InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Contestatie act

(Sentinta civila nr. 239/2013 din data de 14.01.2013 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Cod Operator 2443
R O M A N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

Sentinta nr. 239/2013
Sedinta publica de la 14.01.2013
Completul compus din:
PRESEDINTE
Asistent  judiciar
Asistent  judiciar
Grefier Pe rol judecarea actiunii formulate de  reclamantul T.I. in contradictoriu cu parata A.F.O.F.M, avand ca obiect contestatie act.
La apelul nominal facut in sedinta publica   a raspuns reclamantul, lipsa fiind parata.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care :
Verificand competenta, in conformitate cu prevederile art. 159 1 alin.4 din Codul de procedura civila, instanta a retinut ca este competenta sa solutioneze cauza din punct de vedere general, material si teritorial, conform prevederilor art. 153 din Legea nr. 263/2010.
Constatand ca nu mai sunt alte cereri si probe de administrat, cauza fiind in stare de judecata, instanta a acordat cuvantul pe fond.
Reclamantul a solicitat admiterea actiunii.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de fata :
Prin contestatia inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj, reclamantul T.I., in contradictoriu cu parata A.F.O.F.M, a contestat dispozitia nr.20344/23.10.2012, emisa de catre parata si obligarea   acesteia la emiterea unei noi dispozitii, prin care sa-i fie acordata prima de instalare prevazuta de art. 75 din Legea nr. 76/2002.
In motivarea contestatiei reclamantul a aratat ca , in perioada in care era somer,  a fost angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata la S.C. LOCALB STIL S.R.L. incepand cu data de 23.05.2012 si avand in vedere ca incadrarea in munca a fost facuta pe o perioada mai mare de 12 luni, si-a schimbat domiciliul  din localitatea ___. in localitatea ____.., nr.1377 si a solicitat acordarea drepturilor  prevazute de art. 75 din Legea nr. 76/2002, insa prin  dispozitia nr.20344/23.10.2012  A.J.O.F.M. a respins acordarea primei de instalare.
A sustinut reclamantul ca aceasta dispozitie este netemeinica si nelegala, intrucat a indeplinit in mod cumulativ toate conditiile prevazute de lege pentru acordarea primei de instalare prevazuta de art. 75 din Legea nr. 76/2002.
S-a invederat ca motivul respingerii se refera la faptul ca in perioada de somaj acesta si-a schimbat domiciliul in localitatea ____..
Reclamantul considera insa ca aceasta motivatie este netemeinica, intrucat in Legea nr. 76/2002 nu este prevazuta nicio sanctiune care sa genereze respingerea primei de instalare in situatia in care o persoana isi schimba domiciliul in alta localitate, iar dupa gasirea unui loc de munca revine in vechiul domiciliu.
In drept contestatia a fost intemeiata pe prevederile Legii nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
In dovedirea actiunii reclamantul a depus la dosar, in copie, cartea de identitate emisa la data de 01.08.2011de SPCLEP, cartea de identitate emisa la data de 01.06.2012 de SPCLEP, dispozitia contestata, contractul individual de munca nr. 1/23.05.2012.
Parata a formulat intampinare in cauza, prin care a solicitat respingerea contestatiei si mentinerea dispozitiei contestate ca fiind legala si temeinica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002.
S-a aratat ca prima de instalare prevazuta de art. 75 din Legea nr. 76/2002 se acorda persoanelor care in perioada de acordare a indemnizatiei de somaj  se incadreaza potrivit legii in alta localitate si , ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul.
De asemenea, s-a aratat ca potrivit art. 41 alin. 1 lit. b din Legea 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, orice  modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor.
Referitor la reclamant, s-a aratat ca i s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj incepand cu data de 31.05.2011, data la care avea domiciliul in localitatea Baia de Fier,  judetul Gorj, iar ulterior, la data de 01.08.2011 si-a schimbat domiciliul in localitatea ___, judetul Gorj, fara a instiinta A.J.O.F.M. despre acest fapt, ceea ce reprezinta o incalcare a dispozitiilor art. 41 alin. 1 lit. b din Legea 76/2002. Reclamantului i-a incetat indemnizatia de somaj ca urmare a incadrarii la S.C. LOCALB STIL S.R.L., iar dupa incheierea contractului individual de munca, acesta si-a schimbat din nou domiciliul din localitatea ___. in localitatea ____, fapt pentru care a solicitat acordarea primei de instalare prevazuta  de art. 75 din Legea nr. 76/2002.
A sustinut parata ca aceste modificari de domiciliu au fost efectuate de reclamant in mod vadit pentru a beneficia de prima de instalare prevazuta  de art. 75 din Legea nr. 76/2002.
In drept , parata a invocat prevederile art.115-118 din Codul de procedura civila, Legea nr. 76/2002, H.G. 174/2002  si H.G. 377/2002.
In conformitate cu prevederile art. 242 alin. 2 din Codul de procedura civila, partile au solicitat judecata si in lipsa acestora.
In aparare , parata a depus la dosar, in copie, dispozitia contestata, instiintarea privind incadrarea in munca 03/17.07.2012, cartea de identitate emisa la data de 01.08.2011de SPCLEP, cartea de identitate emisa la data de 01.06.2012 de SPCLEP, adresele din 17.07.2012 emise catre A.J.O.F.M., angajamentul luat de catre reclamant, contractul individual de munca al reclamantului, cererea formulata de reclamant pentru acordarea indemnizatiei de somaj.
