InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

validare poprire - apel

(Decizie nr. 11 din data de 17.01.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Popriri | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

147. validare poprire - apel

Dosar nr. 17594/215/2010
R O M A N I A

TRIBUNALUL DOLJ
SECTIA CIVILA

DECIZIE Nr. 11/2011
Sedinta publica de la 17 Ianuarie 2011
? Asupra apelului civil de fata;
      La data de  07.06.2010  creditoarea  C.A.R. Craiova  a chemat in judecata pe debitorii  B. F. -M. , G, G. V. , B. M., M. M., N. E. si M. I.si pe tertul poprit Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna  validarea popririi infiintata  prin adresa din data de 11.03.2010  emisa de Biroul Executor IFN B. A.   in dosarul de executare nr.219/E/2009 si obligarea tertului poprit sa vireze creditoarei suma de 10.424,95 lei pe care i-o datoreaza acesteia debitorii  in calitate de giranti in contul   executorului  I.F.N. Budara Adriana  respectiv RO deschis la CEC BANK SA precum si obligarea tertului poprit  la plata cheltuielilor de judecata  constand in taxa de timbru si timbru judiciar .
             In motivarea actiunii , a aratat ca prin adresa  din data de  11.03.2010  Birou Executor  IFN B. A. a dispus infiintarea popririi in mainile tertului poprit Spitalul Clinic Judetean de Urgenta  Craiova  asupra salariului lunar pana la  1/3 din venitul net, pana la acoperirea sumei totale de 10.861,06 lei, cu titlu de imprumut  si dobanda, suma pe care debitorii o datoreaza creditoarei CAR Craiova,  in calitate de  debitor  imprumutat si  debitori giranti  ,conform titlului executoriu - contract de imprumut nr. 134/11.02.2009 .
            Deoarece tertul poprit a refuzat sa se conformeze adresei de infiintare a popririi liberand sumele datorate debitorilor popriti se impune aplicarea art.460 C.p.civ.
            La termenul din data de 02.07.2010 instanta din oficiu a invocat  exceptia tardivitatii actiunii.
Prin sentinta civila nr.12174 din 02.07.2010 pronuntata de Judecatoria Craiova a fost  admisa exceptia  tardivitatii introducerii actiunii invocata din oficiu.
A fost respinsa actiunea formulata de creditoarea CAR ARIAS CFR Craiova, impotriva debitorilor B. F. -M., G. M., G. V., B. M., M. M.,  N. E. si M. I.  si  tertul poprit Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova.
         A fost respinsa cererea pentru cheltuieli de judecata  formulata de creditoare.
Pentru a se pronunta astfel instanta a retinut ca potrivit art.460 alin.1 c.p.civ. cererea de validarea a popririi se depune la instanta “in termen de 3 luni de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila ».
            In speta, adresa de infiintare a popririi s-a emis la data de 17.11.2009 in dosarul nr.219/E/ 2009  al Birou Executor IFN Z. I. C. si a fost comunicata tertului poprit la data de 19.11.2009 data la care a fost inregistrata la acesta sub nr.2369, asa cum rezulta din dovada de comunicare de la fila 29, dovada care face parte din dosarul de executare atasat actiunii de catre creditoare.
            Conform art.456 alin.1 c.p.civ."in termen de 15 zile de la comunicarea popririi ,iar in cazul sumelor de bani datorate in viitor de la scadenta acestora, tertul poprit este obligat sa consemneze suma de bani si sa trimita dovada executorului in cazul popririi prevazute la art.453 alin.1"
         Prin urmare, in cauza, incepand cu data de 05.12.2009 tertul poprit trebuia sa consemneze suma urmarita la dispozitia creditoarei, astfel ca cererea de validare poprire  trebuia introdusa conform art.460 alin.1 C.p.civ. cel mai tarziu la 05.03.2010.
         Cererea de chemare in  judecata a fost inregistrata la instanta la data de 07.06.2010, deci dupa mai multe luni de la data respectiva,rezultand ca exceptia invocata din oficiu este intemeiata astfel ca a fost admisa a fost respinsa cererea.
         In baza art.274 C.pr.civ. a respins cererea pentru cheltuieli de judecata  formulata de creditoare.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs creditoarea CAR ARIAS CFR Craiova (calea de atac a fost calificata drept apel la termenul de astazi, pentru considerentele mentionate in practicaua hotararii) care a aratat ca termenul in cauza nu este un termen de decadere in acceptiunea art.103 C.pr.civ., iar norma legala in speta nu are caracter imperativ, ci dispozitiv, lasand la latitudinea partilor introducerea cererii; termenul prevazut de art.460 C.pr.civ., este un termen prohibitiv, care impiedica formularea cererii de validare inainte de  implinirea lui; formularea cererii de validare dupa implinirea termenului nu este supusa vreunei sanctiuni, dar este limitata de implinirea termenului de perimare a executarii silite de 6 luni, prevazut de art.389 C.pr.civ.
Apelul este nefondat.
Termenul de 3 luni, prevazut de art.460 alin.1 C.pr.civ., in care instanta de executare poate fi sesizata in vederea validarii popririi  este un termen imperativ, de decadere, asa cum in mod corect a statuat prima instanta.
Caracterul imperativ al termenului rezulta din formularea legii, din sintagma "in termen de 3 luni" iar ratiunea si finalitatea textului legal respectiv constau in existenta unui termen legal in care poate fi sesizata instanta, termen pe care legiuitorul a inteles sa-l prevada in mod expres.
Nu poate fi vorba de un termen prohibitiv ori de un caracter dispozitiv al normei de drept respective, asa cum sustine apelanta, pentru ca intr-o asemenea ipoteza legiuitorul ar fi adoptat o alta formulare a textului de lege, prin care ar fi statuat, spre exemplu, ca o actiune de validare a popririi poate fi introdusa dupa expirarea unui termen de 3 luni de la o anumita data.
Cum legea reglementeaza in mod expres momentul la care incepe sa curga termenul de 3 luni analizat, acest moment fiind reprezentat de "data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila", rezulta in mod evident ca acesta este un termen legal imperativ, care se calculeaza conform art.101 alin.3 C.pr.civ si inauntrul caruia persoana interesata va putea sesiza instanta pentru validarea popririi.
Totodata, termenul de 3 luni prevazut de art.460 alin.1 C.pr.civ, este o institutie juridica de drept procesual distincta de sanctiunea perimarii instituita de art.389 C.pr.civ, dat fiind ca sesizarea instantei nu se poate face in interiorul termenului de perimare de 6 luni, ci in interiorul acestui termen pe care legea il prevede in mod expres in materia popririi. Este firesc sa fie asa, pentru ca atunci cand se pune problema promovarii unei anumite cereri in instanta, sanctiunea depasirii unui termen legal nu poate fi decat decaderea, in acceptiunea art.103 C.pr.civ, o cerere neputand fi considerata drept perimata inca din faza prealabila sesizarii instantei de judecata.
Fata de cele expuse, in temeiul art.296 C.pr.civ , apelul va fi respins ca nefondat. 2
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Popriri

Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Validare poprire - Decizie nr. 515 din data de 26.06.2017
Restituire esalonata a taxei de timbru. Cerere de validare poprire respinsa - Sentinta civila nr. 964 din data de 03.12.2015
Efectele suspendarii executarii silite prin poprire pe conturi bancare - Decizie nr. 321 din data de 08.11.2012
Prestatii periodice succesive ca urmare a existentei incapacitatii adaptive produsa in urma unui accident de munca - Decizie nr. 77 din data de 08.03.2006
Contestatie in anulare. Transmisiunea calitatii procesuale. Neindeplinirea procedurii de citare cu persoana care a dobandit calitatea de parte pe parcursul procesului, ca urmare a preluarii in patrimoniu a bunului in litigiu, constituie un motiv de ... - Decizie nr. 239/R din data de 27.10.2005
Validare poprire. Conditii. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2017
validare poprire - Sentinta civila nr. 7513 din data de 25.10.2011
validare poprire - Sentinta civila nr. 1962 din data de 08.03.2011
Mentinere poprire - Sentinta civila nr. 3456 din data de 30.04.2010
Popriri - Sentinta civila nr. 1423 din data de 11.02.2010
Validare poprire. Incetarea raporturilor de munca dintre tert si debitor la o luna dupa comunicarea adresei de poprire.Cererea respinsa. - Sentinta civila nr. 1966/12.03.2009 din data de 21.09.2009
Validare poprire - tardivitate conditii admisibilitate - Hotarare nr. 5390 din data de 03.08.2010
Poprire - Sentinta civila nr. 2475 din data de 19.03.2009
Poprire - Sentinta civila nr. 5089 din data de 09.10.2005
Civil. Validare poprire. - Hotarare nr. 10042 din data de 01.07.2011
Obligativitatea platii cautiunii anterior solutionarii cererii de infiintarea sechestrului asigurator. - Sentinta civila nr. 127 din data de 10.01.2013
POPRIRE ASIGURATORIE - LIPSA CALITATII PROCESUALE ACTIVE A TERTULUI POPRIT - Sentinta comerciala nr. 376 din data de 26.03.2010
Cerere de infiintare a popririi asiguratorii. Dovada indeplinirii conditiilor prevazute de art. 591 Cod procedura civila - Hotarare nr. din data de 11.05.2010
Validare poprire - Hotarare nr. 1193 din data de 16.03.2017