InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Contestatie la executare

(Decizie nr. 157 din data de 26.01.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

53. Contestatie la executare
Dosar nr. 8202/215/2010
R O M A N I A

TRIBUNALUL DOLJ
SECTIA CIVILA

DECIZIE CIVILA Nr. 157/2011

Asupra recursului civil de fata:

      Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova, la data de 17.03.2010, contestatoarea R. G. a formulat, in contradictoriu cu intimatii BEJ I. M. si Casa Judeteana de Pensii Dolj, contestatie la executare impotriva actului de infiintare poprire creanta emis la data de 26.02.2010 de BEJ I. M. in dosarul de executare nr. 134/2007, solicitand admiterea contestatiei la executare, desfiintarea si anularea executarii silite prin poprirea dispusa de BEJ I. M., intoarcerea executarii silite si restabilirea situatiei anterioare emiterii actului de infiintare poprire, conform art. 404 ind.1 alin.1 si 2.
In motivarea contestatiei, contestatoarea a invocat exceptia de nulitate absoluta a infiintarii popririi creanta emisa la 26.02.2010 de BEJ I. M. si exceptia perimarii executarii. A mentionat ca nu a primit niciun inscris din partea Casei Judetene de Pensii Dolj privind infiintarea popririi creanta dispusa de BEJ I. M. la data de 26.02.2010.
In drept, contestatia a fost intemeiata pe dispozitiile art. 399 alin.1 si 2, art. 400 alin.1, art. 401 alin.1 Cod proc. civ.
          A fost anexat actul de infiintare poprire creanta din 26.02.2010.
Contestatia la executare a fost timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 194 lei, achitata prin chitanta nr. 33594311-96-0062/06.04.2010 si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei.
La termenul din data de 07.04.2010 instanta a dispus introducerea in cauza a creditoarei R. A. de T. Craiova.
S-a dispus emiterea unei adrese catre BEJ I. M. pentru comunicarea dosarului de executare nr. 134/E/2007, acesta fiind inaintat la data de 16.06.2010.
Intimata Casa Judeteana de Pensii Dolj a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei, aratand ca in conformitate cu prevederile art. 452-456 C.p.c. a pus in executare poprirea creanta nr. 134/E/26.02.2010 a executorului judecatoresc I. M. pana la acoperirea sumei de 4009,50 lei, pentru despagubirea creditorului RA T., retinand 1/3 din pensia contestatoarei R. G.
A mai aratat intimata ca a inceput executarea titlului executor cu luna aprilie 2010, retinand  lunar suma de 120 lei.
Au fost anexate in copie contract de cesiune de creanta autentificat sub nr. 907/26.04.200, sentinta civila nr. 13232/14.12.2005 a Judecatoriei Craiova, decizia civila nr. 878/25.05.2006 a Tribunalului Dolj.
Contestatoarea a depus raspuns la intampinare aratand ca prevederile art. 452-456 Cod proc. civ.  invocate pentru a justifica poprirea nu puteau fi aplicate  decat in situatia in care infiintarea popririi ar fi fost legala si valabila, insa poprirea este lovita de nulitate.
La data de 19.05.2010 contestatoarea a formulat cerere de suspendare a executarii silite, instanta stabilind cautiune de 400,95 lei, achitata de contestatoare cu chitanta nr. 4292127/1/25.05.2010.
La termenul din 26.05.2010 instanta a dispus, in raport de dispozitiile art. 403 C.p.c., suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei la executare.
La dosar s-au mai depus: copie taloane pensie, cerere de inscriere inregistrata sub nr. 2549/2008, somatia emisa la 11.01.2008
S-a dispus emiterea unei adrese catre Casa Judeteana de Pensii Dolj pentru a comunica sumele poprite din pensia contestatoarei pentru dosarul de executare nr. 134/E/2007, raspunsul fiind inaintat cu adresa nr. 10552/28.06.2010.
       Prin sentinta civila nr.13965 din 15.09.2010 pronuntata de Judecatoria Craiova a fost respinsa contestatia formulata de contestatoarea R. G. in contradictoriu cu intimatii BEJ I. M., Casa Judeteana de Pensii Dolj, si R. A. de T. Craiova.
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:
      In ceea ce priveste exceptia perimarii executarii silite  din dosarul nr. 134/E/2007 al BEJ I. M., instanta a constatat ca aceasta nu este intemeiata respingand-o.
      Potrivit art.389 al.1 c.p.c., executarea se perima de drept si orice parte interesata poate cere desfiintarea ei, daca creditorul a lasat  sa treaca 6 luni  de la data indeplinirii oricarui act de executare, fara sa fi urmat alte acte de executare.
