InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

ANULARE DECIZIE DE ELIBERARE DIN FUNCTIA DE AGENT COMUNITAR

(Hotarare nr. 1 din data de 01.10.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

ANULARE DECIZIE DE ELIBERARE DIN FUNCTIA DE AGENT COMUNITAR
      
      
      
      Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Dolj, reclamantul A. G-I a chemat in judecata paratul Politia Comunitara Craiova invederand instantei ca a fost instiintat ca nu  figureaza in randul celor care vor fi eliberati din functie, pentru ca datorita criteriilor de departajare are nota 6.40, nota maxima fiind 7 si intruneste conditiile avand in intretinere si doi copii.
      Reclamatul arata ca are studii superioare cu licenta in drept, o activitate cu calificative in ultimii 5 ani: 2-"foarte bine" si 3 "bine", ca a punctat toate criteriile de competenta si cele de profesionalism, dar ca nu s-a tinut cont de aceste lucruri si ca in serviciu raman persoane cu calificative si evaluari mult sub media sa.
      Reclamantul mentioneaza ca isi intemeiaza actiunea pe disp. Legii nr. 188/1999 art. 100 alin. 3, art. 74 lit. c din C. M. si art. 76 din C.M si solicita anularea Deciziei nr. 2327/16.08.2010 a Directorului Politiei Comunitare Craiova si repunerea sa in drepturi si in functia de agent public comunitar.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele.
      In temeiul art.99 alin.1 lit.b si alin.3 din Legea nr.188/1999, precum si art.28 din H.G. nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare, prin decizia nr.2327/16.08.2010 emisa de parata, s-a decis eliberarea reclamantului din functia de agent comunitar incepand cu data de 16.09.2010; s-a acordat preaviz de 30 de zile.
      Aceasta decizie a fost contestata de reclamant pe calea procedurii administrative, contestatia inregistrata sub nr.6733/01.09.2010, asa cum reiese din cuprinsul Adresei 6733/08.09.2010.
      Prin prezenta contestatie, reclamantul sustine ca decizia incalca dispozitiile legii, aratand ca eliberarea din functie a fost dispusa cu nesocotirea criteriilor stabilite, nota obtinuta in urma aplicarii acestora fiind de 6,40, ca institutia parata a procedat la concediere colectiva, fara a organiza concurs, desi era obligata sa procedeze astfel; ca preavizul nu contine toate criteriile de departajare; pe parcursul judecarii cauzei si prin concluziile pe fond reclamantul a mai sustinut ca dispozitia a fost emisa de o persoana care nu avea competente in acest sens, ca sindicatul Forta Legii - reprezentativ la nivel de unitate - nu a fost consultat; ca nici macar punctajul acordat in urma evaluarii facute de parata nu justifica eliberarea din functie.
      Afirmatiile reclamantului sunt partial fondate.
      Se constata, din actele depuse, ca prin O.U.G. nr.63/2010 s-a prevazut ca numarul de posturi al politie comunitare se calculeaza prin raportare la numarul de locuitori ai municipiului (un post pentru fiecare 1000 de locuitori);
      Prin adresa nr. 10228/12.07.2010 emisa de catre Institutia Prefectului Judetului Dolj a fost comunicat numarul maxim de posturi (300) ce vor putea fi ocupate dupa intrarea in vigoare a O.U.G. nr.63/2010 prin raportare la numarul de locuitori ai municipiului Craiova comunicat de catre Directia Regionala de Statistica Dolj;
      Organigrama si statul de functii aferent, avizate de catre ANFP, au fost supuse aprobarii Consiliului Local Craiova in sedinta din data de 19.07.2010, fiind adoptata in acest sens Hotararea nr.244/2010.
      Prin urmare, in cadrul institutiei parate a avut loc reorganizarea activitatii, prin reducerea numarului de posturi.
      Ca urmare a reducerii numarului de posturi, mai multe persoane, printre care si reclamantul, au fost eliberate din functie, in temeiul art.99 lit.b din legea 188/1999.
      In ceea ce priveste persoana care avea competenta de a dispune eliberarea din functie, se retine ca prin HCL 136/28.03.2007 a fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare a politiei comunitare Craiova; potrivit art.12 alin.5 numirea si eliberarea din functiile publice de executie din cadrul politiei comunitare, precum si modificarea raporturilor de serviciu se face in conditiile legii prin decizie a directorului executiv.
      Art.99 din legea 188/1999 prevede ca eliberarea din functie se dispune de catre persoana care are competenta legala de numire.
      In consecinta, se constata ca la data emiterii deciziei, eliberarea din functie era de competenta directorului executiv, si deci decizia contestata a fost emisa cu respectarea dispozitiilor legale in acest sens.
      Prin urmare, acest motiv de nelegalitate este nefondat.
      Nici al doilea motiv invocat nu este intemeiat.
      Reclamantul invoca lipsa consultarii sindicatului Forta Legii sustinand ca acesta este reprezentativ, insa nu depune dovezi in acest sens; trecand peste faptul ca obligatia de consultare a sindicatelor reprezentative este prevazuta de Codul muncii, in cazul concedierilor colective, iar in speta nu se regaseste aceasta situatie, nu este depusa nici incheierea judecatoriei prin care se constata reprezentativitatea la nivel de unitate.
