InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

revendicare imobiliara ; granituire

(Decizie nr. 31 din data de 02.02.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi) | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

175. 90 - revendicare imobiliara ; granituire
Dosar nr. 27700/215/2009
R O M A N I A

TRIBUNALUL DOLJ
SECTIA CIVILA

DECIZIE Nr.31/2011
Sedinta publica de la 02 Februarie 2011 Asupra apelurilor civile de fata;
      Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova, reclamantul I. I. E., a chemat  in judecata pe paratii A. M. si pe parata  C. M. pentru ca, prin hotararea ce se va pronunta sa  fie obligati sa-i lase in  proprietate si linistita posesie  terenul situat in Craiova, str E., nr 3 A in suprafata de 16 mp si sa  se stabileasca linia de  hotar  intre cele doua proprietati.
      In motivarea  cererii, reclamantul arata ca a  dobandit un teren in suprafata de 100 mp prin  inscris sub  semnatura privata  de  la paratul A. . iar prin decizia nr. 740 din 07.05.2003 s-a recunoscut  valabilitatea acestui contract de vanzare cumparare dupa care a procedat  la  intabularea in cartea funciara si a constatat, la efectuarea  masuratorilor, ca poseda, in fapt,  mai putin teren  decat  are in acte.
      Reclamantul a solicitat  si acordarea de cheltuieli de judecata  ce le va  efectua cu taxe si onorarii de avocati si experti.
       Prin sentinta civila nr.12152 din 01.07.2010 a Judecatoriei Craiova a fost admisa in parte  actiunea formulata de reclamantul I. . E. si obligat paratul A. M. sa lase in deplina proprietate si linistita posesie a reclamantului terenul in suprafata de 0,50 mp, situat in Craiova, str. E., nr. 317, avand urmatoarele vecinatati: N - teren Primarie Craiova, S - A. M., C. M., V - str. E., E - A. M..
      S-a stabilit ca linia de hotar (determinata de pct. 15-17 pe schita anexa la raportul de expertiza) sa fie deplasata spre E spre proprietatea paratului A. M. cu o distanta de 0,05 m.
      A fost obligat paratul A. M. catre reclamantul I. . E. la plata sumei de 1.570 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata (800 lei onorariu avocat, 170 lei taxe timbru, 600 lei onorariu expert).
      A fost respinsa actiunea fata de parata C. M..
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca  prin decizia nr. 740 din 07.05.2003 a Curtii de Apel Craiova  completata prin incheierea  nr. 10 din 19.02.2009 a Curtii de Apel  Craiova s-a constatat valabilitatea  antecontractului de  vanzare cumparare  din data de 12.03.2001 prin care  reclamantul I. E. Ion a dobandit  de la SC N. P. SRl Craiova , reprezentata de paratii A. M. si  C. M. , un teren  de 100 mp, situata in Craiova , cartier S., str E.  pe care l-a intabulat la nr 3A avand ca  vecinatati: la N- spatiul teren Primaria Craiova , la S- proprietatea  lui A. M., la V-str T. L.  si la E cu  proprietatea lui A. M.(f10).
      In prezent  dupa noile modificari urbanistice terenul reclamantului in suprafata de 100 mp se afla situat  in Craiova, str E.  nr 3A avand ca vecinatati :La N teren Primaria Craiova, la S -A. M. si C.  M., la E- A. M. si la V-str E..
      Din acest teren, paratul A. M. a ocupat  fara  drept o suprafata de 0,50 mp modificand  linia de hotar dintre proprietatea  sa si cea a  reclamantului prin construirea  unui nou gard spre proprietatea reclamantului.
  Conform concluziilor  raportului de  expertiza, in prezent  reclamantul detine in fapt  dupa masuratori, suprafata de 99,50 mp  impunandu-se ca paratul A. M. sa deplaseze linia de hotar, determinata la punctele 15-17 pe schita  la raportul de expertiza (anexa1) cu 0,50 m spre  proprietatea sa din partea de E.
  Fata de imprejurarile de fapt retinute  s-a apreciat ca  actiunea reclamantului este intemeiata  urmand a fi admisa  in acest  sens.
  Impotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantul I. I. E. si paratul A. M., criticand-o ca fiind nelegala si netemenica.
In recursul declarat, reclamantul I. I. E. arata ca hotararea a fost data cu aplicarea gresita a legii, intrucat instanta de fond a omologat gresit raportul de expertiza in varianta I si nu in varianta solicitata de recurent, respectiv varianta a II-a, atata timp cat in cauza reclamantul a dovedit ca este intabulat in cartea funciara cu o supraf. de teren de 107,31 mp si ca inscrierile in cartea funciara sunt opozabile tuturor, inclusiv paratului, iar in plus a mai dovedit ca granitele proprietatii nu au fost modificate de reclamant de la data la care s-a pronuntat decizia nr. 740/2003 a Curtii de Apel Craiova care a constatat valabilitatea conventiei de vanzare cumparare din anul 2001 incheiata intre reclamant si SC N. SRL, astfel incat culpa pentru cei 7 mp gasiti in plus la masuratori nu apartine reclamantului, ci apartine mijloacelor de masurare empirice cu care s-a efectuat expertiza in dosarul Curtii de Apel.
Mai arata ca paratul nu a facut dovada  proprietatii asupra vreunei  suprafete din terenul care il foloseste, pe care l-a imprejmuit si ca autorizatia sa de constructie  are la baza  documentatia care are  in vedere lucrarea  cadastrala si nu  exclusiv titlul de proprietate.
      Paratul A. Ma. nu a motivat cererea sa de recurs si nici nu a indeplinit obligatia de a timbra corespunzator recursul in termenul stabilit prin citatia primita, astfel incat prin incheierea de sedinta de la 24.11.2010 a fost pusa in discutia partilor si admisa exceptia netimbrarii recursului formulat de paratul A. M., constatandu-se prioritara aceasta exceptie fata de aspectul nemotivarii recursului.
      In sedinta publica de la 26.01.2011, instanta a calificat drept apel calea de atac, avand in vedere dispoz. art. 282 indice 1 C.pr.civ. si obiectul cererii deduse judecatii, cuprinzand doua capete de cerere - revendicarea si granituirea.
      Examinand sentinta civila atacata, prin prisma motivelor de apel formulat de reclamantul I. I. E. si a dispoz. art. 296 C.pr.civ., tribunalul constata este fondat apelul formulat de reclamant.
