 12 din data de 19.03.2015
Conducere pe drumurile publice a unui autoturism fara a poseda permis de conducere eliberat in mod legal. Uz de fals. Dare de mita - Sentinta penala nr. 12 din data de 21.03.2012
Dare de mita - Sentinta penala nr. 360 din data de 12.10.2016
Dare de mita - Sentinta penala nr. 57 din data de 09.03.2012
Infractiunea de dare de mita, prevazuta de art. 255 alin.1 Cod penal. Individualizarea judiciara a pedepsei. Procedura simplificata a judecatii prevazuta de art. 3201 Cod procedura penala. - Sentinta penala nr. 73/P din data de 20.07.2011
dare de mita - Sentinta penala nr. 124 din data de 25.01.2010
Dare de mita - Sentinta penala nr. 57 din data de 09.03.2012
Infractiuni de coruptie. Dare de mita. Mituirea unui politist. Confiscarea speciala. - Sentinta penala nr. 550 din data de 21.12.2009
Conducere pe drumurile publice a unui autoturism fara a poseda permis de conducere eliberat in mod legal. Uz de fals. Dare de mita - Sentinta penala nr. 12 din data de 21.03.2012