InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Cerere de reexaminare taxa de timbru. Incheiere

(Sentinta civila nr. 1767/215/2010 din data de 08.11.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Taxa de timbru | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj


200. Cerere de reexaminare taxa de timbru. Incheiere
      Dosar nr. 1767/215/2010 -

R O M A N I A
TRIBUNALUL DOLJ
SECTIA I CIVILA
INCHEIERE
Sedinta din Camera de Consiliu  de la 08 Noiembrie 2011 T R I B U N A L U L

        Asupra cererii de rexaminare a taxei de timbru , retine urmatoarele:
        La data de 4 noiembrie 2011 prin cererea inregistrata sub numarul 26365, recurentul reclamant R. C. a formulat cerere de reexaminare  impotriva modului de stabilire a  taxei judiciare de timbru in cauza nr. 1767/215/2010.
        In motivare se arata ca, prin decizia nr.5679 din 15.05.2009 pronuntata de ICCJ in dosarul nr.5032/1/2008 a fost admisa actiunea formulata de reclamantul de fata si sora sa R. D. G., s-a anulat decizia nr.8135 din 16.10.2003 emisa de intimata parata si totodata a fost obligata aceeasi intimata parata sa restituie in natura imobilul situat in Craiova, str. Paltinis, nr.7, judetul Dolj. De asemenea, arata ca potrivit dispozitiilor art.15 lit.r) din Lg.146/1997 : " sunt scutite de taxa judiciara de timbru actiunile si cererile inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac , referitoare la : cererile introduce de proprietari sau succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cererile accesorii si incidente."
        Cum actiunea formulata sub imperiul Legii nr.10/2001  a fost scutita de plata taxei judiciare de timbru si cum dispozitiile mentionate stabilesc pe cale de consecinta ca si actiunile si cererile accesorii si incidente sunt scutite la randul lor de plata taxei de timbru,considera ca, in mod eronat s-a stabilit in sarcina sa obligatia de plata a taxei judiciare de timbru in cuantum de 3969 lei, atat actiunea, cat si caile de atac  exercitate in speta fiind exonerate de la plata taxei de timbru. Se mai arata ca, dispozitiile art.15 lit.r) din Lg.146/1997 nu fac distinctie intre momentul la care este formulata cererea derivatoare : in cadrul actiunii principale intemeiata pe dispozitiile Legii nr.10/2001 sau per cale incidentala, problema taxei judiciare de timbru fiind dezbatuta si in fata instantei de fond, care a respins exceptia netimbrarii cererii de chemare in judecata invocata de parata prin incheierea din 21.04.2010, retinand in concret ca spetei ii sunt aplicabile : " dispozitiile art.15 lit.r) teza finala din Legii nr.146/1997 modificata , care mentioneaza actiunile si cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru " . De astfel, se arata ca, hotararea dispusa de instanta de fond imbratiseaza si este in acord cu practica judiciara. In drept invoca dispozitiile art. 18 alineat 2 raportat la art. 15 lit. r) din Legii nr. 146/1997, depunand ca practica judiciara incheierea pronuntata de Curtea de Apel Craiova in cauza comerciala nr.29/63/2002.
        Examinand cererea de reexaminare se constata ca este neintemeiata.
        Conform art. 17 Cod procedura civila : " Cererile accesorii si incidentale sunt in caderea instantei competente sa judece cererea principala."
        Potrivit dispozitiilor art. 2812 Cod procedura civila : "Daca prin hotararea data instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotararii in acelasi termen in care se poate declara, dupa caz, apel sau recurs impotriva acelei hotarari, iar in cazul hotararilor date in fond dupa casarea cu retinere, in termen de 15 zile de la pronuntare."
        Fata de dispozitiile anterior enuntate se constata faptul ca cererea incidentala , respectiv incidenta in acceptiunea Legii nr. 146/1997 , se defineste ca fiind acea cerere care desi poate avea o existenta de sine statatoare este formulata intr-un proces deja inceput.
        Cererea principala este acea cerere prin care se declanseaza procedura judiciara si care are o existenta de sine statatoare.
        In raport de actele si lucrarile dosarului de fond se retine faptul ca prin Decizia nr. 5679 din 15.05.2009 pronuntata de ICCJ in cauza civila nr.5032/1/2008 a fost admisa actiunea formulata de reclamantii : R. D. G. si R. C. C., s-a anulat Decizia nr. 8135 din 16.10.2003 emisa de intimatul parat M. A. N.,  a fost obligat intimatul parat M. A. N.  - Parchetul Militar Craiova  sa restituie in natura imobilul situat in Craiova, str. Paltinis, nr.7, judetul Dolj.
        In considerentele deciziei s-a statuat faptul ca reclamantii sunt persoane indreptatite la restituirea in natura a imobilului situat in Craiova, str. Paltinis, nr.7, judetul Dolj , conform dispozitiilor Legii nr. 10/2001 , imobilul restituit fiind preluat abuziv in temeiul dispozitiilor Decretului nr. 92/1950 , figurand in anexa acestui act normativ.
        Ulterior solutionarii irevocabile a acestei cauze , ce a avut ca obiect contestatia formulata impotriva dispozitiei nr. 8135/16.10.2003 emisa de M. A. N. , reclamantul R. C. C. a formulat actiune in pretentii indreptata impotriva aceluiasi parat M. A. N. .
        S-a solicitat prin aceasta actiune obligarea paratului la plata contravalorii lipsei de folosinta pe intervalul 16.10.2003 , data respingerii notificarii - 15.12.2009 data pronuntarii deciziei civile nr. 5679 din 15.05.2009 pronuntata de ICCJ , actiunea in pretentii fiind inregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova sub nr.1767/215/2010.
        Dispozitiile art. 15 litera r din Legea nr. 146/1997 prevad : "Sunt scutite de taxe judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, referitoare la : r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cererile accesorii si incidente."
        Cererea de obligare la plata contravalorii lipsei de folosinta formulata de reclamantul R. C. C. si inregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova sub nr. 1767/215/2010 are caracter principal, putand avea caracter incidental , respectiv incident in acceptiunea Legii nr. 146/1997 , numai in masura in care s-ar fi formulat in cadrul unui proces deja inceput , respectiv in cauza civila  nr. 5032/1/2008 solutionata de ICCJ prin decizia civila nr. 5679/din 15.05.2009.
        Legea nr. 146/1997 a prevazut scutirea de la plata taxei de timbru numai pentru cererile care au caracter incidental , respectiv incident , nu si pentru cererile formulate pe cale principala.
      Potrivit dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 146/1997 : " Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa ICCJ sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevazute in prezenta lege, si se taxeaza in mod diferentiat, dupa cum obiectul acestora este sau nu evaluabil in bani, cu exceptiile prevazute de lege."
        Dispozitiile art. 1 din Legea nr. 146/1997 instituie asadar regula potrivit careia actiunile introduse la instantele judecatoresti sunt supuse taxei de timbru.
        Prin aceleasi dispozitii ale art. 1 se statueaza si existenta exceptiilor de la regula : " Actiunile sunt supuse taxelor de timbru_cu exceptiile prevazute de lege".
        Exceptiile de la regula sunt de stricta interpretare si nu se aplica prin analogii ,  de facilitatea scutirii de la plata taxei de timbru putandu-se beneficia numai in cazurile si conditiile expres prevazute de lege.
        Cum cererea formulata de reclamant si inregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova sub nr. 1767/215/2010 nu are caracter incidental , respectiv incident in acceptiunea legii privind taxele judiciare de timbru , reclamantul R. C. C. nu poate invoca si nici beneficia de scutirea de la plata taxelor de timbru prevazuta de art. 15 litera r din Legea nr. 146/1997.
        Avand in vedere considerentele de fapt si de drept anterior expuse precum si dispozitiile art. 18  din Legea nr. 146/1997 se constata ca cererea de reexaminare este neintemeiata motiv pentru care urmeaza a fi respinsa.
           

