InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

POSIBILITATEA ACORDARII DE SPORURI SI PREMII IN ANUL 2009, PRECUM: SUPLIMENTUL POSTULUI, SUPLIMENTUL TREPTEI DE SALARIZARE, FOND DE PREMIERE, INDEMNIZATIE DE HRANA, SPOR DE DISPOZITIV

(Hotarare nr. 1 din data de 01.04.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Salarizare | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

POSIBILITATEA ACORDARII
DE SPORURI SI PREMII IN ANUL 2009, PRECUM: SUPLIMENTUL POSTULUI, SUPLIMENTUL TREPTEI DE SALARIZARE, FOND DE PREMIERE, INDEMNIZATIE DE HRANA, SPOR DE DISPOZITIV
      
      
      
      
      
            Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Dolj, reclamantul E. N - prin reprezentant SINDICATUL "FORTA LEGII" - a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratul PRIMARUL COMUNEI S., anularea dispozitiei nr. 6820/30.12.2010 si suspendarea executarii actului administrativ contestat pana la solutionarea pe fond a cererii de anulare a actului administrativ.
       Printr-un memoriu adresat Sindicatului, reclamanta, membra de sindicat, avand raport de serviciu cu autoritatea parata, in calitate de functionar public, a adus la cunostinta ca a primit dispozitia emisa de autoritatea publica locala parata, emisa la data de 30.12.2010, avand nr. mentionat in primul capat de cerere, act administrativ prin care s-a dispus retinerea din salariu a unei sume totale de 5750 lei reprezentand drepturi salariale care ar fi fost incasate nejustificat, prin acordarea de sporuri si premii in anul 2009, precum: suplimentul postului, suplimentul treptei de salarizare, fond de premiere, indemnizatie de hrana, spor de dispozitiv, precum si dobanzile aferente respectivelor sume, ce vor fi retinute din salariul reclamantei pe o perioada de 36 luni.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca reclamanta a initiat prezentul demers judiciar solicitand anularea Dispozitiei nr. 6820/30.12.2010 emisa de autoritatea parata si suspendarea executarii actului contestat pana la solutionarea irevocabila a cauzei.
      Se constata ca prin dispozitia contestata, s-a dispus retinerea sumei de 5750 lei reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit prin acordarea unor sporuri si premii in 2009; s-a mai precizat ca recuperarea sumei se va face din salariu pe o perioada de 36 de luni; si ca suma totala de 5750 lei reprezinta: 298 lei supliment spor, supliment treapta si dobanda aferenta; 123 lei - fond premiere in noiembrie si decembrie 2009 si dobanda aferenta; 3039 lei - indemnizatie hrana si dobanda aferenta; 2290 lei - spor dispozitiv si dobanda.
      Dispozitia a fost emisa ca urmare a controlului efectuat de Curtea de Conturi - Camera Judeteana de Conturi Dolj, control finalizat prin emiterea deciziei nr. 46/23.11.2010 prin care s-a dispus intrarea in legalitate, in sensul recuperarii sumelor acordate nelegal cu titlu de drepturi salariale, stabilindu-se data de 30.12.2010 ca termen pentru inlaturarea abaterilor.
      Reclamanta a sustinut in esenta ca era indreptatita la acordarea sumelor respective, care de altfel, au fost acordate in temeiul unor acte administrative necontestate sau a unor sentinte judecatoresti; astfel, suplimentul postului si al treptei de salarizare a fost acordat in baza unei sentinte judecatoresti; premiile lunare au fost acordate pe parcursul intregului an 2009, in temeiul art. 19 din OG 6/2007; indemnizatia de hrana a fost acordata prin Hotararea nr. 19/2008 a Consiliului Local S.; sporul de dispozitiv a fost acordat de asemenea in temeiul unei hotarari emise de Consiliul Local.
      Apararile reclamantei sunt partial intemeiate.
      1.Referitor la suma de 298 lei, reprezentand suplimentul postului si al treptei de salarizare acordate in luna decembrie 2009, se retine ca paratul a avut in vedere la acordarea acestor sporuri sentinta civila nr. 1842/25 septembrie 2008, prin care a fost obligat sa acorde reclamantei suplimentul postului si al treptei de salarizare de la 1 iulie 2005 si in continuare.
      Aceste sporuri au fost acordate in baza dispozitiilor art. 31 alin. 1 din L. 188/1999 rep., care stabilesc in mod generic compunerea salariului la care este indreptatit functionarul public, aratand ca acesta include salariul de baza, sporul de vechime in munca, suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare.
      Ca atare, paratul s-a conformat sentintei judecatoresti irevocabile, acordand reclamantei suplimentul postului si al treptei de salarizare.
      Sentinta insa nu poate produce efecte decat daca dispozitiile legale avute in vedere la pronuntarea acesteia raman neschimbate, intrucat efectele sale nu pot fi altfel decat conforme normei de drept avute in vedere.
      Din aceasta perspectiva, se constata ca art. 50 din legea 330/2009 stabileste: "La 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, inceteaza urmatoarele drepturi salariale suplimentare stabilite prin acte juridice in favoarea personalului autoritatilor si institutiilor publice: a) suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare; b) sporul de mobilitate".
      Legea a fost publicata in Monitorul Oficial din 9 noiembrie 2009.
      Prin dispozitia contestata s-a dispus restituirea sumelor acordate in luna decembrie 2009 cu titlu de suplimentul postului si al treptei de salarizare.
      In conditiile abrogarii dispozitiilor legale care prevedeau acest spor incepand cu 12 noiembrie 2009, rezulta ca plata acestora in decembrie 2009, deci dupa intrarea in vigoare a legii 330/2009, este nelegala.
      In concluzie, in mod corect s-a dispus restituirea acestor sume. Cuantumul sumei a fost stabilit in anexele la decizia nr. 46/23.11.2010 a Camerei Judetene de Conturi Dolj, depuse la dosar.
      2. In ceea ce priveste suma de 123 lei, reprezentand premii acordate in noiembrie si decembrie 2009, aceasta a fost acordata, asa cum reiese din decizia nr. 46/23.11.2010 a Camerei Judetene de Conturi Dolj, in temeiul art. 19 din OG 6/2007.
