InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Cerere de reexaminare

(Hotarare nr. 3 din data de 31.01.2012 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj


R O M A N I A
                                                                                                    Cod operator 2443
TRIBUNALUL GORJ
SECTIA A II-A CIVILA
Dosar ___
INCHEIERE NR. 3
Sedinta din Camera de Consiliu de la 31 Ianuarie 2012

Pe rol fiind judecarea cererii de reexaminare a incheierii nr___. din ____ formulata de petenta CM in dosarul  de revendicare nr. ___.
La apelul nominal facut in sedinta  din Camera de Consiliu, a lipsit petenta.    
Procedura legal indeplinita fara citare, potrivit art. 15 alin.1) din O.U. nr. 51/21.04.2008.
S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta  dupa care instanta din oficiu, in aplicarea pct. 23 din Legea nr. 202/2010 prin care s-a introdus art. 159/1 Cod pr. civila, verificandu-si competenta, fata de obiectul cererii de chemare in judecata si disp. art. 2 alin. 4 Cod pr. civila raportat la art. 2 din O.U. nr. 51/21.04.2008, stabileste ca este competenta general, material si teritorial sa judece pricina.
Constatand cererea in stare de judecata, cauza s-a lasat in pronuntare.
   
TRIBUNALUL

Prin actiunea inregistrata initial pe rolul Judecatoriei sub nr. ____  si declinata spre competenta  solutionare Sectiei Comerciale a Tribunalului___..  prin sentinta nr___.. din ___  , reclamanta CM a solicitat instantei ca prin  sentinta ce se va pronunta  in contradictoriu cu paratii ST si ____. , sa se constate nulitatea absoluta a contractului de credit bancar pentru persoane  fizice nr. 4546 din 31 aug. 2007 incheiat intre partile mentionate  , cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca prin contractul de credit bancar  incheiat intre ST in calitate de imprumutat si SC in calitate de coplatior , CM in calitate de girant si ___.B SA  a fost acordat un imprumut de 48.150 euro.
In vederea obtinerii acestui imprumut, a semnat un contract de ipoteca asupra imobilului situat in _____.. constituit din teren in suprafata de 1550 mp, in suprafata totala de 3100 mp, impreuna cu o  casa  si o extindere compusa  din 2 camere, o constructie in regim de inaltime P+1 , urmand sa semneze contractul de  credit bancar pentru persoane fizice nr. 4546 din 31 aug. 2007 .
Ca, reclamanta a  solicitat paratei ST o copie a constructiilor de ipoteca in timpul ridicarii de la notariat, aceasta refuzand astfel ca au fost generate discutii, ajungandu-se la refuzul de a -si dat consimtamantul la semnarea contractului de credit bancar, contract ce nu s-a finalizat deoarece nu a fost semnat de reclamanta.
In drept cererea a fost intemeiata pe disp. art. 948-949, 950, 956 C.civil .
Intimata  B_____ a formulat intampinare .
Tribunalul __.. - Sectia comerciala a acordat termen de judecata la 23 nov. 2011  procedandu-se la citarea reclamantei cu mentiunea  de  timbra actiunea cu 5683,91 lei-taxa judiciara de timbru si 5 lei - timbru judiciar .
Constatandu-se  ca  reclamanta a formulat la Judecatoria _____.. cerere de ajutor public judiciar  neavand posibilitati de achitare  a taxei judiciare de timbru  stabilita la suma de 5683,91 lei , in baza OUG  51/2008, in sedinta publica din _____  s-a dispus disjungerea  cererii si s-a fixat termen la 7 dec. 2011  in Camera de Consiliu urmand ca reclamanta sa depuna  documente care sa ateste  veniturile familiei sale pe ultimele 2 luni , anterior formularii cererii .
La  acest termen s-a constatat ca procedura de citare a fost legal indeplinita si petenta a depus cerere de suspendare a procesului deoarece  s-a inceput urmarirea penala  impotriva lui  ST.
Examinand cererea de acordare de ajutor public judiciar, potrivit art. 8 - (1) din OUG nr.51/2008, potrivit cu care "beneficiaza de ajutor public judiciar in formele prevazute la art. 6 persoanele al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 500 lei. In acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avanseaza in intregime de catre stat", instanta i-a pus in vedere sa faca dovada , potrivit legii, ca nu are posibilitati materiale, inscrisurile depuse la dosar care atesta nasterea persoanelor din familia sa nefiind suficiente.
Cum petenta nu s-a conformat dispozitiei instantei de a face dovada veniturilor obtinute, cererea de ajutor public judiciar a fost  respinsa prin incheierea nr _____
Impotriva acestei incheieri a formulat cerere de reexaminare petenta, sustinand in esenta , faptul ca, la dosar exista acte care atesta nasterea persoanelr din familia sasi faptul ca acestea nu au venituri.