      La data de 11.09.2007, creditoarea RA T. a solicitat lui BEJ I. M. executarea silita a titlului executoriu nr. 17222/2005 pus pe s.c. nr. 13232/2005, d.c. 878/2006 respectiv a contractului de cesiune  907/2007, intocmindu-se dos. nr. 134/E/2007
      In dosarul de executare nr. 134/E/2007  la data de 18.09.2007 a fost emisa somatie, somatie ce a fost comunicata contestatoarei la data de 19.09.2007. La data de 11.01.2008 a fost emisa o noua somatie ce a fost comunicata contestatoarei la data de 16.01.2008. La data de 02.07.2008 a fost emisa o noua somatie ce a fost comunicata contestatoarei la aceeasi data. La data de 29.12.2008 a fost emisa o noua somatie ce a fost comunicata contestatoarei la data de 29.12.2008 . Ulterior s-au mai emis somatiile din 11.06.2009,09.12.2009 comunicate contestatoarei la 11.06.2009 respectiv 09.12.2009.
      La data de 26.02.2010, creditoarea a formulat cerere catre executorul judecatoresc prin care a solicitat recuperarea debitului de la debitoarea R. G. prin poprire pe pensie la Casa de Pensii Dolj. La data de 26.02.2010 s-a dispus infiintarea popririi nr. 134/E/2007   in mainile tertului poprit Casa de Pensii Dolj pentru acoperirea sumei de 4009,5 lei reprezentand debit datorat si cheltuieli de executare.
      Astfel, instanta a constatat ca intre data de 18.09.2007 si data de 26.02.2010, in dosarul de executare 134/E/2007  al BEJ I. M. au fost executate acte de executare silita, respectiv somatiile din 11.01.2008, 02.07.2008, 29.12.2008, 11.06.2009, 09.12.2009 dosarul neramanand in nelucrare din culpa creditorului mai mult de 6 luni, nefiind astfel indeplinite conditiile pentru a opera perimarea executarii silite
      In ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de contestatoare in temeiul art. 1 pct. 1,2,3, art. 3 si art. 7 din Decretul 167/1958, art. 405 C.p.c., pct. 1,2 si 3, care arata ca dreptul de a cerere executarea silita este prescris, intrucat de la data de 25.05.2006 cand s-a pronuntat decizia civila nr. 878, data de la care a inceput sa curga prescriptia, si pana la data de 26.02.2010 cand s-a infiintat poprirea, au trecut 3 ani si 9 luni instanta a respins-o  ca neintemeiata intrucat executarea silita a inceput la 11.09.2007, cand creditoarea RA T. a solicitat lui BEJ I. M. executarea silita a titlului executoriu nr. 17222/2005 pus pe s.c. nr. 13232/2005, d.c. 878/2006 respectiv a contractului de cesiune  907/2007, intocmindu-se dosarul nr. 134/E/2007 fiind respectat termenul de trei ani inauntrul caruia se poate solicita executarea silita. Faptul ca de la data inceperii executarii silite au fost emise mai multe somatii, fiind dispusa infiintarea popririi nr. 134/E/2007 in mainile tertului poprit Casa de Pensii Dolj la data de 26.02.2010 nu atrage prescriptia dreptului de a cere executarea silita, acest drept fiind exercitat de creditoare prin formularea cererii de executare silita din 11.09.2007 inauntrul termenului de prescriptie.
      In ceea ce priveste sustinerea contestatoarei referitoare la nulitatea infiintarii popririi intrucat la data infiintarii popririi nu au fost respectate dispozitiile O.U.G.42/2009, respectiv obligativitatea  incuviintarii executarii silite conform art. 373 indice 1 Cod proc. civ.  modificat instanta nu a retinut-o intrucat in speta, la data formularii cererii de executare silita au fost respectate dispozitiile art. 373 indice 1 C.p.c. in vigoare la acea data, nefiind obligatorie incuviintarea executarii silite.
          Contestatia la executare este in principal, un mijloc procedural special creat pentru procedura de executare silita, o "plangere" specifica acestei proceduri, prin care poate obtine anularea sau indreptarea unor acte de executare silita.
            Dispozitiile art. 399  Cod proc. civ.  stabilesc  principiul general conform caruia  impotriva executarii silite  precum si impotriva oricarui act de executare silita se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare.
             Astfel, contestatia la executare propriu-zisa poate avea ca obiect anularea unor acte de executare silita prin invocarea unor vicii de forma ale titlului executoriu sau ale somatiei de plata, nerespectarea termenelor, incalcarea oricaror forme in cadrul executarii silite, etc.
