Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Fond funciar - cerere de obligare a comisiilor la punerea in posesie, formulata de un succesor cu titlu particular

(Decizie nr. 2025 din data de 31.10.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

84. Fond funciar - cerere de obligare a comisiilor la punerea in posesie, formulata de un succesor  cu titlu particular
Dosar nr. 28695/215/2010
R O M A N I A

TRIBUNALUL DOLJ
SECTIA I CIVILA

DECIZIE CIVILA Nr. 2025/2011
Sedinta publica de la 31 Octombrie 2011
 
.
Asupra recursului civil de fata;
    Prin cererea inregistrata la 05.10.2010 la Judecatoria Craiova  cu nr. 28695/215/2010, reclamantul  S. M. in contradictoriu cu paratele Primaria B., Comisia Locala de Fond Funciar B., Consiliul Local B. prin Primar, Primarul Comunei B.   a solicitat  punerea in posesie asupra terenului in suprafata de 3034 mp si  obligarea primarului in calitate de presedinte al comisiei locale   la plata de daune cominatorii  in cuantum de 300 lei/zi de intarziere.
      In motivarea cererii, reclamantul a  aratat ca este proprietarul suprafetei de teren de 3034 mp prin cumpararea acestuia de la R. Gh., mostenitoare a lui Mt. Gh. Polina , teren pentru care plateste impozit inca din anul 2007.
      A mai aratat reclamantul ca in anul 2009 dorind sa construiasca  silozuri de cereale pe acest teren a aflat ca  el nu exista  fizic ci doar scriptic, in realitate,  Tarlaua 2 intravilan Parcela 18/1 nu se gaseste si  ca desi ca a facut demersuri la Primaria B.  pentru punerea in posesie, in urma verificarilor efectuate de  catre aceasta s-a constatat ca terenul respectiv este ocupat de alte persoane.
      La data de 22.10.2010, Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar a depus la dosar intampinare  prin care a solicitat respingerea cererii formulate de reclamant  ca neintemeiata intrucat in titlul de proprietate nr. 1376/2003 exista o eroare materiala  in sensul ca suprafata de  0,3034 ha este situat in extravilan T2, si nu in intravilan, iar la aceasta data pe raza comunei B. nu mai exista teren liber in intravilan, in schimb in T2 extravilan exista teren liber.
      S-a atasat la dosar raspunsul la adresa emisa catre Comisia Locala de Aplicare  a legilor Fondului Funciar B.(filele 38-41).
      Prin sentinta civila nr.4435 din 07.03.2011 pronuntata de Judecatoria Craiova a fost  respinsa cererea formulata de reclamantul S. M. in contradictoriu cu paratii paratii  Primaria B.,  Consiliul Local B. prin Primar, Comisia Locala de Aplicare a legilor de Fond Funciar B.,  Primarul com . B. ca neintemeiata.
      Respingerea cererea privind obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata ca neintemeiata
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca  la data de 26.02.2007 intre R. Gh., mostenitor a lui M. C. Gh., in calitate de vanzator, pe de o parte  si S. M. in calitate de cumparator  pe de alta parte, s-a incheiat inscrisul sub semnatura privata intitulat " act de vanzare -cumparare " prin care partile contractante si-au exprimat acordul de vointa cu privire la vanzarea, respectiv cumpararea unor suprafete de teren, respectiv 0, 25 ha si 0,3034 ha situate in tarlaua 4, parcelele 37 si tarlaua 2, parcela 18/1 care au urmatorii vecini: Nord- DE 3, Salan V, E- Gaeburu N, Danciu I, S- Geaburu A, A36/1, Nord- Gaeburu I., Campeanu I, act a carui validitate a fost constatata  prin sentinta civila nr. 15082/20.10.2008 pronuntata de Judecatoria  Craiova in dosarul nr. 12387/215/2008, ce tine loc de act autentic( filele 6,8,9).
      Din cuprinsul cererii de chemare in judecata formulate de catre reclamantul S. M. precum si din precizarea depusa la data de  23 noiembrie 2010, a rezultat ca  acesta a sesizat instanta cu o cerere intemeiata pe dispozitiile legii 64 din legea 18/1991, republicata solicitand obligarea paratilor la punerea in posesie a terenului ce a facut obiectul actului de vanzare cumparare incheiat la data de 26.02.2010.
      Potrivit dispozitiilor art.64 din legea 18/1991 in cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie, persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul.
       Din interpretarea acestor dispozitii legale a rezultat, ca acestea sunt aplicabile numai situatiilor in care reconstituirea dreptului de proprietate s-a  facut in conditiile legii, pentru categoriile de persoane, respective de terenuri prevazute de acestea, iar comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de Comisia Judeteana sau punerea efectiva in posesie.
      In cauza de fata, aceasta dispozitie legala nu este incidenta, intrucat reclamantul , nu a beneficiat de prevederile legii 18/1991 si este in posesia unui titlu constitutiv de drepturi, reprezentat de sentinta civila 15082/20.10.2008 pronuntata de Judecatoria Craiova, in dosarul nr. 12387/215/2008.