      Pentru consultare, sindicatul trebuie sa aiba reprezentativitate la nivel de unitate, asa cum reiese din interpretarea logica a dispozitiilor art.17 din legea 130/1996.
      Reclamantul a sustinut ca Sindicatul era reprezentativ la nivel de judet, prin urmare avea reprezentativitate si la nivelul unitatii; insa articolul anterior mentionat reglementeaza reprezentativitatea care se poate dobandi la nivel national, la nivel de ramura sau la nivel de unitate.
      Nu este deci reglementata reprezentativitatea la nivel de judet, si de altfel nici nu au fost depuse dovezi in acest sens.
      Referitor la lipsa organizarii unui examen, se retine ca art.100 din legea 188/1999, invocat de reclamant, se refera la cazurile in care se impune, urmare a reorganizarii, numirea functionarilor publici in noile functii publice; dupa ce sunt enumerate aceste cazuri (a) se modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%; b) sunt reduse atributiile unui compartiment; c) este schimbata denumirea fara modificarea in proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice; d) este schimbata structura compartimentului) se prevede ca "in cazul in care exista mai multi functionari publici, se organizeaza examen de catre autoritatea sau institutia publica" (alin.3 al aceluiasi articol).
      Prin urmare, obligatia organizarii concursului este prevazuta doar atunci cand, urmare a reorganizarii, intervin cele 4 cazuri enumerate expres de lege si care impun numirea functionarilor publici in noile functii publice.
      In speta, nu se regaseste niciunul dintre acestea, intrucat reorganizarea nu a avut justificare in vreuna dintre situatiile prevazute de art.100 alin.1, ci s-a facut prin reducerea posturilor, si nici nu s-a impus numirea functionarilor in noile functii publice.
      In fapt, urmare a reorganizarii, au fost reduse un numar de posturi, si implicit eliberati din functie acelasi numar de functionari, posturile ramase fiind ocupate in continuare de acei functionari care, in urma criteriilor aplicate, au continuat raporturile de munca cu institutia.
      In consecinta, nu era obligatorie organizarea concursului.
      Nici dispozitiile din codul muncii invocate de reclamant nu-si gasesc aplicabilitate, atata vreme cat legea 188/1999 contine dispozitii exprese referitoare la reorganizarea activitatii prin reducerea de posturi, si la evaluarea functionarilor publici.
      In ceea ce priveste masura de eliberare din functie, se constata urmatoarele:
      Intrucat nu era obligatorie organizarea concursului, parata a ales ca reducerea  anumitor posturi sa fie facuta in baza unei evaluari a activitatii functionarilor publici din cadrul institutiei;
      Prin procesul verbal din 16 iulie 2010, Comisia constituita la nivelul institutiei, prin decizia nr.2156/16.07.2010 - dupa consultarea liderilor Sindicatelor "PROLEX"  si  "Vlad Tepes", reprezentative la nivel de unitate -, a stabilit criteriile in baza carora urma sa se faca reducerea posturilor; aceste criterii au fost completate cu cele stabilite prin procesul verbal din 2.08.2010.
      Pentru criteriile alese s-au acordat punctaje corespunzatoare.
      Aplicarea in concret a acestor criterii a condus la acordarea unui anumit punctaj iar ulterior, prin insumarea punctajului obtinut pentru fiecare criteriu, s-a ajuns la nota finala obtinuta de fiecare functionar, ca urmare a evaluarii pe baza criteriilor alese.
      Acest mod de evaluare a condus la o ierarhizare a functionarilor publici, ierarhizare in baza careia au fost stabilite persoanele pentru care urma sa se dispuna eliberarea din functie.
      In speta, urmare a evaluarii realizate, reclamantul a obtinut nota finala 6,15, care l-a situat pe pozitia 40 (in ordine descrescatoare) in categoria functionarilor publici - agenti comunitari, clasa III, grad principal, treapta 1.
      Pentru aceasta categorie, din cele 41 de posturi existente s-a stabilit, conform organigramei, pastrarea unui numar de 12 posturi;
      Conform notei finale reclamantul se situeaza pe primele 12 pozitii (in ordine crescatoare) motiv pentru care apare ca nejustificata masura eliberarii din functie.
      Desi prin numeroase adrese s-a solicitat paratei sa mentioneze in cazul concret al reclamantului motivele care au condus la emiterea deciziei contestate, parata a indicat drept temei  procedura urmata, doar evaluarea facuta pe baza criteriilor mentionate, evaluare care, asa cum s-a aratat, indreptatea reclamantul la continuarea raporturilor de serviciu, data fiind pozitia ocupata in clasamentul agentilor comunitari clasa III, grad principal, treapta 1 si locurile stabilite prin noua organigrama.
      In lipsa indicarii altor temeiuri, instanta constata ca evaluarea realizata de parata, asa cum reiese din actele depuse, indreptateste reclamantul la continuarea raporturilor de serviciu, asa incat, apreciind ca decizia de eliberare din functie nu-si gaseste o justificare temeinica in actele depuse, urmeaza a fi anulata.
      Pe cale de consecinta, va dispune reintegrarea reclamantului pe functia detinuta anterior emiterii deciziei, cu plata drepturilor salariale aferente perioadei de la data incetarii raporturilor de serviciu la data reincadrarii efectiva.
1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014