       In speta, s-a constatat astfel ca actele de executare  au fost intocmite cu respectarea dispozitiilor legale,  nefiind constatata vreo cauza de nelegalitate  a  acestora.
           Prin dispozitiile art. 4041 al. 1 C.p.c., se consacra dreptul partii care a obtinut desfiintarea executarii silite la restabilirea situatiei anterioare. Fata de aceste considerente, cum executarea silita nu a fost desfiintata instanta a respins cererea contestatoarei de intoarcere a executarii silite.
Impotriva sentintei civile nr.13965 din 15.09.2010 a declarat recurs contestatoarea R. G., prin care a solicitat casarea sentintei, considerand ca hotararea pronuntata este nelegala si netemeinica.
In esenta, recurenta a aratat ca instanta de fond ar fi trebuit sa se pronunte cu prioritate asupra exceptiei nulitatii actului de infiintare poprire emis la 26.02.2010; respingerea acestei exceptii nu are suport real, intrucat atat cererea formulata de cesionara, cat si cele doua somatii sunt lovite de nulitate. Executarea silita ar fi avut nevoie de incuviintarea instantei, intrucat la data infiintarii popririi era in vigoare art.3731 C.pr.civ modificat prin OUG nr.42/06.05.2009, urmare a deciziei nr.458/2009 a Curtii Constitutionale. S-a interpretat gresit actul juridic dedus judecatii, avand in vedere data infiintarii popririi, actul de executare trebuia supus controlului judecatoresc.
In continuare, recurenta a aratat ca exceptia perimarii executarii silite a fost respinsa fara o motivare legala, intrucat somatiile din 02.07.2008, 22.12.2008, 11.06.2009, 09.12.2009, sunt "facute" in biroul executorului judecatoresc si nu exista nici o dovada ca ele ar fi fost afisate; de la 11.01.2008, cand a fost emisa o somatie legala si pana la 26.02.2010trecusera nu 6 luni, ci 2 ani, o luna si 15 zile.
Recurenta a aratat, de asemenea ca, in ceea ce priveste exceptia prescriptiei, dreptul de a cere executarea silita a creantei este prescris. Termenul de prescriptie a inceput la data de 25.05.2006, cand s-a pronuntat decizia civila nr.878 de catre Tribunalul Dolj irevocabila; simpla cerere de executare este doar actul de la care incepe formarea unui nou dosar de executare, infiintarea popririi, adevaratul act de executare, s-a facut in data de 26.02.2010. Instanta se raporteaza in solutia de respingere a exceptiei, la cererea de executare din 11.09.2007, insa ar fi trebuit sa retina ca in cauza contestatia la executare se refera la  actul de infiintare poprire creanta, emis la 26.02.2010 de BEJ Iacob Mircea in dosarul nr.134/E/2007.
In drept, recursul a fost intemeiat pe dispozitiile art.304 pct.4, 7, 8 si 9 C.pr.civ.
Recursul a fost timbrat cu taxa de timbru in cuantum  de 97 lei, achitata prin chitanta nr.3359431-336-0084/02.12.2010 si timbru judiciar de 0,15 lei.
Desi legal citati, intimatii nu au formulat intampinare in cauza.
Examinand  actele si lucrarile  dosarului, prin prisma criticilor recurentei si in raport cu prevederile  legale incidente, incluzand  art.3041 C.pr.civ, Tribunalul retine  urmatoarele aspecte:
Necesitatea  incuviintarii executarii silite de catre instanta de executare, la cererea executorului investit cu o cerere de  executare silita este  reglementata  de dispozitiile art.3731 C.pr.civ, astfel cum  a fost modificat prin art.I pct.1  din OUG nr.42/2009. Cum legea  nu retroactiveaza iar in speta, la data  inceperii executarii silite -  11.09.2007, nu era in vigoare  art.3731 C.pr.civ, in forma  reprodusa in urma modificarii prin OUG nr.42/2009, in mod corect instanta de fond a retinut ca la data  formularii cererii de executare silita, nu era  obligatorie  incuviintarea  executarii silite.
In capitolele II-VI ale Cartii a V-a sunt reglementate  mai multe  forme de executare silita,  fara ca dispozitiile legale incidente  in cazul fiecareia sa prevada ca este  necesara obtinerea  incuviintarii executarii silite strict pentru  respectiva forma. Asadar,  nu are relevanta imprejurarea ca in speta,  poprirea -ca  una dintre  formele de executare silita - a fost infiintata  la 26.02.2010 cand  Codul de procedura civila prevedea obligativitatea  obtinerii  in prealabil a incuviintarii executarii silite ci faptul ca  executarea silita  a titlului  executoriu  reprezentat  de  sentinta civila nr.13232/16.12.2005 a Judecatoriei Craiova, irevocabila prin decizia civila nr.878/25.05.2006 a Tribunalului Dolj, a inceput o data cu formularea  cererii de executare silita,  respectiv la data de 11.09.2007 cand  nu erau  incidente  dispozitiile art.3731 C.pr.civ, din forma actuala.
