InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Teleorman

PRETENTII - FUNCTIONARI PUBLICI

(Sentinta civila nr. 1345 din data de 29.06.2009 pronuntata de Tribunalul Teleorman)

Domeniu Indemnizatii | Dosare Tribunalul Teleorman | Jurisprudenta Tribunalul Teleorman

Pe rol  judecarea actiunii civile  avand ca obiect -  pretentii - functionari publici,   formulata de reclamantul  Dobrica Florin Liviu domiciliat in Alexandria, str. Viitorului, nr. 130, judetul Teleorman in contradictoriu cu  paratii Ministerul Administratiei si Internelor  cu sediul in Bucuresti, str. Piata Revolutiei, nr. 1 A, sector 1 si  Inspectoratul de Politie al judetului Teleorman  cu sediul in  Alexandria , str. I. Creanga, nr. 71-73, judetul Teleorman.
La apelul nominal facut in sedinta publica  a raspuns pentru paratul I.P.J.Teleorman consilier juridic Gherasimat Platon Valeriu, lipsind reclamantul si  paratul Ministerul Administratiei si Internelor.
Procedura este indeplinita.
Actiunea scutita de taxa de timbru.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier  care refera ca  reclamantul  a fost citat cu mentiunea de a se prezenta  in instanta pentru a semna actiunea.
Consilier juridic Gherasimat Platon Valeriu pentru parata IPJ Teleorman  invedereaza  ca desi reclamantul a fost citat cu mentiunea  de a se prezenta in instanta in vederea semnarii  cererii de chemare in judecata, nu s-a prezentat la acest termen , invoca exceptia nulitatii  cererii de chemare in judecata  pentru  lipsa semnaturii reclamantului.
Tribunalul fata de exceptia nulitatii  cererii de chemare in judecata invocata de  reprezentatul paratului I.P.J.Teleorman, acorda cuvantul  pe exceptie.
Consilier juridic Gherasimat Platon-Valeriu  solicita sa se ia act  ca in baza  art. 133 (2)  raportat la art. 112 pct.6 Cod procedura civila  solicita admiterea  exceptiei si declararea nulitatii cererii de chemare in  judecata

                                                        T R I B U N A L U L :

Prin  actiunea  inregistrata sub nr. 2212/87/2009 reclamantul  Dobrica Florian Liviu  a chemat in judecata  pe paratii Ministerul Administratiei si Internelor  si Inspectoratul  de Politie al Judetului Teleorman, solicitand  instantei  ca prin sentinta ce se va pronunta  acestia sa fie obligati  la plata  sporului de fidelitate  pentru perioada  01.01.2005-31.12.2005 actualizat cu  indicele de inflatie  la data platii.
 In motivarea  actiunii , reclamantul a aratat ca prin O.G. nr. 38/30.01.2003  republicata, privind  salarizarea  si alte  drepturi ale politistilor, aprobata prin  L. nr. 353/2003 s-a prevazut  ca  politistilor li se acorda un spor de fidelitate de pana la 20% din salariul de baza  in conditiile  stabilite  prin  ordin  al  ministrului de interne.
In aplicarea  acestei  dispozitii a fost emis Ordinul nr. 132/09.02.2004, potrivit  caruia  sporul  se acorda incepand cu  data de  intai  alunii urmatoare celei in care  s-a indeplinit conditia de vechime, prevederi ce au fost  suspendate prin art. 2  al.1 din OUG nr. 118/2004.
Masura suspendarii  acordarii sporului de fidelitate a afectat doar  exercitiul  dreptului nu si existenta  acestuia, intrucat un drept prevazut de lege inceteaza  doar prin  abrogare, abrogare care in cauza nu s-a produs pana la data  introducerii prezentei cereri.
 Prin  urmare, a considerat  reclamantul ca este indreptatit  sa solicite  restituirea  drepturilor salariale cuvenite  cu  titlu de spor de fidelitate pentru perioada  01.01.2005 - 31.12.2005.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile  art.51 din Constitutia Romaniei , OG nr. 38/30 ianuarie 2003 si art. 56 si 64 din   Legea nr. 24/2000 republicata, privind  normele  de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.
Ministerul Administratiei si Internelor a formulat  intampinare prin care  a invocat, in raport de prevederile art. 1 al.1  si art. 3 al.1 din D.nr. 167/1958, exceptia prescriptiei  dreptului  material la actiune  si au  solicitat respingerea actiunii ca fiind  prescrisa.
La randul  sau, paratul Inspectoratul  Judetean de Politie Teleorman a invocat  exceptia  lipsei calitatii procesuale pasive  pe considerentul  ca nu au fost prevazute, repartizate si aprobate sumele cu aceasta destinatie, precum si exceptia prescriptiei  dreptului la actiune.
De asemenea  s-a invocat si exceptia  autoritatii de lucru  judecat sustinandu-se  ca Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual a formulat  anterior o alta actiune, avand acelasi  obiect si aceleasi  parti, in dosarul Tribunalului Teleorman  cu nr. 197/87/2007, in care a fost  pronuntata  sentinta civila nr. 1545/16.10.2007,  ramasa definitiva.
In sedinta publica din 29.06.2009, a fost  invocata exceptia  nulitatii cererii de chemare in  judecata, pentru lipsa semnaturii.
Examinand  actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:
In sedinta publica din  15.06.2009, fata de  constatarea ca  cererea de chemare in judecata nu indeplineste  cerintele impuse de art. 112 pct.6 Cod pr.civila, in sensul ca nu cuprinde semnatura  reclamantului pentru  complinirea  acestor lipsuri  s-a acordat un nou  termen de  judecata, reclamantul fiind citat cu mentiunea de a se prezenta in instanta in vederea semnarii cererii.
Cum la termenul acordat in acest sens, respectiv 29 iunie 2009, reclamantul nu s-a prezentat in instanta si nici nu si-a justificat in vreun fel absenta instantei, in raport  de dispozitiile art.133 al.1 Cod pr.civila cu referire la dispozitiile art. 112 pct.6 Cod pr. Civila, va  admite  exceptia si va declara nula cererea de  chemare in judecata, absenta  absenta acestui element  al cererii de chemare in judecata  fiind in masura sa creeze incertitudini cu privire la manifestarea  de vointa a partii, in sensul sesizarii  instantei ci pretentiile solicitate.
Cat priveste  exceptiile  invocate de  parati prin intampinare s-a apreciat ca  acestea nu pot face obiectul  analizei instantei, intrucat exceptia nulitatii cererii de chemare in judecata pentru lipsa  semnaturii are prioritate fata de exceptiile  lipsei calitatii procesuale  pasive, prescriptiei sau autoritatii de lucru judecat  care nu pot fin examinate decat in cadrul unui proces cu care  instanta a fost legal investita.