Analizand actele dosarului, in raport de sustinerile partilor si dispozitiile legale aplicabile, instanta retine ca este intemeiata contestatia, pentru urmatoarele considerente:
In conformitate cu prevederile art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare :
    " Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data instalarii".
In speta, reclamantul a beneficiat de indemnizatie de somaj incepand cu data de 31.05.2011 si in perioada de somaj a schimbat domiciliul din localitatea ___. in localitatea _____..
Ulterior,   tot in perioada in care se afla in somaj, reclamantul s-a  angajat incepand cu data de 23.05.2012 , cu contract individual de munca , incheiat pe perioada nedeterminata, la S.C. LOCALB STIL S.R.L. cu sediul in ____ si dupa incheierea contractului individual de munca si-a schimbat domiciliul in localitatea _____.
Prima de instalare prevazuta art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare se acorda persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul .
Instanta retine ca reclamantul indeplinea conditiile prevazute de lege pentru acordarea primei de instalare, respectiv acesta s-a incadrat in munca intr-o alta localitate , respectiv in ___.., la momentul incheierii contractului individual de munca avand domiciliul in localitatea __...
Ulterior , ca urmare a incheierii contractului individual de munca, reclamantul si-a schimbat domiciliul in Localitatea ____, in care avea locul de munca.
Nu are nicio relevanta domiciliul avut de reclamant  la data acordarii indemnizatiei de somaj, ci domiciliul avut la momentul incadrarii in munca.
De asemenea, legea nu conditioneaza acordarea primei de instalare de obligatia reclamantului de a aduce la cunostinta A.J.O.F.M. schimbarea domiciliului in cursul perioadei de somaj anterioara incadrarii in munca.
Re feritor la dispozitiile art. 41 alin. 1 lit. b din Legea 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, invocate de parata, instanta retine ca potrivit acestor dispozitii legale, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, orice  modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor, ori domiciliul nu constituie o conditie de acordare a indemnizatiei de somaj.
Fata de aceste considerente, instanta retine ca prezenta contestatie este intemeiata, reclamantul fiind indreptatit la acordarea primei de instalare  prevazuta art. 75 din Legea nr. 76/2002.
In consecinta, va fi anulata dispozitia nr.20344/23.10.2012, emisa de A.J.O.F.M. si va fi obligata parata la emiterea unei noi dispozitii, prin care sa-i acorde reclamantului prima de instalare prevazuta de art. 75 din Legea nr. 76/2002.
Opinia asistentilor judiciari este conforma cu prezenta hotarare.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite contestatia formulata de  reclamantul T.I., cu domiciliul in ___.., in contradictoriu cu parata A.F.O.F.M.
Anuleaza dispozitia nr.20344/23.10.2012, emisa de A.J.O.F.M.
Obliga parata la emiterea unei noi dispozitii, prin care sa-i acorde reclamantului prima de instalare prevazuta de art. 75 din Legea nr. 76/2002.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica din 14 Ianuarie 2013, la Tribunalul Gorj.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014
Litigii de munca. Incadrarea in grupa de munca - Sentinta civila nr. 111 din data de 04.02.2015
Fond funciar.Actiune intemeiata pe art.III din Legea nr.169/1997 - Decizie nr. 192/2015 din data de 08.05.2015
Anulare sentinta cu retinere spre rejudecare. Incalcarea principiului disponibilitatii si al contradictorialitatii. - Decizie nr. 691/2015 din data de 28.05.2015
Fond funciar.Exceptia lipsei interesului reclamantilor. - Decizie nr. 230/2015 din data de 09.06.2015
Punere in executare a sentintei in granituire.Posibilitatea de a fi pusa in executare de catre oricare dintre parti - Decizie nr. 780/2015 din data de 11.06.2015
Timbraj. Examinarea cu prioritate a exceptiei netimbrarii apelului. - Decizie nr. 1052/2014 din data de 15.10.2014
Recurs tardiv. Formularea cererii de recurs in termenul indicat in hotarare - Decizie nr. 198/2015 din data de 13.05.2015
Contestatie la executare. Apel tardiv. - Decizie nr. 600/2015 din data de 12.05.2015
Art.453 si urm.c.p.civ.Cheltuieli de judecata. Punere in intarziere. - Decizie nr. 508/2015 din data de 22.04.2015
Suspendare apel pentru lipsa partilor - Decizie nr. Incheiere din data de 24.06.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015
Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015
Actiune in constatare - Sentinta comerciala nr. 279/2015 din data de 21.04.2015
Constatare nulitate act - Decizie nr. 209/2015 din data de 18.05.2015
Temeiul prevazut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu exista. - Sentinta penala nr. 27/2015 din data de 31.03.2015
Retragerea cererii de liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 102/2015 din data de 17.03.2015
Calea de atac poate fi exercitata doar de par?ile din dosar, mandatarul uneia dintre par?i nu poate formula apel in nume propriu ci doar in numele ?i pentru mandantul sau - Decizie nr. 431/2015 din data de 03.04.2015
Respectarea principiului disponibilita?ii . solu?ionarea cauzei in limitele investirii - art 22 alin 6 Cproc.civ. - Decizie nr. 309/2015 din data de 12.03.2015