      De subliniat ca, prin cele expuse, nu se contesta valabilitatea si efectele juridice intre parti ale actelor juridice invocate de petent care, in conditiile dreptului comun, poate da curs pe orice cale, recunoasterii acestor efecte. Astfel, reclamantul  poate  apela la dispozitiile art. 1327 C.civil, care reglementeaza obligatia de predare ce incumba vanzatorului precum si posibilitatile pe care le are cumparatorul, in cazul in care se constata ca intinderea terenului este mai mica.
      Pentru considerentele expuse mai sus, instanta a respins cererea  formulata de reclamantul S. M., ca neintemeiata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul . M., care a aratat ca  unul din efectele sentintei civile nr.15082/20.10.2008 a Judecatoriei Craiova este reprezentat de subrogarea deplina a cumparatorului  in toate drepturile si prerogativele conferite de lege instrainatorului beneficiar al titlului de proprietate emis in conditiile Legii 18/1991; instanta de fond a realizat o confuzie in privinta situatiilor juridice, plecand de la sfera persoanelor indreptatite sa beneficieze de reconstituirea dreptului de proprietate funciara conform art.8 din Legea nr.18/1991; reclamantul nu a solicitat o asemenea stabilire a dreptului de proprietate, insa  nu exista nici un impediment legal pentru ca el sa solicite punerea in posesie; dispozitiile art.64 alin.2  din Legea nr.18/1991 fac referire la  "persoana nemultumita",formula generica ce nu exclude persoanele aflate in situatia juridica a reclamantului; situatia juridica dobandita de reclamant este una  licita, protejata de lege, garantata de Constitutie si de CEDO, iar autorul reclamantului nu a fost pus in posesie asupra terenului, insa a instrainat valabil, nemaiavand interes legitim,  personal si actual  sa solicite punerea in posesie.
Intimata Comisia Locala B. a formulat intampinare, solicitand respingerea recursului, aratand ca numita R. Gh.  a acceptat situatia terenului extravilan pe care l-a avut in posesie si ca in speta sunt aplicabile dispozitiile art.1327 Cod Civil.
Recursul este nefondat.
Prima instanta a retinut in mod corect starea de fapt si de drept dedusa judecatii, pronuntand o hotarare legala si temeinica.
Problematica de drept a spetei nu poate primi  interpretarea spre care tinde recurentul reclamant, care a sustinut ca, in calitatea sa de succesor cu titlu  particular al unui succesor universal al beneficiarului reconstituirii dreptului de proprietate funciara, ar avea la dispozitie mijloacele conferite de lege autorului sau pentru a remedia eventualele neajunsuri ce decurg din modalitatea de aplicare a legislatiei fondului funciar.
In realitate, raporturile juridice ce se nasc intre beneficiarii reconstituirii dreptului de proprietate funciara si comisiile de fond funciar sunt reglementate distinct de raporturile juridice ce se nasc in cadrul  circuitului juridic civil dinamic intre beneficiarii reconstituirii si alte subiecte de drept.
Intre persoanele indreptatite la reconstituire si comisiile de fond funciar se nasc raporturi juridice de drept substantial ce decurg din modul de rezolvare a cererilor de reconstituire, ele vizand  existenta dreptului la reconstituire, dar si intinderea acestuia,  precum  si stabilirea amplasamentelor  concrete impuse reconstituirii. Odata stabilite aceste amplasamente si odata emis titlul de proprietate ca act final al procedurii reglementate de lege, beneficiarul  are un drept de proprietate ce poarta asupra unui anumit obiect material, delimitat din punct de vedere fizic, cu privire  la care el va putea face acte de dispozitie juridica. Practic, procedura de reconstituire se finalizeaza prin apropriatiunea juridica a anumitor terenuri  de catre beneficiari, fapt ce concretizeaza vocatia lor  legala de a beneficia de masuri reparatorii.
In cadrul circuitului juridic civil dinamic, rapoartele  juridice se stabilesc  intre subiectele de drept cu privire la bunurile  pe care le au in patrimoniu, drepturile respective  putand fi transmise dintr-un  patrimoniu in altul in virtutea atributului de  dispozitie juridica.
Prin urmare, in cazul unui act de vanzare-cumparare  precum cel din speta, acordul de vointa al partilor contractante s-a format cu privire  la un anumit bun, asa cum a fost  el inscris in titlul de proprietate eliberat autoarei intimatei R. Gh.; raportul juridic respectiv este guvernat de regulile statornicite de Codul civil, prima instanta  statuand  in mod corect asupra dispozitiilor art.1327 C.civil, care reglementeaza obligatia de predare a vanzatorului.
Faptul ca  dispozitiile art.64 din Legea nr.18/1991 nu sunt aplicabile si succesorului  cu titlu particular rezulta din interpretarea sistematica a acestei legi, care reglementeaza sfera  persoanelor ce beneficiaza de reconstituirea sau de constituire, dar si din ratiunea si finalitatea legii, care reclama rezolvarea raporturilor juridice dintre beneficiarii  reconstituirii si  comisiile de fond funciar fara a se proceda la o extindere a acestor raporturi juridice si in privinta  succesorilor cu titlu particular.
Fata de cele aratate, in temeiul art.312 alin.1 raportat la art.3041 C.pr.civ, recursul va fi respins ca nefondat.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010