                                         PENTRU ACESTE MOTIVE
                                              IN  NUMELE   LEGII
                                                      H  O  T  A  R  A  S  T  E :

             Admite exceptia nulitatii cererii  de chemare in judecata. In temeiul art. 133 al.1 Cod procedura civila cu referire la art.112 pct.6 Cod procedura civila, declara nula cererea de chemare in judecata  formulata de reclamantul Dobrica Florian Liviu impotriva paratilor Ministerul Administratiei si Internelor si Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman.
               Cu recurs.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Indemnizatii

Neacordarea indemnizatiei cuvenite presedintelui Asociatiei de proprietari - Decizie nr. 52 din data de 30.01.2014
Calcularea si plata indemnizatiei de concediu de odihna acordata cadrelor didactice si didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar pentru anul 2009 - 2010 - Sentinta civila nr. 423 din data de 20.03.2014
Scutirea de la restituirea indemniza?iei de cre?tere a copilului. Aplicabilitatea Legii nr. 126/2014. - Decizie nr. 1100 din data de 07.09.2016
Indemnizatie reparatorie. Suspendare acordare. Decizie de recuperare a sumelor incasate necuvenit. - Decizie nr. 887 din data de 08.10.2015
Realizarea de venituri incompatibile cu indemnizatia lunara pentru cresterea copilului. - Decizie nr. 4171 din data de 21.05.2014
Drepturile prevazute de Legea 284/2010 privind acordarea ajutoarelor sau indemnizatiilor prevazute la iesirea la pensie, la incetarea raporturilor de serviciu sau trecerea in rezerva nu pot fi acordate in anul 2011. - Hotarare nr. 172 din data de 16.01.2013
Acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copiilor nascuti dintr-o sarcina gemelara, tripleti sau multipleti. - Hotarare nr. 4 din data de 14.01.2013
Indemnizatia reparatorie de revolutionar. Majorare 15%. - Hotarare nr. 341 din data de 11.02.2013
Indemnizatia reparatorie de revolutionar. Modalitate de calcul - Hotarare nr. 215 din data de 28.01.2013
Indemnizatie pentru cresterea copilului. Reducerea cuantumului acesteia. Legalitate. - Decizie nr. 7429 din data de 06.11.2012
Indemnizatia pentru cresterea copilului. Conditia stagiului de cotizare asimilat. - Decizie nr. 2293 din data de 13.09.2011
Indemnizatia pentru cresterea copiilor proveniti din sarcini multiple. - Decizie nr. 1211 din data de 03.11.2009
Indemnizatia de dispozitiv. Persoane indreptatite. Personal contractual din cadrul primariilor. - Decizie nr. 782 din data de 15.09.2008
Recurs - aplicarea reducerii de 25% prevazuta de Legea 118/2010 indemnizatiei de concediu aferenta anului scolar 2009-2010 - Decizie nr. 1113 din data de 20.07.2011
Recurs - aplicarea reducerii de 25% prevazuta de Legea 118/2010 indemnizatiei de concediu aferenta anului scolar 2009-2010 - Decizie nr. 1113 din data de 20.07.2011
Modalitatea de calcul a indemnizatiei pentru concediul de odihna in cazul cadrelor didactice in contextul intrarii in vigoare a legii nr. 118/2010. - Decizie nr. 1094 din data de 11.06.2011
Indemnizatia de dispozitiv reglementata de dispozitiile Legii nr. 138/1999 si ale Ordinului Ministrului de Interne nr. 275/05 iunie 2002 modificat si completat prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 496/28 iulie 2003. Categoriile d... - Decizie nr. 744 din data de 06.11.2008
Indemnizatia de dispozitiv prevazuta de art. 13 din Legea nr. 138/1999 si de pct. 9.2 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul M.I. nr. 275/2002, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordinul M.A.I. nr. 4962003. Sfera subiectelor de dre... - Sentinta comerciala nr. 737 din data de 30.10.2008
Contencios administrativ. Drepturi salariale solicitate de functionari publici. Norma de hrana. - Decizie nr. 723 din data de 25.09.2009
Dreptul muncii. Stimulente primite de un consilier juridic din cadrul Ministerului Justitiei in perioada 2006 - 2008. Solicitarea acestora si de catre asistentii judiciari. - Decizie nr. 1105 din data de 05.12.2009