      Insa, art. 49 din legea 330/2009, publicata in M.Of. nr. 762 din  9 noiembrie 2009 prevede: "La 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga: art. 19 si 21 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare".
      In acest context, acordarea de premii lunare, in perioada noiembrie-decembrie 2009, apare ca fara baza legala, motiv pentru care se impune si restituirea acestor sume.
      3. Referitor la suma de 3039 lei, reprezentand indemnizatie hrana incasata in cursul anului 2009, instanta retine ca acordarea acestei indemnizatii a fost stabilita prin HCL 19/8.04.2008.
      Dispozitiile legale avute in vedere au fost OG 10/2008 si OG 9/2008.
      Aceasta hotarare produce efectele atata timp cat nu sunt incalcate dispozitii legale.
      Se observa insa ca art. 8 din OUG 226/2008 publicata in M.Of. nr. 899 din 31 decembrie 2008 stabileste "Institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acorda tichete de masa in anul 2009 personalului din cadrul acestora".
      Fata de aceste prevederi, rezulta ca acordarea indemnizatiei de hrana in 2009 este contrara dispozitiilor legale.
      S-a aparat reclamanta in sensul ca respectiva Hotarare a Consiliului Local a primit viza de legalitate, insa pe de o parte nu face aceasta dovada, pe de alta parte, chiar in ipoteza in care ar fi primit viza de legalitate, acest fapt ramane fara relevanta, intrucat la data emiterii HCL si deci la data avizarii acesteia, dispozitiile art.8 din OUG 226/2008 nu existau; odata cu intrarea in vigoare a acestui act normativ, efectele HCL de acordare a indemnizatiei de hrana au incetat, fiind contrare OUG 226/2008.
      A mai sustinut reclamanta ca indemnizatia de hrana nu reprezinta tichete de masa si ca acordarea acestei indemnizatii s-a facut dupa modelul MAI, in care personalul civil beneficia de indemnizatii de hrana individuale pentru zilele lucrate efectiv.
      Apararea este nefondata; reclamanta este functionar public fiind numita in temeiul Legii 188/1999.
      Din aceasta perspectiva, a calitatii de functionar public, se retine incidenta deciziei I.C.C.J. nr. 14/2008 prin care s-a statuat ca functionarii publici nu pot beneficia de alocatie de hrana sub forma tichetelor de masa. Este adevarat ca reclamanta nu a beneficiat de tichete de masa, ci de o indemnizatie de hrana, insa natura acestei indemnizatii este aceeasi cu natura tichetelor de masa.
      Potrivit deciziei amintite "Dispozitiile art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 142/1998 se interpreteaza in sensul ca alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa nu se poate acorda judecatorilor, procurorilor, personalului auxiliar de specialitate si functionarilor publici, iar pentru personalul contractual din cadrul instantelor si parchetelor aceste beneficii nu reprezinta un drept, ci o vocatie, ce se poate realiza doar in conditiile in care angajatorul are prevazute in buget sume cu aceasta destinatie si acordarea acestora a fost negociata prin contractele colective de munca".
      Pentru cele expuse, in mod corect s-a dispus restituirea acestei sume incasata nelegal.
      4. In privinta sumei de 2290 lei reprezentand spor de dispozitiv acordat in cursul anului 2009, se retine ca acordarea acestei indemnizatii a fost stabilita prin HCL 12/6.02.2007.
      Acest act administrativ nu a fost revocat de autoritatea emitenta si nici anulat de instanta judecatoreasca; mai mult, de la data emiterii actului si pana in decembrie 2009 nu au intervenit modificari legislative ale dispozitiilor avute in vedere la emiterea actului, si nici nu au intervenit noi dispozitii legale care sa contrazica acordarea acestui spor.
      Prin urmare, actul a produs efecte pe tot parcursul anului 2009, reclamanta incasand sporul de dispozitiv.
      Este adevarat ca prin decizia 37/14 decembrie 2009 Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat in sensul ca "nu exista niciun temei pentru ca drepturile salariale suplimentare constand in indemnizatia de dispozitiv lunara de 25% din salariul de baza sa poata fi recunoscute si acordate tuturor functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica locala".
      Insa, pe de o parte, solutiile date pentru asigurarea interpretarii si aplicarii unitare a legii se pronunta doar in interesul legii, pe de alta parte solutia a fost pronuntata la finele anului 2009.
      Pana in acest moment, a existat o practica neunitara a instantelor de judecata, cu privire la posibilitatea acordarii indemnizatiei de dispozitiv lunare in cuantum de 25% din salariul de baza tuturor functionarilor publici si personalului contractual care isi desfasoara activitatea in domeniul administratiei publice locale.
      Astfel, unele instante au admis actiunile formulate de functionarii publici si personalul contractual care isi desfasoara activitatea in domeniul administratiei publice locale si au obligat primariile si consiliile locale la alocarea, calcularea si plata catre reclamanti a drepturilor banesti reprezentand indemnizatia de dispozitiv lunara in cuantum de 25% din salariul de baza.
      Aceasta situatie, coroborata cu emiterea unui act administrativ care, in lipsa anularii sau revocarii, si-a produs efectele, precum si faptul incasarii sporului respectiv pentru anul 2009, toate aceste circumstante o fac pe reclamanta titulara unui bun, in sensul art.1 din Protocolul 1 CEDO, astfel ca obligarea la restituirea intregii sume apare ca o ingerinta in dreptul la respectarea bunurilor, nejustificata atata vreme cat actul administrativ care a recunoscut acest drept nu a fost anulat, revocat, suspendat sau modificat.
      Pentru aceste motive, va fi admisa cererea reclamantei in privinta sporului de dispozitiv si, in consecinta, anulata partial dispozitia de impunere, doar in ceea ce priveste imputarea sumei de 2290 lei.
      Restul mentiunilor urmeaza a fi pastrate.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Salarizare

Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Acordarea sporului de salariu aferent titlului ?tiin?ific de doctor. Aplicabilitatea Deciziei nr. 21/2016 a Inaltei Curti. - Hotarare nr. 963 din data de 05.04.2017
egalizare salarii - Hotarare nr. 41 din data de 17.01.2018
Drepturi salariale. Pretentii. - Sentinta civila nr. 748 din data de 27.09.2017
Pretentii - Sentinta civila nr. 734 din data de 25.09.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 729 din data de 25.09.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 727 din data de 25.09.2017
COnflict de drepturi avand ca obiect obligarea unitatii la plata salariului ce i s-ar fi cuvenit reclamantei in calitate de asistent principal - Sentinta civila nr. 40/lm/2008 din data de 17.02.2009
Drepturi salariale prescrise. Invocarea din oficiu a - Sentinta civila nr. 412 din data de 09.03.2015
Salariati straini angajati prin agentie de munca temporara. Contractul de munca aplicabil - Hotarare nr. 923 din data de 18.05.2015
Salarizarea personalului din inva?amantul preuniversitar incepand cu 01.01.2010 - Sentinta civila nr. 279 din data de 06.03.2014
Neachitarea drepturilor salariale. - Sentinta civila nr. 216 din data de 24.02.2011
Drepturi salariale. Acordarea unui spor pentru exercitarea mai multor functii - Sentinta civila nr. 885 din data de 21.06.2011
Salarizare - Sentinta penala nr. 280 din data de 16.03.2011
Emitere adeverinta de venituri - Sentinta civila nr. 207 din data de 22.02.2011
Norma de hrana acordata angajatilor din cadrul Ministerului de Interne si a Reformei Administrative - Sentinta civila nr. 121 din data de 10.02.2009
Diminuarea salariului cu 25% in sectorul bugetar - Sentinta civila nr. 1175 din data de 18.11.2010