      Astfel, se constata ca prin actiunea introductiva si care a investit instanta de fond, reclamantul a invocat dreptul sau de proprietate asupra terenului din Craiova, str. E. nr. 3 A, aratand ca suprafata de teren la care este indreptatit este de 107, 31 mp, suprafata inscrisa in cartea funciara, reclamantul solicitand obligarea paratului de a-i respecta proprietatea de 107,31 mp si granituirea proprietatilor partilor, avand in vedere ca paratul a mutat gardul si i-a incalcat proprietatea, paratul prin fapta sa modificand granitele intiale dintre proprietati.
      Se mai retine ca prin actele depuse la dosar, reclamantul a dovedit ca a intrat in posesia terenuelui in supraf. de 107,31 mp in anul 2001, dobandindu-l de la paratul A. M. in calitatea acestuia de reprezentant al SC N. srl, in baza unei conventii de vanzare-cumparare incheiate sub forma unui inscris sub semnatura privata, conventie a carei valabilitate a fost constatata prin decizia civila nr. 740/2003 a Curtii de Apel Craiova.
      Se mai retine ca din anul 2001, proprietatile partilor au fost delimitate prin gard si ca reclamantul a primit si folosit in fapt o suprafata de teren de 107,31 mp. , desi in actele sale de proprietate a fost inscrisa o suprafata de 100 mp., si ca in jurul anului 2007-2008, paratul a mutat gardul, la o distanta de circa 2 m fata de limita conventionala initiala. Aceasta stare de fapt rezulta din declaratiile martorilor audiati de instanta de fond si actelel depuse de parti la dosar.
      Se retine ca reclamantul a solicitat instantei de fond stabilirea liniei de hotar potrivit limitei conventionale din anul 2001 si revendicarea terenului ocupat de parat prin mutarea gardului, reclamantul invocand indreptatirea sa la a detine o suprafata de 107,31 mp potrivit inscrierilor din cartea funciara, reclamantul aratand ca in actele sale de proprietate este inscrisa o suprafata de 100 mp., pentru diferenta de 7,31 mp reclamantul inovocand o posesie legitima care trebuie sa-i fie recunoscuta de parat, intrucat inscrierile din cartea funciara sunt opozabile tuturor, inclusiv paratului.
      Tribunalul retine astfel ca pentru aceasta diferenta de teren de 7,31 mp reclamantul a invocat o posesie legitima rezultata din granituirea intiala a terenurilor detinute de parti si din publicitatea incrierilor din cartea funciara. Cu privire la aceeasi suprafata de teren, s-a retinut in raportul de expertiza intocmit in fata instantei de fond ca paratul exercita in prezent posesia terenului, dar ca paratul nu detine un act de proprietate pe care sa se intemeieze aceasta posesie.
      Se constata ca prima instanta analizand actiunea reclamantului, atat capatul de cerere in revendicare cat si petitul in granituire, a apreciat ca linia de hotar trebuie sa corespunda limitei de 100 mp pentru reclamant, potrivit acteler sale de proprietate, instanta facand aplicarea doar a dispoz. art. 480 si urm. C.civ., raportandu-se deci la terenul pentru care reclamantul a facut dovada dreptutui sau de proprietate printr-un act juridic civil.
      Se constata insa ca reclamantul a solicitat instantei de fond sa tina seama si de posesia exercitata asupra terenului de 7,31 mp., teren pentru care reclamantul a precizat ca nu detine un act juridic constatator al dreptului de proprietate, dar cu privire la care a invocat o posesie legitima pe care paratul trebuie sa o respecte, data fiind granituirea initiala dintre proprietati si efectele inscrierii in cartea funciara a posesiei asupra acestui teren.
      Tribunalul constata ca pentru diferenta de teren de 7,31 mp este vorba de situatia in care niciuna dintre partile din proces nu are un titlu de proprietate si nici nu poate invoca dobandirea bunului prin uzucapiune asau alt mod de dobandire a proprietatii, iar intr-o asemenea situatie se impunea ca instanta de fond sa analizeze caracterul posesiei invocate de parti si sa dea castig de cauza posesorului care invoca si dovedea o posesie mai bine caracterizata, nefiind corecta solutia de respingere a actiunii reclamantului cu privire la aceasta suprafata de teren de 7,31 mp, cu consecinta de a da castig de cauza posesorului actual, inainte de a se analiza posesiile invocate de parti.
      Sub acest aspect, tribunalul are in vedere ca in practica si literatura juridica s-a aratat in mod constant ca in situatia in care niciuna dintre partile din proces nu are titlu de proprietate, nu trebuie adoptata solutia ca actiunea reclamantului de revendicare sa fie respinsa de plano, dandu-se castig de cauza posesorului actual, pe baza principiului in pari causa, melior est causa possidentis, ci se impune a se compara cele doua posesii in conflict, cea  a reclamantului si cea a paratului, urmand sa castige cel care invoca si dovedeste o posesie mai bine caracterizata. Astfel, va castiga cel care invoca si dovedeste o posesie mai indelungata, o posesie de buna credinta, o posesie neviciata, etc.
      Fata de cele retinute, se constata ca sunt intemeiate criticile apelantului reclamant prinvind aplicarea gresita de catre prima instanta a legii aplicabile in cauza, atata timp cat instanta de fond nu a analizat posesia invocata de reclamant asupra terenului in suprafata de 7,31 mp, prin prisma motivelor de fapt invocate de acesta - granituirea initiala a terenurilor partilor si efectele inscrierilor din cartea funciara cu privire  la starea de fapt si de drept a  terenului in litigiu, ceea ce echivaleaza cu necercetarea fondului cauzei, si avand in vedere si necesitatea respectarii principiului dublului grad de jurisdictie pentru parti, tribunalul urmeaza ca in temeiul art. 296 C.pr.civ. sa admita apelul declarat de reclamantul I. I. E. si sa trimita cauza spre rejudecare la instanta de fond.
      In ceea ce priveste apelul formulat de paratul A. M., va fi anulat ca netimbrat, in temeiul art. 20 din Legea 169/1997, pentru motivele aratate in incheierea de sedinta din 24.11.2010, prin care a  fost admisa exceptia netimbrarii acestuia. 3 3
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)