Sunt nefondate si sustinerile recurentei-contestatoare privind modul de  solutionare a exceptiei perimarii executarii silite.
Perimarea este o sanctiune  procesuala ce intervine  in cazul nerespectarii cerintei de a exista continuitate intre actele  procedurale, fiind  in acelasi timp  si o prezumtie  de  desistare, dedusa din faptul nestaruintei vreme indelungata in executare, respectiv ramanerea in nelucrare a  dosarului executional  un termen de 6 luni de la indeplinirea  ultimului act de executare.
In speta, insa, in mod corect, instanta de fond  a retinut  ca nu opereaza  perimarea  intrucat  nu au trecut  mai mult de 6 luni intre actele de executare  intocmite in dosarul  nr.134/E/2007.
Cum termenul de perimare incepe  sa curga de la ultimul act de executare ce a fost indeplinit  in procedura  concreta de  executare pornita de creditor, deci de la orice act de executare ce nu a mai fost urmat de alte acte  de executare ce trebuiau a fi  indeplinite pentru a se ajunge  la finalizarea  procedurii executionale, in speta, raportand  datele teoretice la situatia  concreta a  indeplinirii actelor  de executare, rezulta   in mod  evident  ca intre somatiile din  dosarul nr. 134/E/2007 nu au trecut  mai mult de 6 luni, fiind  intocmite  la 18.09.2007, 11.01.2008, 02.07.2008, 29.12.2008, 11.06.2009, 09.12.2009.
Faptul  ca dovada  de  primire a acestor  somatii s-a facut prin afisare nu are relevanta asupra  posibilitatii de a retine  ramanerea in  nelucrare  a dosarului executional,  intrucat  procedura  de comunicare a acestor acte prin afisare in cazul  in care destinatarul nu a fost gasit  este prevazuta in dispozitiile art.92 alin.2 C.pr.civ: "Daca  cel citat, aflandu-se la domiciliu, nu vrea sa primeasca citatia sau, primind-o, nu voieste ori nu poate sa semneze adeverinta de primire, agentul va lasa citatia in mana celui citat sau, in cazul refuzului de primire, o va afisa  pe usa  locuintei acestuia, incheind despre  acestea proces-verbal".
Potrivit alin.6 art.92, dispozitiile acestui articol se aplica  si la comunicarea sau notificarea oricarui alt act de procedura.
Asadar, comunicarea prin afisare  a somatiilor nu prezuma neintocmirea acestora si cu atat mai mult, nestaruinta  in executare, cata vreme  aceasta modalitate  este prevazuta de dispozitiile legale mai sus mentionate.
Sunt nefondate, de asemenea, criticile recurentei-contestatoare privind modul de solutionare a exceptiei prescriptiei dreptului la actiune, in mod corect fiind stabilit de catre instanta de fond ca in speta nu a operat prescriptia extinctiva.
Potrivit art.405 alin.2 C.pr.civ, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita. In cazul  hotararilor judecatoresti, prescriptia incepe sa curga de la data cand devin executorii, adica sunt susceptibile de a fi puse in executare.
In speta, titlul executoriu  il constituie sentinta civila nr.1323/14.12.2005 a Judecatoriei Craiova, irevocabila prin decizia civila nr.878/25.05.2006 a Tribunalului Dolj iar cererea de executare a fost formulata la 11.09.2007, deci in interiorul termenului de prescriptie de 3 ani.
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita se raporteaza la momentul formularii cererii de executare silita si nu la data inceperii executarii prin oricare dintre formele prevazute in Cartea a V-a a Codului de procedura civila.
Nu poate fi  primit punctul de vedere al recurentei in sensul ca simpla cerere de executare nu este suficienta si ca executarea este prescrisa in raport de data infiintarii popririi -26.02.2010 intrucat  introducerea cererii de executare silita inseamna inceperea efectiva a executarii silite.
Asadar, in mod corect instanta de fond a retinut ca prin formularea cererii de executare silita la 11.09.2007, creditoarea RAT Termoficare si-a exercitat dreptul de a cere executarea silita inauntrul termenului de prescriptie.
Fata de considerentele mentionate, in baza dispozitiilor art.312 C.pr.civ, Tribunalul va respinge ca nefondat recursul declarat, mentinand  ca  legala si temeinica sentinta nr.13965/15.09.2010 a Judecatoriei Craiova 1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013