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxa de timbru

SESIZARE CJUE - Sentinta comerciala nr. fn din data de 20.11.2014
SESIZARE CJUE - Sentinta comerciala nr. 1497 din data de 03.05.2012
Concursul intre exceptia netimbrarii si exceptia necompetentei. Ordinea de solutionare. - Decizie nr. 315 din data de 09.09.2010
Timbraj. Cai de atac. Modificarea modalitatii de calcul al taxei de timbru datorate in timpul procesului. - Decizie nr. 26/R din data de 09.09.2010
Taxa de timbru. Ajutor social in temeiul Legii nr. 416/2001 - Decizie nr. 174 din data de 13.02.2008
Incidenta concomitenta in cauza a dispozitiilor art. 242 pct. 2 cod procedura civila - Decizie nr. 129 din data de 15.02.2006
Incheiere prin care s-a solutionat cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru - Decizie nr. 1963 din data de 26.09.2005
Cerere de scutire de plata taxei de timbru formulata de o societate comerciala. Facilitati pentru plata taxelor judiciare. - Sentinta civila nr. din data de 10.03.2009
Modalitatea de valorificare a dreptului de eliberare a cartilor de identitate - Decizie nr. 142 din data de 14.01.2015
Formularea unei cererii de ajutor public judiciar. Respingerea cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 1661 din data de 11.10.2013
Neindicarea valorii obiectului cererii de chemare in judecata. Anularea cererii ca insuficient timbrata. - Hotarare nr. 12 din data de 16.01.2013
Plata taxei judiciare de timbru - dovada. - Hotarare nr. 700 din data de 02.04.2013
Ordinea de solutionare a exceptiilor aprocesuale (de netimbrare ori de necompetenta). Caracterul imperativ al dispozitiilor privind taxele judiciare de timbru. - Decizie nr. 1799 din data de 13.12.2011
Actiune avand ca obiect anulare raport de evaluare a performantelor profesionale. Scutirea de plata taxei judiciare de timbru. - Decizie nr. 1078 din data de 16.05.2011
Plata taxele judiciare de timbru in cazul formularii unei cereri adresate instantelor de judecata de persoane cu domiciliul in strainatate. - Decizie nr. 1392 din data de 27.09.2011
Cerere de ajutor public judiciar. Exercitarea caii de atac a recursului cu privire la modul de solutionare al cererii de ajutor public judiciar. - Decizie nr. 7 din data de 11.01.2011
Taxa judiciara de timbru. Achitare in sistem on-line. - Decizie nr. 170 din data de 26.03.2010
Taxa de timbru. Institutie publica. Inaplicabilitatea prevederilor art.17 din Legea nr.146/1997 modificata. - Decizie nr. 55 din data de 03.02.2009
Detinere de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal - Sentinta penala nr. 43 din data de 11.04.2011
Reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru - Sentinta civila nr. 5349 din data de 14.06.2012