In dovedirea cererii, s-au depus la dosarcupoanele de pensie pe numelepetentei , pe lunilenoiembrie si decembrie,  cupoanele alocatiei de intretinere pentru CAB, cupoanele de ajutor social pe numele CN si adeverinta de salariat pe numele CD, cu o retributie de 544 lei lunar.
Tribunalul examinand cererea de reexaminare in raport de dispozitiile art.15 alin.2  si  dispozitiile art. 1, art. 2, art. 4 si art. 8 din Ordonanta de Urgenta nr. 51/2008, urmeaza sa respinga ca nefondata,   cu urmatoarea motivare;
Atat din preambulul ordonantei care reglementeaza ajutorul public judiciar cat si din continutul intregului act normativ, rezulta ca Guvernul Romaniei avand obligatia transpunerii Directivei Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE privind imbunatatirea accesului la justitie in cazul litigiilor transfrontaliere prin reguli minimale comune referitoare la asistenta judiciara,   a  urmarit sa asigure accesul  efectiv la justitie cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si sa creeze conditii cel putin identice in plan intern pentru a nu conduce la aparitia unor discriminari intre proprii cetateni si cetatenii altor state, a dorit sa inlature piedicile reprezentate de costurile judiciare ale unei proceduri, prin sustinere din partea statului, din resurse financiare publice.
  In acest context a fost adoptata Ordonanta de Urgenta nr. 51/2008 ce defineste in art. 1 ajutorul public judiciar ca fiind aceea forma  de asistenta acordata de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil si garantarea accesului egal la actul de justitie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciara, inclusiv pentru executarea silita a hotararilor judecatoresti sau a altor titluri executorii.
Ordonanta de Urgenta nr. 51/2008 este aplicabila in toate cazurile in care se solicita ajutor public judiciar de catre orice persoana fizica avand domiciliul sau resedinta obisnuita in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene - art. 2 alin. 1).
Potrivit art. 4 alin. 1) poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, in conditiile prezentei ordonante de urgenta., orice persoana fizica, in situatia in care nu poate face fata cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implica obtinerea unor consultatii juridice in vederea apararii unui drept sau interes legitim in justitie, fara a pune in pericol intretinerea sa ori a familiei sale.
Art. 5 din ordonanta, defineste notiunea de familie si membru al familiei iar in art. 8 se reglementeaza sfera persoanelor fizice care beneficiaza de ajutor public judiciar.
Astfel , potrivit art.5 din ordonanta, prin familie se intelege sotul / sotia , copii sau alti descendenti in linie dreapta,  in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea solicitantului, precum si copii sau alti  descendenti in linie dreapta ai acestuia in varsta de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, daca se afla in cntinuarea studiilor si in intretinerea solicitantului.
In speta dedusa judecatii, petenta beneficiaza de o pensie in suma de 699 lei lunar, iar persoanele despre care sustine ca se afla in intretinerea sa, nu sunt copii sau alti descendenti in linie dreapta,  in varsta de pana la 18 ani, ori copii sau alti  descendenti in linie dreapta ai acesteia in varsta de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani.
Din certificatele de nastere depuse la dosar rezulta ca aceasta are doi copii , respectiv CN, nascuta in 1974, deci in varsta de 37 ani si CF , nascut in 1975, in varsta de 36 ani.
Cum , potrivit art.8 alin.1 si 2 din ordonanta, pentru a putea beneficia de scutire sau reducere a taxei judiciare de timbru, trebuie ca solicitantul saaiba un venit net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii sub nivelul de 300 si respectiv 600 lei, iar petenta beneficiaza de o pensie de 699 lei lunar, rezulta ca , aceasta nu se incadreaza incategoria persoanelor care pot beneficia de dispozitiile acestui act normativ.
  In temeiul prezentelor considerente si a dispozitiilor legale anterior mentionate;

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge ca nefondata cererea de reexaminare a incheierii nr__ din ____.. pronuntata in dosarul nr___. , formulata de petenta CM in dosarul  de revendicare nr. ___..
Irevocabila
Pronuntata in sedinta publica de la _____ la Tribunalul Gorj.
.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011