Revendicare imobiliara - Decizie nr. 583 din data de 13.09.2017
Calificare actiune. Actiune in constatare sau actiune in realizare. Admisibilitatea actiunii in constatare in situatia in care partile au posibilitatea de a formula actiune realizarea dreptului - Sentinta civila nr. 272 din data de 16.03.2016
Revendicare imobiliara. Folosirea unui teren agricol fara titlu. Despagubiri - Sentinta civila nr. 296 din data de 08.04.2015
Revendicare unui imobil trecut in proprietatea statului. Actiune in revendicare inadmisibila - Decizie nr. 497 din data de 17.05.2012
Actiune in revendicare. Obligatia proprietarului de a permite traversarea terenului pentru cauza de utilitate publica. - Decizie nr. 466 din data de 14.05.2012
Revendicare imobiliara. Folosirea unui imobil fara titlu - Decizie nr. 539 din data de 14.11.2011
Restituire imobil preluat abuziv de catre stat - Decizie nr. 384 din data de 01.09.2011
Cerere de restituire a imobilelor trecute in proprietatea statului prin expropriere. - Decizie nr. 386 din data de 02.09.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 335 din data de 29.03.2011
Revendicare - Decizie nr. 6798 din data de 28.01.2011
Revendicare - Decizie nr. 4979 din data de 10.02.2011
Revendicare imobil in baza legii 10/2001 - Decizie nr. 401 din data de 28.10.2010
Revendicare - Decizie nr. 220 din data de 25.03.2010
Revendicare.Nulitatea absoluta a actelor juridice si operatiunilor de cf. - Decizie nr. 67 din data de 04.03.2010
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1311 din data de 19.10.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 115 din data de 17.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Legalitatea dispozitiei de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, ca urmare a nedeclararii corecte a numarului membrilor de familie, veniturilor ori bunurilor detinute. - Decizie nr. 103/F din data de 16.01.2014